7 C
Nitra
pondelok, 19 februára, 2024

NKS musí vrátiť 4 milióny, ako je to možné? Ponesie niekto za to aj zodpovednosť?

Návrh na vyčlenenie finančných prostriedkov z rozpočtu NSK na vrátenie
finančných prostriedkov poskytovateľovi nenávratného finančného
príspevku – Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
SR predložila riaditeľka Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja Helena Psotová.

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja v pondelok schválilo splatenie finančnej nezrovnalosti poskytovateľovi nenávratného finančného príspevku, Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR jednorazovo v lehote do 26. novembra 2021 4 139 416,28 €.

NSK sa bráni, že pôvodne administratívnou finančnou kontrolou neboli zistené nedostatky s vplyvom alebo možným vplyvom na verejné obstarávanie. Na základe uvedenej skutočnosti bolo možné vo verejnom obstarávaní pokračovať.
Cieľom verejného obstarávateľa v žiadnom prípade nebolo znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančný limit prislúchajúci zadávaniu nadlimitných zákaziek. V súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní riešili samostatne každý projekt, každú projektovú dokumentáciu.

NKS musí vrátiť 4 milióny, ako je to možné? Ponesie niekto za to aj zodpovednosť?
Poslanci NSK

Na základe podnetu Riadiaceho orgánu vykonal Úrad pre verejné obstarávanie dohľad
nad dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa Nitrianskeho samosprávneho kraja a definoval porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri obstaraní zhotoviteľa stavebných prác na predmet zákazky „ Cesta II/562 Šaľa – Nitra, Cesta II/580 Šurany – Podhájska – Kalná nad Hronom, Cesta II/499 Nemčice – Radošina, Cesta II/511 Vráble – Tesárske Mlyňany.

Na rokovaní dňa 26.4.2021 Zastupiteľstvo NSK rozhodlo o zaplatení pokuty vo výške
436 824,055 €, teda 50% z plánovanej výšky, čím uznalo zistenia Úradu pre verejné
obstarávanie bez výhrad.

Suma na vrátenie finančných prostriedkov predstavuje 4 139 416,28 €, čo predstavuje 25% výdavkov na stavebné práce na 4 projekty ciest II triedy. Celková výška nenávratného finančného príspevku (zdroje EÚ a ŠR) na všetky 4 projekty predstavovala sumu 16 665 525,03 €.

Poznámka: Ak by sa takéto niečo stalo v súkromnej spoločnosti, pravdepodobne by bol zodpovedný za takúto chybu okamžite identifikovaný.

(heď)

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články