10.1 C
Nitra
sobota, 18 mája, 2024

MZ plánuje zjednodušiť a zlepšiť vstup účinných inovatívnych liekov na trh

Inovatívne lieky by mali jednoduchšie vstupovať do zoznamu kategorizovaných liekov, čo umožní ich preplácanie zdravotnými poisťovňami pre všetkých pacientov. Výška sumy by mala však zodpovedať miere klinického prínosu pre pacienta. Vyplýva to z novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia, ktoré Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).

Liek je v súčasnosti z prostriedkov verejného zdravotného poistenia uhrádzaný všetkými zdravotnými poisťovňami pre každého pacienta, ak je zaradený v zozname kategorizovaných liekov. „Cieľom tejto novely je preto podporiť vstup inovatívnych liekov do zoznamu kategorizovaných liekov, teda podporiť ich presun zo súčasného výnimkového režimu do režimu kategorizácie,“ spresnilo ministerstvo. V súčasnosti rozhodnutie, či nový inovatívny liek bude alebo nebude uhradený z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, je na uvážení zdravotnej poisťovne.

MZ plánuje zjednodušiť a zlepšiť vstup účinných inovatívnych liekov na trh
Foto: Ilustračné NN

„Návrh novely podporuje vstup inovatívnych liekov do zoznamu kategorizovaných liekov zefektívnením procesu uzatvárania zmlúv o podmienkach úhrady lieku a rozšírením možností, keď zmluvu o podmienkach úhrady lieku je možné uzatvoriť a tiež modifikáciou mechanizmu výpočtu prahovej hodnoty na posúdenie nákladovej efektívnosti liekov či modifikáciou mechanizmu určovania podmienenej úhrady,“ vymenovalo ministerstvo.

Inovatívne lieky by mali byť podľa novely uhrádzané vo výške zodpovedajúce klinickému prínosu, ktorý liek pacientovi prináša. Návrh novely preto zavádza povinnosť predložiť farmako-ekonomický rozbor a preukázať nákladovú efektívnosť pre všetky lieky vrátane liekov určených na liečbu ojedinelého ochorenia.  
      Efektívne vynakladanie finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia návrh novely zabezpečuje prostredníctvom podpory vstupu generických a biologicky podobných liekov na trh. „Novela podporuje vstup generických a biologicky podobných liekov na trh najmä zavedením automatickej revízie úhrad a zmenou trojprahového vstupu na jednoprahový,“ uviedlo ministerstvo. Trojprahový vstup v súčasnosti predstavuje povinnosť znížiť cenu pre prvé tri generické lieky a biosimilárne lieky zaradené do kategorizácie.

Novela tiež upravuje otázku zdravotníckych pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu a dietetických potravín. Zavádza napríklad výnimky z povinnosti predkladať medicínsko-ekonomický rozbor.

Zdroj: TASR

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články