17.1 C
Nitra
streda, 22 mája, 2024

Kto je váš krajský poslanec? Neváhajte a pýtajte sa ich, sú tu pre vás!

Poslanec samosprávneho kraja je oprávnený predkladať zastupiteľstvu a jeho orgánom návrhy, interpelovať predsedu vo veciach týkajúcich sa výkonu jeho činnosti, požadovať od vedúcich (riaditeľov) právnických osôb zriadených alebo založených samosprávnym krajom vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činnosti, požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických osôb a právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť na území samosprávneho kraja, vo veciach týkajúcich sa ich podnikania, zúčastňovať sa na kontrolách, previerkach, vybavovaní sťažností a iných podaní, ktoré uskutočňuje zastupiteľstvo a jeho orgány, a požadovať vysvetlenia od štátnych orgánov vo veciach potrebných na riadny výkon poslaneckej funkcie.

Kto je váš krajský poslanec? Neváhajte a pýtajte sa ich, sú tu pre vás!
Župný dom v Nitre, zdroj: muzeum.sk

Zaujímajte sa preto o veci verejné a pýtajte sa, čo v prospech kraja zvolení poslanci robia. Hoci aj každý mesiac. Všetci majú zriadené emailové schránky a tam im môžete adresovať svoje otázky.

Kontakty by sa mali objaviť na stránke unsk.sk.

Do Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja boli zvolení:

Volebný obvod č. 1 Komárno

1. Imre Andruskó, Mgr. (SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny); 2.  Miklós Viola, MUDr. (SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | AIANCIA – Maďari.Národnosti. Regióny); 3. Ildikó Bauer, Mgr.( SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny); 4.  Árpád Horváth (SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny); 5. Örs Orosz, Mgr. (SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari.Národnosti. Regióny); 6. Norbert Becse, PaedDr. (SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny); 7.  Jozef Jobbágy, Ing., (Nezávislý kandidát); 8.   Tihamér Gyarmati, Ing.( SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari.Národnosti. Regióny).

Volebný obvod č. 2 Levice

1.Tibor Csenger, Ing.(SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny); 2 Ervín Szalma, Mgr. (Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja, ŠANCA, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, ZA ĽUDÍ); 3.Martina Holečková, Mgr. (Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja, ŠANCA, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, ZA ĽUDÍ); 4. Ján Krtík, RNDr. (Nezávislý kandidát); 5. Zoltán Fekete, Ing. (SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny); 6. Petra Števková, Mgr. (Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja, ŠANCA, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, ZA ĽUDÍ); 7. Pál Zachar, Ing. (SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny); 8. Péter Koponcei, Ing. (SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny); .9. Attila Farkas, Mgr.(SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny).

Volebný obvod č. 3 Nitra

1.Štefan Štefek, Ing. (Nezávislý kandidát); 2.Igor Kršiak, JUDr. (HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA); 3. Jozef Dvonč, doc., Ing., CSc. (Nezávislý kandidát); 4. Daniel Balko, Mgr. (Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja, ŠANCA, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Demokratická strana,  Občianska konzervatívna strana, ZA ĽUDÍ); 5. Peter Oremus, Ing., PhD. (Nezávislý kandidát); 6. Ján Vančo, PhDr., PhD. ( Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja, ŠANCA, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, ZA ĽUDÍ); 7. Ján Greššo, Mgr (H.LAS – sociálna demokracia, SME RODINA), 8. Miloslav Hatala, Ing. (Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja, ŠANCA, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana ZA ĽUDÍ); 9. Roman Ágh, Ing., MBA (Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja, ŠANCA, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, ZA ĽUDÍ); 10. Anna Laurinec Šmehilová, PhDr., PhD. Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja, ŠANCA, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, ZA ĽUDÍ); 11. Eva Antošová, Ing. (SMER – sociálna demokracia Slovenská národná strana); 12. Štefan Korman, Ing., MBA (Nezávislý kandidát); 13. Henrich Varga, Mgr. (Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja, ŠANCA, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, ZA ĽUDÍ).

Volebný obvod č. 4 Nové Zámky

1.Branislav Becík, Ing., PhD. (HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA); 2. Otokar Klein, PhDr., Mgr. art., ArtD. (Nezávislý kandidát); 3. Marcel Filaga, Mgr. ( Nezávislý kandidát); 4. Monika Kolejáková, MUDr., MBA (Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja, ŠANCA, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, ZA ĽUDÍ); 5. Marek Oremus, Ing. (SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana); 6. Martin Starzyk, MUDr., PhD., MBA (HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA); 7. Juraj Šimunek, MVDr. (Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja, ŠANCA, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, ZA ĽUDÍ); 8. Dušan Rampašek, Mgr. (Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja, ŠANCA, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, ZA ĽUDÍ).

Volebný obvod č. 5 Šaľa

1.Róbert Andráši, Ing. (Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja, ŠANCA, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, ZA ĽUDÍ); 2. Ildikó Agócs Körosi, Mgr. (SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny); 3. Zsolt Baranyay, Mgr. (SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari.Národnosti. Regióny); 4. Róbert Tolgyesi (SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari.

Národnosti. Regióny).

Volebný obvod č. 6 Štúrovo

1.Iván Farkas, Ing. (SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny); 2. Szabolcs Bolya (SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny); 3. Andrea Vitkóová, JUDr., PhD. (SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny).

Volebný obvod č. 7 Topoľčany

1.Jozef Stankovský, Mgr., PhD. (Nezávislý kandidát); 2. Juraj Soboňa, Ing. (SMER – sociálna demokracia Slovenská národná strana); 3. Štefan Grach (SMER – sociálna demokracia,  Slovenská národná strana); 4. Peter Baláž, Ing. (HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA); 5. Viera Bútorová, Ing., Mgr. (Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, Tím Kraj Nitra – Združenie kandidátov Nitrianskeho kraja, ŠANCA, SPOLU – občianska demokracia, ODS – Občianski demokrati Slovenska, Demokratická strana, Občianska konzervatívna strana, ZA ĽUDÍ. 6. Miroslav Aschengeschvantner, Ing. (Nezávislý kandidát).

Volebný obvod č. 8 Zlaté Moravce

1.Marián Kéry, Mgr. (SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana); 2. Marta Balážová, MVDr. (Nezávislý kandidát); 3. Milan Galaba, Mgr. (SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana).

Za predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja bol zvolený:

Branislav Becík, Ing., PhD.

(HLAS – sociálna demokracia, SME RODINA).

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články