12 C
Nitra
streda, 21 februára, 2024

KONEČNE: Administratíva pri koncesionárskych poplatkoch má byť od júla nižšia

Novela, ktorá má znížiť administratívu pri koncesionárskych poplatkoch, nadobudla v júli účinnosť. Firmy s malým počtom zamestnancov už nemusia zháňať potvrdenia od Sociálnej poisťovne o tom, že im vzniká alebo zaniká povinnosť uhrádzať ich. Oslobodenie od úhrady už nemusia preukazovať vyberateľovi ani koncesionári, ktorí na to majú nárok. Postačí, ak to oznámia vyberateľovi a ten si to overí s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Sociálnou poisťovňou.
      Právna úprava po novom hovorí, že ak sa zmení počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady pre platiteľa, povinnosť platiť zmenenú sadzbu úhrady vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k zmene počtu zamestnancov, ak sa platí úhrada mesačne. Ak sa platí jednorazovo za dlhšie obdobie, povinnosť vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po uplynutí obdobia, za ktoré sa platí jednorazovo.
      Legislatíva spresňuje i vedenie evidencie platiteľov vyberateľom úhrady. Presnejšie sa má definovať rozsah údajov, ktoré sa v evidencii vedú. Pre zefektívnenie správy úhrady sa upravuje aj súčinnosť, ktorú jej vyberateľovi poskytujú príslušné štátne orgány, Sociálna poisťovňa, dodávatelia elektriny a prevádzkovatelia distribučnej sústavy. Preferované má byť elektronické poskytovanie dát.
      Zmeny schválila Národná rada (NR) SR v marci tohto roka novelizáciou zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a zákona o sociálnom poistení.

zdroj: TASR

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články