2 C
Nitra
utorok, 28 marca, 2023

Lekárski odborári vyhlásili od utorka štrajkovú pohotovosť

Lekárski odborári vyhlásili od utorka štrajkovú pohotovosť. Reagujú tak na to, že napriek dlhodobým upozorneniam a viacerým rokovaniam vláda nerieši situáciu v zdravotníctve.

Ak sa nič nezmení, zvažujú vypovedanie nadlimitných nadčasov v nemocniciach či podanie hromadných výpovedí.

„Podmienky v našom zdravotníctve nám lekárom neumožňujú dobre sa starať o pacientov. Zhoršujúca sa situácia v našom zdravotníctve však závažným spôsobom ohrozuje našich pacientov a naše možnosti svedomito si vykonávať svoje povolanie a povinnosti k pacientom.

Dospeli sme teda do štádia, kedy časový limit vláde ubehol. Neurčujeme ho však my, ale paralyzovaný systém, katastrofálny stav nemocníc a preťažení lekári, sestry a zdravotníci.

Lekárski odborári vyhlásili od utorka štrajkovú pohotovosť

LOZ sa preto rozhodlo situáciu radikálne riešiť, pokiaľ vláda nepodnikne dostatočné reálne kroky na to, aby zastavila rozpad slovenského zdravotníctva. Inú možnosť, žiaľ, nemáme. Všetky ostatné sme už vyčerpali. Prosíme občanov a pacientov o pochopenie a podporu, v prípade, že budeme musieť zintenzívniť tlak na vládu,“ uviedol na fb šéf lekárskych odborov Peter Visolajský.

Lekárske odborové združenie (ďalej len „LOZ“) dlhodobo upozorňuje verejnosť, ministerstvo i vládu, že slovenské zdravotníctvo potrebuje zásadné riešenia.

Napriek našim upozorneniam,  aktívnej snahe, pokojným prosbám a nespočetným rokovaniam s ministrom zdravotníctva aj vládou, ministerstvo nekoná a  situácia sa v našom zdravotníctve neustále zhoršuje. Zo strany ministerstva zdravotníctva a vlády  zaznievajú len verejné vyjadrenia, ako s nami súhlasia.  Ale ako čas plynie, napriek prísľubom, konkrétne riešenia zo strany Vlády ani ministerstva neprichádzajú.

Zhoršujúca sa situácia v našom zdravotníctve však  závažným spôsobom ohrozuje našich pacientov a naše možnosti svedomito si vykonávať svoje povolanie a povinnosti k pacientom.

Dospeli sme teda do štádia, kedy časový limit vláde ubehol. Neurčujeme ho však my, ale paralyzovaný systém, katastrofálny stav nemocníc a preťažení lekári, sestry a zdravotníci.

LOZ sa preto rozhodlo situáciu radikálne riešiť, pokiaľ vláda nepodnikne dostatočné reálne kroky na to, aby zastavila rozpad slovenského zdravotníctva.

Inú možnosť, žiaľ, nemáme.  Všetky ostatné sme už vyčerpali.

Uplynulé desaťročia experimentovania a pochybného podnikania finančných skupín  v našom zdravotníctve  doviedlo slovenské zdravotníctvo do kritického stavu, o ktorom zahanbujúco svedčia tisíce odvrátiteľných úmrtí ročne. Štyri vlny pandémie a dva roky neúspešných krokov vlády v oblasti podfinancovaného zdravotníctva prehĺbili jeho rozklad ešte viac. LOZ dlhodobo upozorňuje, že kľúčovým faktorom pre zlepšenie situácie v nemocniciach je stabilizácia skúsených lekárov, sestier a ostatného zdravotníckeho personálu.

Lekárski odborári vyhlásili od utorka štrajkovú pohotovosť

Trh práce za ostatné obdobie reflektoval na krízy aj pandémiu. Nielen západné krajiny Európy, ale aj okolité štáty, ako Maďarsko, Česko či Poľsko pristúpili k radikálnemu zvýšeniu miezd lekárov. Súčasná vláda, vo svojom programovom vyhlásení sľubovala navýšenie ohodnotenia sestier, avšak dodnes je to len prázdnym sľubom a čoraz viac nemocničných oddelení sa neustále zatvára pre nedostatok sestier.  „Slovensko na situáciu adekvátne doteraz nezareagovalo a ani zďaleka sa nepribližuje k úrovni okolitých krajín. Zdravotný systém vláda týmto prístupom paralyzuje, mladí absolventi odídu do zahraničia, pretože odídu nielen za lepšími podmienkami, ale aj za kvalitnejším vzdelávaním.  Slovensko už nedokáže súťažiť o zdravotníkov nielen so západnými krajinami, ale ani s Maďarskom, či Poľskom uviedol P. Visolajský, predseda LOZ. Nedostatok skúsených lekárov znižuje kvalitu starostlivosti o pacientov, zvyšuje náklady na ich liečbu a v konečnom dôsledku prehlbuje odchod absolventov medicíny do zahraničia.

