0.1 C
Nitra
utorok, 7 februára, 2023

Ivan ŤAPUŠÍK: Stretávame sa hlavne s nelegálnymi výrubmi. Les sa dlhodobo „vychováva“ a takéto výruby negatívne zasahujú do tohto procesu

23.júl: Deň stromu

Slovania verili, že v stromoch sídlia duše mŕtvych. A viete, ktorý strom bol pre Slovanov najposvätnejší? Dub. Ľudia k dubom nosievali rôzne obetné dary. Avšak svojou popularitou nezaostávala ani lipa. Pod korunami líp sa ľudia zväčša stretávali k veselým slávnostiam alebo k vážnym zhromaždeniam. Stromy ako buk, hrab, vŕba, lieska sa vysádzali ako hraničné na poliach alebo susediacich katastroch. Mali vraj magickú moc.

Ivan ŤAPUŠÍK: Stretávame sa hlavne s nelegálnymi výrubmi. Les sa dlhodobo „vychováva“ a takéto výruby negatívne zasahujú do tohto procesu

Viete, že najhrubší strom na Slovensku sa nachádza v Komjaticiach pri Nitre? Ide o mohutný platan, ktorý je ozdobou vzácneho parku. Počiatok tohto parku sa datuje v 19. storočí. Takmer 150 ročný mohutný strom získal v roku 2012 na Slovensku ocenenie Strom roka a v roku 2013 sa dostal do prvej päťky v súťaži Európsky strom roka. Jeho posledná meraná hrúbka je 930 centimetrov. Kedysi tento strom miestni volali aj „strom lásky“ a konalo sa pri ňom už niekoľko svadieb.

Aký je však celkový stav stromov na Slovensku? A ako sa monitoruje? Pri príležitosti Dňa stromov som sa na tému porozprávala s lesníkom Ing. Ivanom ŤAPUŠÍKOM.

Ivan ŤAPUŠÍK: Stretávame sa hlavne s nelegálnymi výrubmi. Les sa dlhodobo „vychováva“ a takéto výruby negatívne zasahujú do tohto procesu

Mohli by ste sa našim čitateľom predstaviť? Čo ste študovali a ako dlho pracujete v lesoch?

Študoval som na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene a pracujem v lesoch 24 rokov, presne od roku 1997. Už mám len 16 rokov do dôchodku. (Úsmev.) Nepracujem priamo ako lesník, ale celý ten čas sa venujem vypracovaniu Programov starostlivosti o les. Je to plán na 10 rokov pre určité územie.  Podľa neho sa vie koľko plochy zalesniť, koľko prípadne vyrúbať a kde. Je to v podstate manažment lesného územia.  Mojou úlohou je predovšetkým sledovanie územia západného Slovenska.

Aká je rozloha lesov na Slovensku? Koľko z toho tvoria listnaté a koľko ihličnaté lesy? Aký je medzi nimi rozdiel?

Rozloha lesov na Slovensku je okolo 2 miliónov hektárov, presne 1 949 980 ha lesných porastov podľa Zelenej správy za rok 2019. To je lesnatosť približne 43% územia Slovenska.  Prevládajú listnaté dreviny 63,5 %, ihličnaté dreviny majú zastúpenie 36,5%. 

Pôsobením škodlivých činiteľov, najmä podkôrneho hmyzu, sa zastúpenie ihličnatých drevín každoročne mierne znižuje v prospech listnatých drevín. Z ekologického hľadiska sú teda stabilnejšie listnaté lesy. Z hospodárskeho hľadiska sú však dôležitejšie ihličnaté stromy, ktoré sa používajú na spracovanie pre rezivo, dosky, hranoly a podobne.

Zdravotný stav našich lesov monitoruje špeciálna inštitúcia. Je to Lesnícka ochranárska služba so sídlom v Banskej Štiavnici, ktorá patrí pod Národné lesnícke centrum vo Zvolene.

Ivan ŤAPUŠÍK: Stretávame sa hlavne s nelegálnymi výrubmi. Les sa dlhodobo „vychováva“ a takéto výruby negatívne zasahujú do tohto procesu

Ktorý druh stromu sa na Slovensku vyskytuje najčastejšie, a ktorý je naopak najvzácnejší?

Najčastejšie sa vyskytuje buk lesný, zastúpenie je 34,2%.  Najmenej z pôvodných drevín sa zas vyskytuje tis obyčajný. Ten je aj úplne chránenou drevinou. Jeho spoločenská hodnota je myslím až 300 € za jeden kus.

