12 C
Nitra
sobota, 2 marca, 2024

Matej ŠIŠKA: Význam NITRY pre Slovensko

Často dostávam otázku, v čom podľa teba spočíva význam Nitry pre Slovensko? Pri práci sprievodcu v cestovnom ruchu spravidla nemávam pri odpovediach dostatok priestoru objasniť niektoré súvislosti. Zväčša sa ohraničujem stručným vymenovaním hlavných argumentov. Príčiny mimoriadnej váhy a hodnoty Nitry, počas stručnej argumentácie, zostávajú, spravidla, nezodpovedané. Tejto oblasti sa chcem teraz dotknúť. K odpovedi sa plánujem dopracovať cez dva pojmy. Sú nimi historické dedičstvo a národná mytológia.     

Matej ŠIŠKA: Význam NITRY pre Slovensko
Matej Šiška, poznáte ho aj ako Slavobora Nitrianskeho

Historické dedičstvo predstavuje súhrn známych historických udalostí a s nimi súvisiacich pamiatok. Štáty nevyhnutne potrebujú idey, ktorými argumentujú potrebu svojej samostatnej existencie. Okrem prirodzeného práva národa na sebaurčenie, mimoriadnu úlohu zohrávajú objektíve historické fakty. Preto vo chvíľach vzniku štátov prichádzajú na pomoc diela historikov. Zakladatelia štátu v nich hľadajú udalosti, ktoré by presvedčivo preukázali, že ich národ je starobylý a vyspelý, má preto právo na samostatnú existenciu. V prípade vzniku Slovenskej republiky boli zvolené udalosti z 9. storočia.  

Príčina výberu bola v vtedajších úspechoch našich predkov na poli správy štátu, cirkevnej organizácie, vlastného písma a liturgie, diplomacie a vojenstva. V svojom súhrne podstatne zasiahli do politického a kultúrneho vývoja Európy. Pri výbere témy nešlo ohýbanie alebo deformovanie dejín podľa aktuálnej potreby, ale o akcentovanie, upozorňovanie a vyzdvihovanie obdobia, ktoré malo zásadný argumentačný potenciál smerom k iným národom a veľmociam.   

Uveďme pár zásadných riadkov z preambuly Ústavy Slovenskej republiky. Začína slovami „My, národ slovenský,..“ A ďalej. „…v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, …“ Tu sa náš národ dovoláva práva na štátnosť a argumentujeme starobylým dedičstvom štátnosti Veľkej Moravy. A ako súvisí s ústavným dokumentom Nitra ? Nitra je historikmi a archeológmi zaradená medzi najvýznamnejšie veľkomoravské politické centrá. Na území dnešného Slovenska bola Nitra, bezpochyby, centrom najvýznamnejším.

Mesto pod Zoborom má v celej veľkomoravskej histórii jedinečné postavenie. Na rozdiel od moravských centier je Nitra v listinách viackrát spomínaná menom. Mnohé vtedajšie udalosti a významné osobnosti vieme s Nitrou priamo spojiť na základe zmienok v historických listinách. Naši českí kolegovia nám môžu informácie o konkrétnych lokalitách iba závidieť, tak ako my im, v dobrom, závidíme väčšie bohatstvo príslušných archeologických lokalít na západnej strane rieky Moravy.

Matej ŠIŠKA: Význam NITRY pre Slovensko

Dostávame sa k druhému avizovanému termínu z úvodu a tým je národná mytológia. Správny význam jednotlivých udalostí vnímajú racionálne a bez emócií, poväčšine, iba profesionálni historici. Široká verejnosť sa buď aktívne zaujíma o historické poznatky, alebo sa k nej informácie dostávajú sprostredkovane či celkom mimovoľne. Najčastejším dôsledkom prijímania výsledkov bádania historikov nadšenými publicistami a následne ich čitateľmi, býva zveličovanie významu niektorých historických momentov. V prípade Nitry vznikajú teórie o Nitre ako hlavnom meste Veľkej Moravy, lokalizácii niektorých stavieb, zaručenom či trvalom pobyte dôležitých historických postáv v meste a podobne.

