12 C
Nitra
sobota, 2 marca, 2024

Mária KADLEČÍKOVÁ: Ak nie je charita vykalkulovaná na efekt, môže významne prispieť k zlepšeniu medziľudských vzťahov

Nitrianska humanitná spoločnosť HOMO NITRIENSIS vznikla v roku 1992 a v našom regióne má nezastupiteľné miesto. O tom, prečo je pomáhať iným stále dôležité, čomu sa nezisková organizácia v meste Nitra venuje, som sa porozprávala s prezidentkou Homo Nitriensis  Dr.h.c., doc. Ing. Máriou Kadlečíkovou CSc.

Mária KADLEČÍKOVÁ: Ak nie je charita vykalkulovaná na efekt, môže významne prispieť k zlepšeniu medziľudských vzťahov
Mária Kadlečíková

Čo má Homo Nitriensis nové a aktuálne po viac ako roku pandémie, mohli ste vykonávať svoju činnosť, podarilo sa Vám aspoň stretnúť?

Pandémia vážne zasiahla do našich pravidelne sa opakujúcich charitatívnych akcií a v niektorých prípadoch sme sa museli vzdať aj organizovania takého krásneho podujatia akým je: „Nitra v kroji“. Verím, že vývoj tejto zložitej situácie bude na budúci rok priaznivejší a toto podujatie rozveselí naše mesto a zároveň podporí ľudí, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. V letných mesiacoch sa pravidelne stretávame, napr. vo štvrtok, 16. septembra, sme na zasadnutí prerokovali plán našich aktivít do polovice budúceho roka. V charitatívnych podujatiach pokračujeme, ale prispôsobujeme ich požiadavkám pandemických časov. Hneď na začiatku prvej vlny niektoré naše dámy začali šiť rúška a tieto sa odovzdávali do Domovov sociálnych služieb, ale darujeme aj dezinfekčné prostriedky. Do jedného z DSS v Nitre sme odovzdali polohovateľnú posteľ, teraz ideme zakúpiť 4 stolíky k lôžkam imobilných klientov, chceme pomôcť aj jednému z detských domovov pri nákupe dvíhacieho a presúvacieho zariadenia, ale aj pri výrobe špeciálnej detskej postieľky.  

Mária KADLEČÍKOVÁ: Ak nie je charita vykalkulovaná na efekt, môže významne prispieť k zlepšeniu medziľudských vzťahov
V strede s našou milovanou tetou Oľgou, ako jej všetci hovoria.

Zmenili sa priority, ciele združenia práve v čase pandémie, vzišlo z tohto obdobia niečo nové?

V posledných 18 mesiacoch sa naše priority čiastočne zmenili. Napr. v porovnaní s minulosťou sa zameriavame aj na menšie projekty, ktoré nie sú finančne až tak náročné, ale v našich dobročinných aktivitách pokračujeme aj v rozvíjaní väčších projektov, avšak v rámci našich možností. Poskytujeme viac menších darov, ako už spomínané rúška, či dezinfekčné prostriedky. Pomáhame osamoteným seniorom pri riešení ich žiadostí o poskytovanie stravy, resp. poskytovania opatrovateľských služieb. Na druhej strane  v priebehu doterajších troch vĺn pandémie realizujeme aj finančne náročnejšie projekty. Pre nás je veľkou výzvou tá skutočnosť, že naše príjmy z charitatívnych podujatí sú minimálne, takže pomoc poskytujeme z toho čo sme si ušetrili ešte pred príchodom pvej vlny pandémie. Meníme preto aj spôsoby poskytovania charitatívnej činnosti, keď pri väčších projektoch vstupujeme do partnerstva so sponzormi, ktorí sú ochotní podporiť sociálne zariadenia, najmä detské domovy zdravotníckymi pomôckami, alebo inými darmi, ktoré pomôžu, ale najmä potešia tých, ktorí sú obdarovaní. Meníme aj techniku našej spolupráce, aj napriek nášmu zrelému veku sme pripravené naše stretnutia organizovať aj v online priestore.

Mária KADLEČÍKOVÁ: Ak nie je charita vykalkulovaná na efekt, môže významne prispieť k zlepšeniu medziľudských vzťahov

Aká je história HN, kedy vzniklo a prečo?

