16.1 C
Nitra
streda, 22 mája, 2024

Mesto Nitra získalo zaujímavý titul, patriť mu bude zatiaľ dva roky

Mesto Nitra získalo významný titul, patriť mu bude zatiaľ dva roky

Cieľom je, aby mestský úrad fungoval bezchybne a aby bol pre klienta, ktorým je občan, otvorený a efektívny.

Po úspešnej implementácii modelu CAF a po hodnotení externej spätnej väzby získalo Mesto Nitra titul Efektívny používateľ modelu CAF. Ide o významný a medzinárodne uznávaný titul, ktorý majú v celom svete viac ako štyri tisícky firiem a inštitúcií.

Externá spätná väzba modelu CAF bola zameraná na preverenie efektívnosti procesu samohodnotenia a na uplatňovanie ôsmich princípov výnimočnosti.

„Realizované hodnotenie preukázalo, že napriek všetkým obmedzeniam kvalita realizácie procesu zodpovedala snahe o zabezpečenie kontinuity aktivít v smere dosiahnutia definovaných cieľov a v rámci hodnotenia jednotlivých pilierov neboli identifikované zásadné nedostatky či nesúlad s požiadavkami všeobecnej medzinárodne platnej metodiky,“ napísali hodnotitelia.

Mesto Nitra získalo zaujímavý titul, patriť mu bude zatiaľ dva roky
Predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Katarína Surmíková Tatranská dnes odovzdala diplom a potvrdenie o získaní prestížneho titulu primátorovi Nitry Marekovi Hattasovi. FOTO: Tomáš Holúbek

Titul, ktorý Mesto Nitra získalo, je platný dva roky od udelenia, teda do 1. júna 2024. Dnes ho primátorovi Nitry Marekovi Hattasovi slávnostne odovzdala predsedníčka Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Katarína Surmíková Tatranská.

Po primátorovi Hattasovi sa vlna kritiky valí aj na prednostu. Mestskí poslanci dokonca žiadajú jeho odvolanie!

Držiteľov titulu združuje Inštitút pre verejnú správu (EIPA) s viac ako 25-ročnými skúsenosťami zameranými na rozvoj verejnej správy. Mesto Nitra sa tak stalo členom európskej rodiny združenej pod EIPA.

Čo je to vlastne CAF? Model CAF (Common Assessment Framework – Spoločný rámec hodnotenia) je nástroj manažérstva kvality vyvinutý verejným sektorom pre verejný sektor. Je špeciálne prispôsobený pre potreby organizácií verejnej správy.

Účelom modelu CAF je viesť verejné organizácie k dosiahnutiu najlepších možných výsledkov pomocou jednoduchého, prístupného a ľahko použiteľného konceptu hodnotenia. Tento model zaviedlo už viac ako 4000 organizácií EÚ, ktorých výsledky dokázali, že má svoje opodstatnenie.

Na Mestskom úrade v Nitre prebieha zavádzanie manažérstva kvality prostredníctvom modelu CAF a s metodickou podporou Úradu pre metrológiu, normalizáciu a skúšobníctvo SR od marca 2021. Úrad má priviesť k výnimočnosti vo viacerých oblastiach, od zamerania na zákazníka cez zameranie na výsledky až po inovácie. Všetky činnosti majú viesť ku kvalitnej samospráve, ktorej služby sa hodnotia najmä podľa ich vplyvu na kvalitu života ľudí.

Ohurujúce slová z programu tímu Hattas zneli: „Zastavíme nezmyselné zadlžovanie mesta“ odvial vietor. Dlh na občana sa zvýšil z 251 na 350 eur!

Garantom modelu CAF na úrade sa stal prednosta radnice Martin Horák, metodičkou modelu CAF je Monika Reiskupová z Odboru projektového a strategického riadenia. Implementácia modelu CAF prebieha na celom Mestskom úrade v Nitre a podporuje ju CAF tím vytvorený zo zamestnancov úradu, ktorí sa stali jeho súčasťou na základe zverejnenej výzvy a osobnej motivácie prispieť k zavedeniu manažérstva kvality.

„Je to možno ambiciózny cieľ, ale my máme záujem, aby mestský úrad fungoval bezchybne, aby bol otvorený, promptný, efektívny a transparentný. CAF preto využijeme ako mnohými krajinami overený nástroj, ktorý nám zefektívni vnútorné mechanizmy a pomôže nám nastaviť procesy na meste tak, aby všetko fungovalo ako švajčiarske hodinky,“ povedal primátor Marek Hattas.

Aplikácia modelu CAF znamená nielen vyhodnotenie všetkých oblastí fungovania úradu, ale tiež ich vzájomné ovplyvňovanie sa a zachytenie trendov, pričom poukazuje na oblasti pre zlepšenie. Model CAF je založený na predpoklade, že vedenie organizácie využíva stratégiu, plánovanie, ale aj kontrolu a spätnú väzbu, a to prostredníctvom svojich zamestnancov, zdrojov a procesov, ale tiež pri tom využíva aj partnerstvá s ďalšími subjektmi.

Tomáš Holúbek, hovorca Nitry

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články