Je absurdné ako nedostatok personálu v našich nemocniciach ministerstvo kamufluje. Na poslednom rokovaní  k personálnemu poddimenzovaniu nám Ministerstvo zdravotníctva SR prezentovalo ako podklady  staré grafy z roku 2018, podľa ktorých už v roku 2018  70 % všetkých všeobecných lekárov malo nad 50 rokov  (43% malo viac ako 65 rokov)  a zároveň pri takomto katastrofickom stave  MF SR povedalo, že nemáme peniaze ani na vyrovnanie platov aspoň s okolitými krajinami V4. Tak ako by pacienti umierali pri nedostatku liekov, tak aj bez zdravotníkov budú ľudia umierať. Kvalifikovaných lekárov pripravujú nemocnice.

Je nevyhnutné, aby ako prioritu vlády, ministerstvo zdravotníctva riešilo:

  • Systémové riešenie miezd nemocničných sestier a nemocničných lekárov, odrážajúc situáciu v krajinách V4
  • Systém financovania nemocníc, aby neboli nútené liečiť pod náklady.
  • Podpora lekárskych fakúlt aby mohli produkovať viac kvalitných slovenských lekárov a reforma následného vzdelávania lekárov
  • Pomerné zvýšenie personálneho a priestorového zabezpečenie v nemocniciach na tých oddeleniach, ktoré majú prebrať zdravotnú starostlivosť o pacientov zo zrušených oddelení či nemocníc takzvanou „Optimalizáciou siete nemocníc“.

LOZ deklaruje, že ak vláda neprinesie okamžité riešenia pre zdravotníctvo, v priebehu roka môže byť chod slovenských nemocníc paralyzovaný. Vláda nás postavila do situácie, v ktorej máme len dve možnosti. Všetky ostatné sme vyčerpali.

Prvou je zákonné vypovedanie nadlimitných nadčasov v nemocniciach.  K tejto možnosti sa už vyjadrila väčšina nemocničných lekárov – podpisom deklarácií. Naše súhlasy na nadlimitné nadčasy nie sú bezcenná samozrejmosť a napriek tomu, že ich ministerstvo tak berie, bez nich nie je možný chod nemocníc.

„Nemocnice nevedia obnoviť plánované operácie, táto možnosť iba skôr ukáže ako je systém paralyzovaný,“ uviedol M. Mendel.

Druhou možnosťou je, že lekári budú vládou opäť dotlačení do  podaní  hromadných výpovedí a LOZ zopakuje scenár z roku 2011.  Ministerstvo totiž robí všetko preto, aby lekári viac odchádzali ako zostávali.

Cestu zvolíme podľa výsledku celoslovenskej ankety, ktorú spúšťame medzi lekármi v nemocniciach.

V tejto chvíli dúfame, že sa ani jeden scenár nenaplní a vláda začne riešiť problémy našich nemocníc.

„Musíme urobiť maximum pre to, aby vláda našla účinný spôsob, ako zachrániť  zdravotníctvo na Slovensku pred personálnym kolapsom. Nie pre nás, ale pre pacienta,“  dodal P. Visolajský.

Riešenie tejto situácie je v rukách ministra V. Lengvarského s premiérom E. Hegerom, ktorí by mali od sľubov prejsť k reálnym krokom. Aby sme jasne deklarovali vážnosť situácie, LOZ vyhlasuje, že  prechádza do štrajkovej pohotovosti. Inú možnosť, žiaľ, vláda slovenským lekárom  nedáva. Všetky iné sme už vyčerpali.

Naše požiadavky  a návrhy riešenia problémov v nemocniciach sa  v skratke týkali týchto problémov:

  • Financovanie nemocníc, aby neboli nútené robiť pod náklady.  Platby od zdravotných poisťovní musia hradiť aspoň náklady za adekvátne poskytnutú zdravotnú starostlivosť  Zavedenie DRG systému, ktorý prinesie do systému financovania nemocníc poriadok.
  • Navýšenie miezd sestier
  • Podpora lekárskych fakúlt aby mohli produkovať viac kvalitných slovenských lekárov
  • Reforma špecializačného vzdelávania lekárov / podľa štandardov v krajinách EU, na oddeleniach určiť funkciu školiteľa pre mladších neatestovaných kolegov/   a zrušenie nepeňažného plnenia
  • Priblíženie sa miezd lekárom okolitým krajinám V4
  • Nemôže dôjsť k zrušeniu akéhokoľvek oddelenia, či nemocnice v takzvanej „Optimalizácii siete“ , až kým nebude pomerne zvýšený personálny stav a priestorové zabezpečenie v nemocniciach na tých oddeleniach, ktoré majú prebrať zdravotnú starostlivosť o pacientov zo  zrušených oddelení či nemocníc.

Zdroj: loz.sk

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články