Za týmto dobrým a hodnotným nápadom vytvoriť Homo Nitriensis v Nitre bol vlastne  muž – Ing. Cyril Mužila. Nápad ako taký si priniesol so sebou z USA, kde žili v tom čase jeho deti, s ktorými tam začal rozbiehať podnikateľské aktivity. V roku 1992, po jednom z jeho početných návratov do Nitry, navrhol činorodým ženám, manželia ktorých boli zapojení do komunálnej politiky, podnikali, prípadne pôsobili v iných charitatívnych organizáciách, (Lyon‘s Club), aby si vytvorili charitatívnu spoločnosť. Vraj takéto organizácie v USA veľmi dobre fungujú a na miestnej úrovni sa snažia riešiť problémy ľudí, ktorí v zložitých životných situáciách potrebujú pomoc druhých. Tak v roku 1992 vznikla Homo Nitriensis. To, že jej zakladateľky boli životaschopné ženy svedčí aj to, že na budúci rok budeme oslavovať svoju tridsaťročnú existenciu. Bolo dohodnuté, že manželka aktuálneho primátora mesta bude prezidentkou spoločnosti a tak prvou prezidentkou HN sa stala Ing. Ľudmila Štefanková, manželka prvého porevolučného primátora mesta Silvestra Štefanku. Prvou viceprezidentkou sa stala pani Oľga Csákayzová, ktorá je dnes Čestnou prezidentkou našej spoločnosti. Postupne funkciu prezidentiek HN vykonávali nasledovné prvé dámy mesta: Pani Jolika Libantová, pani Magda Prokešová, pani Zlatica Víteková, pani Ing. Margita Štefániková a od februára do mája 2019 aj pani Monika Hattasová.

Nitrianska humanitná spoločnosť HOMO NITRIENSIS ako nezisková organizácia,  svoju činnosť zameriava hlavne na zdravotne ťažko-postihnuté deti a dospelých, na deti z detských domovov, na klientov zariadení sociálnych služieb a na najodkázanejšie osoby, hlavne na ľudí bez domova.

Mária KADLEČÍKOVÁ: Ak nie je charita vykalkulovaná na efekt, môže významne prispieť k zlepšeniu medziľudských vzťahov

Teraz budem trochu osobná. Moja spolupráca s  dámami z Homo Nitriensis začala v čase môjho diplomatického pôsobenia v Ríme, keď som zastupovala Slovenskú republiku pri Svetovej organizácii pre výživu a poľnohospodárstvo a to účasťou na charitatívnom mestskom plese. Neskôr naša spolupráca pokračovala počas môjho pôsobenia na mieste riaditeľky Agroinštútu. Dámy pomohli aj nášmu Zastupiteľskému úradu v Ríme a to darovaním prvého laptopu, aby sa písanie správ zjednodušilo.

Za obdobie svojej činnosti  sme zrealizovali  takmer 100 charitatívnych projektov a aktivít na podporu znevýhodnených skupín a jednotlivcov z Nitry a jej okolia.

Mária KADLEČÍKOVÁ: Ak nie je charita vykalkulovaná na efekt, môže významne prispieť k zlepšeniu medziľudských vzťahov

Bývalo zvykom, že v Nitre sa na čelo združenia postavila manželka aktuálneho primátora, platí to stále?

Ten zvyk pochádza z čias vzniku spoločnosti, keď sa zakladateľky rozhodli, že prezidentkou bude manželka aktuálneho primátora. Homo Nitriensis pôsobí pri Mestskom úrade v Nitre. Je preto prirodzené, že manželka/partnerka pána primátora sa venuje charitatívnym aktivitám. Ak to vykonávajú vo vzájomnej spolupráci, synergický efekt, ináč povedané sila, vplyv  a dosah charity sú v rámci mesta celkom určite citeľnejšie a viditeľnejšie. Tento zvyk, teda stále platí a verím, že aj platiť bude. Pani Monika Hattasová túto funkciu vykonávala 4 mesiace, ale potom sa rozhodla venovať iným projektom, ktoré považovala z hľadiska svojich záujmov a potrieb za podstatnejšie. Stanovy spoločnosti však umožňujú, aby funkciu prezidentky zastávala aj iná členka Prezídia Homo Nitriensis. Takže na základe špecifickej situácie som bola zvolená do tejto funkcie 30. septembra, 2019 a na svojich pleciach nesiem veľkú zodpovednosť, keďže som ju prevzala tesne pred príchodom pandémie. Cítim však veľkú podporu a entuziazmus všetkých členiek Homo Nitriensis, ktoré to ani v tomto období nevzdávajú.

Ako konkrétne pomáha združenie ľuďom v núdzi, podľa čoho sa pomoc prideľuje, je možné o pomoc požiadať?

Z výťažkov charitatívnych aktivít, Homo Nitriensis darovala klientom Správy zariadení sociálnych služieb v Nitre napr. nasledovné zdravotné pomôcky: zdvíhacie zariadenie pre zdravotne ťažko postihnuté osoby odkázané na invalidný vozík, zariadenie na nácvik chôdze pre ZŤP, rehabilitačné zariadenie a ďalšie.

