23.1 C
Nitra
štvrtok, 20 júna, 2024

Nový zákon má definovať ohrozeného svedka a spôsob jeho ochrany

Svedok, ktorý v trestnom konaní o obzvlášť závažnom zločine, zločine spáchanom organizovanou alebo zločineckou skupinou, teroristickou alebo extrémistickou skupinou, trestnom čine spáchanom z osobitného motívu alebo o trestnom čine terorizmu poskytol takú svedeckú výpoveď alebo iný dôkaz o páchateľovi, alebo okolnosti činu, na základe čoho vzniká dôvodná obava ohrozenia jeho života alebo zdravia, môže byť chránený políciou.

Nový zákon má definovať ohrozeného svedka a spôsob jeho ochrany

Vyplýva to z návrhu zákona o ochrane svedka, ktorý rezort vnútra predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Dôvodom nahradenia pôvodného zákona z roku 1998 sú podľa ministerstva nové závažné formy trestnej činnosti (napríklad cezhraničný organizovaný zločin, medzinárodný terorizmus, nárast radikalizmu a extrémizmu), pri ktorých je potrebné využiť inštitúty ohrozeného svedka a chráneného svedka, a ktoré priniesli aj potrebu rýchlo a pružne reagovať pri ochrane svedkov v záujme zachovania ich ochoty poskytovať dôkazy.

Podľa návrhu, ktorý by mal v prípade schválenia nadobudnúť účinnosť v auguste tohto roku, zaradenie ohrozeného svedka do programu ochrany navrhuje v prípravnom konaní prokurátor alebo vyšetrovateľ so súhlasom prokurátora, a v súdnom konaní sudca. O návrhu na začatie programu ochrany a návrhu na ukončenie programu ochrany rozhoduje komisia. „Komisia sa skladá z piatich členov, z ktorých jeden je predsedom komisie. Predsedu komisie, jedného člena a ich náhradníkov vymenúva a odvoláva minister vnútra z príslušníkov Policajného zboru. Dvoch členov a ich náhradníkov vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti zo zamestnancov Ministerstva spravodlivosti SR s praxou v oblasti súdnictva a väzenstva,“ uvádza sa v návrhu zákona. Jedného člena a jeho náhradníka podľa návrhu vymenúva a odvoláva generálny prokurátor z prokurátorov Generálnej prokuratúry SR. „Tieto osoby musia byť oprávnené oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami,“ zdôrazňuje dokument.

Chránený svedok je podľa návrhu zákona povinný dodržiavať program ochrany, riadiť sa pokynmi príslušníkov Policajného zboru alebo napríklad zachovávať mlčanlivosť. Svedok môže podľa zákona dostávať pravidelný mesačný finančný príspevok do výšky priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve, prípadne mimoriadny finančný príspevok. Na žiadny z nich však nemá právny nárok.

O ukončení programu ochrany môže rozhodnúť samotný svedok alebo komisia. Dôvodmi na ukončenie ochrany zo strany štátu sú napríklad neposkytnutie svedeckej výpovede alebo úmyselné uvedenie nepravdy o skutkoch alebo páchateľoch. „Ak je ohrozeným svedkom alebo chráneným svedkom maloletá osoba alebo osoba, ktorej bola rozhodnutím súdu obmedzená spôsobilosť na právne úkony, alebo osoba, ktorá trpí duševnou poruchou úkony súvisiace s programom ochrany vykonáva jej zákonný zástupca, osobitný zástupca alebo opatrovník, pričom zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s programom ochrany,“ uvádza sa v návrhu zákona o ochrane svedka.

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre

Prečítajte si tiež

Najnovšie články

0
Komentujte a vyjadrite svoj názor.x