Zastúpenie ostatných drevín je nasledovné: smrek obyčajný 22,1%; dub letný a zimný 10,5%;  borovica lesná 6,6%; hrab obyčajný  5,9%; jedľa biela 4%; smrekovec opadavý 2,6%; dub cerový 2,6%.

Ako sa počíta vek stromu? Naozaj je to podľa letokruhov? Tie však pri rastúcom strome nevidíme.

Vek stromov sa naozaj počíta podľa letokruhov. Treba si ale uvedomiť , že v jednom vegetačnom období sa tvorí aj jarné – svetlejšie drevo a aj letné – tmavšie drevo. Rátajú sa teda iba tmavé kruhy.  

Pri rastúcich stromoch sa tiež dá zistiť vek pomocou letokruhov. Používa sa na to Presslerov nebožiec. Je to dutý vrták, pomocou  ktorého sa odoberie tenký vývrt, čiže vzorka približne hrúbky ceruzky. Na tej sa potom tiež dajú spočítať letokruhy.

Ivan ŤAPUŠÍK: Stretávame sa hlavne s nelegálnymi výrubmi. Les sa dlhodobo „vychováva“ a takéto výruby negatívne zasahujú do tohto procesu

Aké prehrešky voči stromom ľudia najčastejšie robia?

Stromy boli na planéte Zem o milióny rokov skôr ako ľudia. Ako vieme, história ľudstva začína až okamihom keď opičí predkovia druhu Homo sapiens zliezli zo stromov. Odhadujem, že vzhľadom na početnú prevahu a životaschopnosť, tu stromy našťastie budú ešte ďalšie milióny rokov a to bez ohľadu na to ako dlho sa tu ešte budú vyskytovať ľudia. 

Pokiaľ však ide o prehrešky, stretávame sa hlavne s nelegálnymi výrubmi. Les sa dlhodobo „vychováva“, sleduje sa jeho vývoj a rast, zdravotný stav, v prípade potreby sa dosádzajú stromy a takéto výruby negatívne zasahujú do tohto procesu.

Ako vyzerá váš deň v lese? A ako vyzerá váš lesnícky rok?

Moja práca pri vypracovaní Programov starostlivosti o les pozostáva približne z 50 %  práce v teréne, čiže meranie a zber údajov. Výšky stromov, hrúbky stromov, zastúpenie stromov, sklon terénu a podobne. Je to asi 150 kolóniek a nie každá sa pre každý les vypĺňa. (Smiech) Toto vykonávam prevažne v období apríl-október.  A v zime nastáva ďalších 50% z práce. Spracovanie získaných údajov v kancelárii.  To čo sa nameralo, nahadzuje sa do počítača a kreslia sa územné mapy a vytvárajú sa výstupy pre vlastníkov alebo obhospodarovateľov lesa.  

Stretli ste niekedy medveďa? Čo odporúčate, aby sme sa im v lese vyhli alebo čo robiť, ak ho stretneme?

Za tých 24 som medveďa stretol len jedenkrát. Bolo to  v roku 2015 pod vrchom Velestúr pri Kremnici. Na vzdialenosť cca 80-100 m.  Ale mal som šťastie, keďže sa rozhodol pre ústup opačným smerom.

A čo sa odporúča robiť? Nuž, stačí sa rozprávať normálnym hlasom. Ja, keďže chodím po lese sám, tak sa napríklad rozprávam so stromami. Medveď sa človeku vyhne. Netreba žiadne vykrikovanie hulákanie alebo nebodaj hádzanie pirátov a delobuchov. Aj to som už zažil u turistov! I keď pravda je, že niekedy si aj ja položím otázku: „A čo staré, nahluchlé medvede?“ (Smiech) 

Máte pre čitateľov nejakú zaujímavú príhodu z lesa?

Jeden môj kolega meral obvod stromu. Meria sa vo výške 1,30 metra nad zemou. Bolo to v poraste  hneď vedľa dediny. Videla ho jedna babka a v dobrej viere sa mu snažila dohovoriť: „Taký mladý, zdravý, silný chlap! Mali by ste si radšej nájsť nejaké poriadne dievča a nie tu objímať stromy.“

Ivan ŤAPUŠÍK: Stretávame sa hlavne s nelegálnymi výrubmi. Les sa dlhodobo „vychováva“ a takéto výruby negatívne zasahujú do tohto procesu

Nuž milí čitatelia, máte radi (objímate) stromy? Ak by ste chceli o stromoch vedieť ešte viacej, potom neváhajte navštíviť Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline. Patrí Lesom Slovenskej republiky a pravidelne organizuje zaujímavé akcie pre verejnosť. Tí slobodní tam možno na spoločné objímanie nájdu aj nejaké dievča…:)

Pýtala sa Lucia Balagová

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články