21.1 C
Nitra
piatok, 21 júna, 2024

ANKETA: Lúba sa vám nové bútky na Svatoplukovom námesťí?

Na stránke FB stránke Ortodoxní Nitrančani a www.ortodoxninitrancani.sk sa týchtok ňňoch uskutečňuje anketa ohladom názoru obyvaťelóv mesta Nitra na novinku, kerú sa rozhollo jeho veďeňí realizuvať na Svatoplukovom námesťí.

ANKETA: Lúba sa vám nové bútky na Svatoplukovom námesťí?
foto: TASR, arch

Množili sa pochybné otásky, na čo je to dobré, komu to uš čil pomóže a čo sa tým sleduje keď uš je vízija aj realizuvaná.

ANKETA: Lúba sa vám nové bútky na Svatoplukovom námesťí?

Nuš, práve preto, lebo jag uš to Nitre choďí, mesťe pod Zoborom sa udomácňila praktika „o náz, bez nás“.

Jako potporu svojej zvráťenosťi sa snažilo mesto ces „zaplaťenú“ reportáš regijonálnej televízije navodiť u luďí dojem, že luďí sa s tútok novinku spokojní. Na záklaďe pár úbohých otázek tejtok TV z náhonnýma okoloidúcima a šikovným zestrihom, tentok klamlivý postoj prebrala aj mínkotvorná Markíza a šírila ho po celej krajiňe.

Otáska tu je šag ale inďe. Prečo mesto ňemalo zájem zisťuvať názory na projekt a jeho umísňeňí pred jeho realizáciju dostatečnom precťihu? No z jennoduchého dóvodu. Luďí by im vystavili stopku. Považujem za správne prezentuvať verejnosťi, mestu, ale aj šeckým Slovákom názor luďí na to, čo mesto robí a jako koná. Vóbec ma preto ňeprekvapuje, že výsletky préskumu sa uplňe ollišné ot toho mestom prezentuvaného.

Anketa prebíhá do konca sektembra. K ňešnému ňňu, (8.9.2021) sa vyjadrilo 425 luďí, kerí prectavujú zatál polovicu zorky pri préskumoch verejnéj mínky velkých agentúr. To vóbec ňeňi malé číslo.

Uš tu sa dá viďeť, že vóla luďí je dijametrálňe ollišná od vóle veďeňá mesta.

Pýtam sa, ňemá mesto plňiť vólu svojich voličov? Ňemajú obyvaťeli mesta rozhoduvať o tom, jakom prostredí a podmínkach budú žiť, pracuvať, oddychuvať?

Mesto sa o názory luďí ňezajíma. To, že rozhadzujú peňáze nás šeckých pochybným a im sprázňeným firmám, je taký slovenský folklór. Ňišt nové. Keď uš sa tag ale ďeje, ňemáme minimálňe morálne právo veďeť, do sa nabalev na tomtok projekťe a prečo? Náklady naň presahujú sto tisís eur (za 8 zbúchaných búdek z lacného materjálu), keré sa dajú lachko vyčísliť. Prečo mesto potpísalo tak do očí bijúcu predraženú zmluvu?

Vrádzme sa ale naspák g ankeťe. Tých 7,1% je hamba Nitry, lebo majúp!či jak vypadá mesto kerom žijú (česť výňi kám). Je im uplňe jenno, kaďál prechádzajú, ňezajíma ich ňišt okolo nich, ňímajú len seba samých, čo budú cháluvať, strebať, jakom avťe voziť a s kým chrápať. Keby aspom povedali, ňé, tak si ich vážim, lebo majú názor a veďá aj prečo. Opačnom prípaďe je to pre mňa obyčajná zgerba!

Ale aby som ňeblížev šeckým, česť výňimkám. Naprék tomu takmer 70% opytaných do ňňesneho ňňa (anketa trvá do konca mesáca sektember), sa vyjadrili, že sa im tátok aktivita mesta ňelúbi, a aňi predraženosť projektu. Luďom vaďí, že sa ich ňido nepýta, ňevedú sa z luďma diskusije na tak závažné zásahy do života luďí a charakteru mesta kerom žijú.

Necitlivosť urbanistickéj vraždy voči námesťú najstaršého mesta Slovanóv, je hrubé popíraňí samotného významu mesta jako takého už dlhodobo. Totok sa klince do rakvy a bue to horšé.

Tvrdiť, že historické námestí odkazuje na minulosť zmysle, že bolo kedysi zastavané, je primitívny alibizmus pre mladých a hlúpych luďí, kerí nemajú poňaťá o tom, čo sa ďe hoďí a ďe čo už ňé.

Účel téjtok katastrofálnej myšlénky takýmtok spósobom realizuvať prinavráťeňí života na námesťí, je zabalený do falošnej prectavy o tom, jaká bola Nitra volakedy. Presňe tátok, ináč ušlachťilá myšlénka, je vyjadrená na ozname jennéj s tých modulóv na námesťí. Je potrebné chápať účel námesťá, kerý plňilo čase, kedy bolo jediným ďáňím ruchu, kultúry a opchodu širokom okolí a zasek ináč chápať súčasnú situáciju a postaveňí Nitry, keré je čím ďál, tým vác zatláčané do jakéhosik bezvýznamu.

Nitra si ale zaslúži pozornosť a jej otkas pretkóv o to vác pre celý slovenský nárot, keť čase šáleného a fanatického fašisticko-politického liberalizmu je šecko, čo je speté z vlasťenectvom a históriju zámerňe postupňe likviduvané, rátaňe otkazu cyrilometckých učeňí. Nové pseudohonnoty a pohlady na buduváňí mesta sa čím ďál zďalujú ot toho, čo nás jako mesto zdobilo mnohé stáročá.

Ano. Luďí sa meňá, starí otchádzajú, noví sa roďá, ďalší dochádzajú a usadzujú sa tu a tým meňá aj jéj poňímaňí. Po svojom. Tragédiju je to, že mesto a jeho veďeňí (ňé len súčasné) jaksik zabúda na to, na čo boli naši praďedovci a ich ďedóvci hrdí. Novým generácijám a usallíkom ňemá vólu ozrejmuvať do jakého mesta doňésli svój smrat.

Som ňesmírňe rát že aj téjtok dobe sa furt skupiny luďí, naččencóv, patrijotóv a aktivistóv, kerí sa snažá udržať historického ducha najstaršého mesta na Slovensku aj naprék ostrým útokom a ňesúhlasu šelijakých pseudoarchitektov, pseudoprimátorov, friškokvasenývh dvaccaťročých „odborňíkov“ a „nosiťelóv jeďinéj pravdy“ , či správneho pohladu na to jag žiť, ďe, s kým a prečo.

Mesto Nitra bolo ždy terčom útokov z minulosťi. Dóvody boli rózne. Či uš závisť Matúša Čáka, hlupákov pri bombarduvaňí ve vojňe, alebo komunistóv…. Ňeská Nitru ňičá liberálni dezoláťi a nezďelanci. Myslime na to pri najblišších volbách.

Mír ve vašich srccách, Márijo.

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články