10.1 C
Nitra
sobota, 18 mája, 2024

POZOR: Na prelome rokov nastávajú v rámci predčasného dôchodku zmeny

Na prelome rokov nastávajú v rámci predčasného dôchodku zmeny. Po novom bude môcť Sociálna poisťovňa priznať nárok na predčasný dôchodok najskôr dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku len ak dosiahne sumu niečo cez 375 eur, resp. nárok môže vzniknúť po štyridsiatich odpracovaných rokoch. Predčasný starobný dôchodok môže pomôcť podľa poisťovne najmä tým, ktorí tesne pred dovŕšením dôchodku prišli o prácu a možnosť nájsť si novú je málo pravdepodobná alebo si dlhodobo prácu nedokážu nájsť a nemajú iné možnosti riešenia svojej ekonomickej situácie.

Úrady práce rozšírili podporu vzdelávania, občanom PREPLATIA kurzy podľa ich výberu

Od 1. novembra 2022 vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok iba vtedy, ak je suma predčasného starobného dôchodku vyššia ako 1,6 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ide o sumu 375,10 eura mesačne. Do 31. októbra 2022 to bola suma 281,40 eura mesačne. Ostatné podmienky nároku sa nemenia. Dôležité je získať aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia a mať najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku.

POZOR: Na prelome rokov nastávajú v rámci predčasného dôchodku zmeny

Od 1. januára 2023 sú podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok alternatívne, a to v závislosti od toho, či poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov. Zákon pritom vymedzuje, ktoré obdobie sa považuje za odpracovaný rok, pričom taxatívne vylučuje niektoré obdobia. Ide o doby štúdia, nezamestnanosti, politického alebo odborného školenia a doby dodatočného doplatenia poistného na dôchodkové poistenie za dobu štúdia a dobu evidencie uchádzača o zamestnanie. Tieto obdobia sa teda do štyridsiatich odpracovaných rokov nezarátajú.

Ak poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nebude sa na neho vzťahovať podmienka chýbajúcich najviac dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku. To znamená, že ak poistenec bude žiadať o priznanie predčasného starobného dôchodku viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, bude na posúdenie nároku na dôchodok potrebné najskôr posúdiť, koľko odpracovaných rokov získal. Ak získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nárok na predčasný starobný dôchodok mu vznikne, ak je suma jeho predčasného starobného dôchodku vyššia ako 1,6 násobok sumy životného minima, teda 375,10 eura mesačne.

Suma predčasného starobného dôchodku, ak poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov, bez ohľadu na to, koľko mu chýba do dovŕšenia dôchodkového veku, sa pritom znižuje o 0,3 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku. To sa vzťahuje aj na poistenca zúčastneného na starobnom dôchodkovom sporení.

Ak sa predčasný starobný dôchodok priznal pred 1. januárom 2023 a poistenec získal do dovŕšenia dôchodkového veku najmenej 40 odpracovaných rokov, Sociálna poisťovňa v zmysle prechodného ustanovenia určí sumu predčasného starobného dôchodku od 1. januára 2023 s novým percentuálnych znížením o 0,3 %, a to najneskôr do 31. decembra 2026.

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články