Zdravotne ťažko-postihnutým dvojčatám Emke a Paľkovi z Nitry Homo Nitriensis bol podarovaný dvojkočík.

Zdroje na financovanie charitatívnych aktivít získava Homo Nitriensis organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí ako sú plesy, majálesy, vernisáže, výstavy, besedy so zaujímavými ľuďmi, módne prehliadky, atď.; predajom vlastnoručne vyrobených produktov a občerstvenia na verejných podujatiach ako napríklad vianočné trhy; projektovou činnosťou a z darov od sponzorov.

O pomoc možno požiadať cez členky našej humanitnej organizácie, kontakty na ne sú uvedené na webovskej stránke, ale aj priamo osloviť jednotlivé členky. Pri vyhľadávaní našich cieľových skupín a aj jednotlivcov sme aktívne aj my samotné. Priamo sa na nás obracajú aj vedúci sociálnych zariadení.  

Mária KADLEČÍKOVÁ: Ak nie je charita vykalkulovaná na efekt, môže významne prispieť k zlepšeniu medziľudských vzťahov

Kto sú ženy za týmto združením?

Sú to skúsené manažérky, podnikateľky, pedagogičky, zdravotníčky, dlhoročné zamestnankyne verejnej a štátnej správy, ženy ktoré sú majiteľkami kvetinových a módnych salónov. Sú to ženy, ktoré sa angažujú v Jednote dôchodcov, ale aj v iných spoločenských organizáciách pôsobiacich na území nášho mesta, okresu či kraja. Sú to však aj matky, staré matky,  ale aj manželky/ partnerky mužov, ktorí v minulosti vykonávali významné funkcie v rámci mesta, ako primátori, viceprimátori, poslanci, alebo boli vedúcimi inštitúcií v pôsobnosti mesta. Všetky členky majú výborné organizačné schopnosti a ich väzby na naše mesto sú mimoriadne silné. Za výsledky svojej  práce boli ocenené v rámci mesta, ale aj na úrovni VÚC, ministerstiev, prípadne sú aj nositeľkami mnohých zahraničných vyznamenaní. V auguste 2021 bola naša Čestná Prezidentka Oľga Csákayová županom VUC ocenená ako významná osobnosť kraja. Podstatné je, že všetky naše členky majú záujem pomáhať ľuďom v núdzi a vždy prichádzajú s dobrými nápadmi. Angažujú sa aj v iných charitatívnych projektoch, ako je napr. potravinová pomoc.  

Na tomto mieste mi prichodí spomenúť aj naše členky, ktoré už nie sú tu s nami. Medzi významné osobnosti Homo Nitriensis, po ktorých zostali výrazné stopy na poli charitatívnej činnosti patrili: MUDr. Mária Petrušková, pani Jolika Mužilová, Olinka Saubererová, Ing. Gabriela Hanáková, PhD. a Ing. Soňa Hrašková, PhD.

Je záujem angažovať sa v HN zo strany súčasných mladších žien, je vôbec o charitu záujem?

 Z vlastnej skúsenosti viem, že na charitu treba dozrieť. Pokiaľ má žena starosť o svoje vlastné deti, považuje ich výchovu  za svoju najväčšiu prioritu. Časom však deti dorastú a žena cíti, že nastal čas, aby pomáhala druhým. Je to zrejme kúsok altruizmu, ktorý sa nachádza v každom z nás a na jeho prejavy dobra voči tým druhým musí nastať ten správny čas. Takže záujem o charitu je silnejšou stránkou zrelších žien. Poznám však študentky, ale aj študentov z SPU, ktorí v rámci svojich akademických projektov dokážu vymyslieť, ale aj zrealizovať krásne charitatívne projekty. Povedala by som, že v tomto majú mladí navrch, lebo dokážu mať originálnejšie nápady. Napr. vlani pred Vianocami, keď seniori v DSS sa cítili v dôsledku pandémie osamotení, študentky a študenti zorganizovali hudobné kapely, ktoré im prišli zahrať pod okná ľudové, či  vianočné piesne, koledy a rozdávali im balíčky. Aj mladí majú dobré srdiečka a vedia čo seniorov poteší. Charita si však vyžaduje veľa času, trpezlivosť, fyzickej práce nevynímajúc. Medzi naše prioritné úlohy sa zaraďuje aj príprava na odovzdanie žezla mladším dámam, takže aj s týmito otázkami sa v týchto dňoch intenzívne zaoberáme.

Mária KADLEČÍKOVÁ: Ak nie je charita vykalkulovaná na efekt, môže významne prispieť k zlepšeniu medziľudských vzťahov

Má zmysel, aby takéto združenie existovalo a fungovalo ako lokálne, teda konkrétne v našom meste?