Tendencie k mytologizácii Nitry nie je nutné vnímať negatívne. Sú prirodzeným prejavom silného emočného vzťahu širokej verejnosti k historickej téme. Bez záujmu a emócií by mýty vzniknúť nemohli. Odborníci vedia, že význam Nitry je obrovský aj bez mýtov. Nitra bola sídlom nášho prvého známeho panovníka a centrom prvého štátneho útvaru, s odkazom ktorého, sa v súčasnosti dokážu Slováci prirodzene stotožniť. Hospodársky význam a počet obyvateľov veľkomoravskej Nitry nemali vo východnej časti ríše konkurenciu. Stál tu prvý písomne doložený kostol v strednej a východnej Európe. Bolo tu založené prvé biskupstvo. Význam cirkevných dejín Nitry sa netýka iba veriacich Slovákov. S christianizáciou vznikali prvé školy. Gramotnými sa naši predkovia prvýkrát stali vďaka pôsobeniu kňazov. Dôsledky misie Solúnskych bratov epochálne zasiahli do kultúrneho vývoja Európy. Vznik Hlaholiky predstavuje počiatky našej písomnej kultúry a je tiež zrodom doteraz živej písomnej kultúry východných a balkánskych Slovanov a ďalších národov. Starosloviensky bohoslužobný jazyk predstihol zavedenie národných jazykov v západnej cirkvi o vyše tisíc rokov. Stručný výpočet dokladá, že nie je potrebné nič domýšľať či zveličovať. Objektívne-historická aj mytologická hodnota nášho mesta je pre Slovákov bezkonkurenčná. Tisícové davy návštevníkov počas slávností Nitra milá Nitra svedčia o silnom citovom vzťahu Slovákov k Nitre.

Atmosféra celonárodných osláv v Nitre trvá niekoľko výnimočných dní. Podľa môjho názoru to však nestačí, ak chceme historické dedičstvo odovzdávať novým generáciám systematicky. Od októbra 2017 som preto začal celoročne zoznamovať širokú verejnosť s dôrazom na mládež s veľkomoravskou témou. Divadelný workshop dostal meno „Stretnutie s Veľkou Moravou“. Odborné konzultácie zabezpečili vedeckí pracovníci Ústavu pre výskum kultúrneho dedičstva Konštantína a Metoda pri FF UKF.

Hneď na začiatku padlo rozhodnutie vsadiť na solídne repliky archeologických nálezov. Dátumy, mená, listiny, ktorú mládež neobľubuje, som minimalizoval. Som totiž presvedčený, že popularizácia histórie nemá kopírovať prácu pedagógov alebo prinášať informácie z vedeckej literatúry. Cieľom divadelného workshopu je poskytovať pomoc učiteľom tým, že vzbudí v žiakoch záujem o zásadnú tému. Nepochybujem, že niektorí z divákov siahnu časom aj odbornej literatúre. Cez komplexnú prezentáciu hmotnej kultúry sa dá, celkom prirodzene, vyhnúť nateraz sporným momentom veľkomoravských dejín. Na konkrétnych, rôznorodých a početných príkladoch predstavenie prináša nespochybniteľné dôkazy veľkej zručnosti, vynachádzavosti a zmysle pre krásu našich predkov. Som presvedčený, že cesta k uvedomeniu si hodnôt minulosti vedie cez ich bezprostrednú a interaktívnu prezentáciu.                

Žiaľ, v posledných rokoch už necítim záujem o Nitru zo strany štátu, na ktorý som bol zvyknutý. Veľmi mi chýbajú tradičné posilňujúce výroky ústavných činiteľov k témam veľkomoravských dejín. Najvyšší predstavenia akoby stále viac zabúdali na jeden zo zásadných fundamentov slovenskej štátnosti. Jeho priestor zaujímajú moderné „zelené“ či sexuálne ladené svetonázorové koncepcie. Oficiálne nazvanie Slovenská republika sa zamieňa nepatričným výrazom krajina. Výroky politikov o Slovensku, ako o našej vlasti, nebolo počuť už veľmi dlho. Absencia záujmu politických elít a chybná terminológia sa nám môžu nepekne vypomstiť. V atmosfére zníženého záujmu nám práve vyrastá nová generácia. Od nej bude raz závisieť uchovanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Na rozdiel od moderných ideových koncepcií majú významy a symboly viazané na Nitru schopnosť slovenskú spoločnosť zjednocovať. V obdobiach ekonomických a spoločenských kríz, jednu z ktorých aktuálne prežívame, býva spoločenská integrita potrebná viac ako inokedy.

Matej Šiška (Slavobor Nitriansky fb)

foto: FB

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články