23.1 C
Nitra
pondelok, 24 júna, 2024

ŠPÚ odporúča viaceré kroky na to, aby žiak zvládol komisionálnu skúšku

Bratislava (TASR) – V prípade, že je nevyhnutné žiaka hodnotiť známkou nedostatočný/neprospel, škole sa odporúča vykonať viaceré kroky na to, aby úspešne zvládol komisionálnu skúšku. Vyplýva to z metodického odporúčania k záverečnému hodnoteniu na základných a stredných školách v školskom roku 2020/2021, ktorý zverejnil Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ).
      Ide napríklad o nadviazanie kontaktu so žiakom a rodičmi (prípadne aj s terénnymi pracovníkmi) a vysvetliť, prečo je príprava na komisionálnu skúšku potrebná. ŠPÚ odporúča motivovať žiaka k systematickej príprave na komisionálne skúšky vysvetlením obsahu, ktorý bude predmetom preskúšania.
      V metodickom odporúčaní sa tiež uvádza, že by školy mali poskytnúť žiakovi podporu pri príprave na komisionálnu skúšku formou individuálnych konzultácií. „Pre zabezpečenie doučovania je možné využiť program doučovania Spolu múdrejší, možno sa obrátiť aj na mimovládne organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania, prípadne v spolupráci s vysokými školami zabezpečiť doučovanie cez ŠPÚ,“ píše sa v odporúčaní.
      Ak sa uvažuje o opakovaní ročníka pre viacerých žiakov z jednej triedy, prípadne väčšiny žiakov, je podľa ŠPÚ potrebné prehodnotiť stanovené ciele pre daný školský rok a upraviť obsah vzdelávania na nasledujúce školské roky. „V takom prípade ide o nesprávne nastavené vzdelávacie ciele a/alebo zvolené vyučovacie stratégie. Okrem úpravy cieľov a obsahu vzdelávania je možné využiť program letné školy,“ dodal ŠPÚ.

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články