Celkom určite to má veľký význam a bolo by žiadúce, aby v našom meste fungovalo viac takýchto charitatívnych organizácií. Výhodou je, že aj keď žijeme v meste, navzájom sa poznáme, ľudia vedia o nás a tak sa na nás obracajú s prosbou o pomoc. Samozrejme, že jednotlivé žiadosti  podliehajú nášmu schvaľovaniu. V mnohých prípadoch, by sa však ľudia, ktorých sme obdarovali nedostali do hľadáčika veľkých charitatívnych organizácií.

Aj keď sme lokálnou charitatívnou organizáciou, za skoro 30 rokov sme toho vykonali veľa.

Rozsahom aj obsahom najväčším projektom Homo Nitriensis je prístroj pre brachyterapiu. Konkrétne sa jedná o Fletcherov štandardný CT/MR aplikátor a o gynekologický aplikátor, ktoré sú prístrojmi na liečbu onkologických ochorení metódou brachyterapie. Združovanie prostriedkov trvalo 5 rokov. Ide o dar určený pre Oddelenie radiačnej a klinickej onkológie Fakultnej nemocnice v Nitre.

Ide zima, opäť sa chystáme na určité obmedzenia, čomu  sa budete venovať v najbližších týždňoch?

Ako som už spomínala, ideme zakúpiť pre DSS 4 polohovateľné stolíky. Jednému  z nitrianskych detských domovov by sme radi zakúpili zdvíhacie zariadenie spolu s  postieľkou prispôsobenou chorobe a veku dieťatka. V tomto prípade sa jedná o väčší projekt, takže ho chceme zrealizovať v spolupráci s ochotným sponzorom. Možno prekvapuje, že do detského domova chceme umiestniť zdvíhacie zariadenie, avšak aj na takýchto miestach sa nachádzajú zdravotne ťažko postihnuté deti, ktoré rastú a ktoré treba prenášať, či dvíhať pri každom úkone. Na jednej strane sú to veľmi smutné obrazy, na druhej strane ženy ktoré s týmito detičkami pracujú si zaslúžia obdiv. Tie deti si pomoc zaslúžia, aj keď sa zdá, že možno svoj život si ani neuvedomujú, ale ak ich dobrá ruka pani opatrovateľky pohladí po tváričke, musíte si všimnúť vďačný záchvev úsmevu. 

Pokiaľ to pandemická situácia umožní a mesto zorganizuje vianočné trhy, tak by sme mali záujem o predaj vlastnoručne pripravených potravinových výrobkov, ako sú kapustnica, štedráky, pagáče, štrúdle a iné komodity. Táto aktivita zvykne prinášať do našej charitatívnej poklanice slušné príjmy. Okrem toho začiatkom decembra chceme ponúknuť ľuďom dobrej vôle adventnú kapustnicu. Popri tomto všetkom už teraz začíname pracovať na projekte: „Nitra v kroji“, ktorý by sme chceli už tradične zorganizovať v podvečer 1.mája. Jedná sa o jeden z našich najväčších charitatívnych projektov, ktorý sa medzi obyvateľmi nášho mesta teší veľkej obľube, avšak jeho realizácia vo veľkej miere závisí od podpory sponzorov a samozrejme od vývoja pandemickej situácie. Ak by si to konkrétna situácia vyžadovala a niekto by našu pomoc súrne potreboval, sme pripravené pomôcť aj inými aktivitami v rámci našich možností.

Prečo je pomoc iným dôležitá?

Nežijeme v jednoduchých časoch. Pandémia sociálnu situáciu v spoločnosti ešte viac komplikuje. Vedie k predtým nevídananému rastu cien potravín, ale aj spotrebných výrobkov a služieb. Limitovaný objem finančných prostriedkov pridelený rôznym sociálnym zariadeniam, nestačí pokryť zvýšené náklady potrebné na hygienické prostriedky, ale aj na vylepšenie života klientov. Ak aj s málom prichádzame, platí, že kto včas dáva,  dvakrát dáva. Uvedomujeme si, že nie sme jedinou charitatívnou organizáciou na území Nitry. Takže možno podobne raz s väčším inokedy s menším charitatívnym darom prichádzajú aj iní s pomocou a tak pomáhajú zlepšiť životné podmienky ľuďom, ktorí to potrebujú. Dôležité je prejaviť im úctu, lásku a záujem. Charita ak je vykonávaná úprimne a nie je vykalkulovaná na efekt, môže významne prispieť  aj k zlepšeniu medziľudských vzťahov.   

Pýtala sa Henrieta Ďurovová

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články