14.1 C
Nitra
sobota, 25 mája, 2024

Fungovanie obecných polícií má upraviť nový zákon

Fungovanie obecných polícií má upraviť nový zákon. Návrh Ministerstva vnútra (MV) SR schválila vláda na piatkovom rokovaní. „Mnohé inštitúty zákona o obecnej polícii sú upravené nedostatočne či nejednoznačne a celkovo je možné tento zákon považovať už za zastaraný, respektíve nemoderný, neposkytujúci príslušníkom obecných (mestských) polícií adekvátne nástroje na plnenie ich úloh,“ zdôvodnil rezort.

Nová úprava rozširuje situácie, keď môže policajt požadovať preukázanie totožnosti. Na predloženie dokladu totožnosti by mohol vyzvať napríklad osobu podozrivú zo spáchania priestupku či trestného činu, oznamovateľa podozrenia zo spáchania priestupku, ako aj osobu, ktorá zodpovedá opisu človeka, po ktorom je vyhlásené pátranie.

K všeobecným oprávneniam obecných policajtov má pribudnúť možnosť požiadať vodiča vozidla o predloženie dokladov. Súvisí to s rozšírením okruhu protiprávnych konaní v oblasti cestnej premávky, ktoré je obecná polícia oprávnená objasňovať.

Nový zákon tiež podrobnejšie vymedzuje povinnosti pri zákrokoch. Rozšíriť sa má povinnosť vykonania zákroku aj na dobu mimo pracovného času, a to v presne vymedzených prípadoch. „V praxi sa stáva, že príslušník obecnej polície, ktorý je mimo služby, sa ocitne ako prvý na mieste pri bezprostrednom ohrození alebo porušovaní chránených objektov (života, zdravia, práv a slobôd, majetku). V takom prípade mohol príslušník obecnej polície zakročiť len ako radový občan,“ vysvetlil rezort.

Obecní policajti budú môcť naďalej používať technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla napríklad pri parkovaní na zákaze. „Ak nikto nepožiada o odstránenie technického prostriedku na zabránenie odjazdu vozidla do 30 dní od jeho použitia, je správca cesty oprávnený po dohode s obecnou políciou vozidlo na náklady jeho prevádzkovateľa alebo vlastníka odstrániť,“ navrhuje nový zákon. Náklady na odstránenie vozidla nemusí prevádzkovateľ zaplatiť, ak preukáže závažné dôvody, ktoré mu znemožnili, aby včas požiadal o odstránenie prostriedku na zabránenie odjazdu.

Z ustanovení o donucovacích prostriedkoch sa v novom znení majú vypustiť detailne ustanovené situácie, keď ich možno použiť. Ponecháva sa len základný rámec. „Takto nastavané oprávnenia na použitie donucovacích prostriedkov sú bežné aj v iných štátoch a pri koncipovaní novej úpravy donucovacích prostriedkov sa vychádzalo najmä zo zákonov v Českej republike, Rakúsku a Nemecku,“ zdôraznilo MV. Podmienky na použitie zbrane sa ponechávajú taxatívne vymedzené. Použitie pút sa umožňuje aj v prípade zadržanej alebo predvádzanej osoby.

Súčasťou návrhu zákona je aj novela zákona o priestupkoch a novela zákona o cestnej premávke. „Najpodstatnejšími zmenami je zavedenie možnosti pre príslušníkov obecnej (mestskej) polície objasňovať aj delikty súvisiace s požívaním alkoholu alebo inej návykovej látky u vodičov vozidiel a možnosť obce prejednávať prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti,“ uviedlo ministerstvo.

Zároveň doplnilo, že sa nastavujú aj podmienky, za ktorých sa osoba môže stať príslušníkom obecnej polície. Ten musí byť zdravotne, psychicky a telesne spôsobilý. V tejto súvislosti sa má zaviesť aj nové vymedzenie bezúhonnosti a spoľahlivosti, či preskúšanie odbornej spôsobilosti alebo dočasné pozastavenie výkonu činnosti príslušníka obecnej polície. Vek príslušníka obecnej polície sa v návrhu zákona znižuje z 21 rokov na 18 rokov. Vek na získanie zbrojného preukazu sa nemení, obecný policajt mladší ako 21 rokov nebude môcť pôsobiť so strelnou zbraňou.

(tasr)

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre

Prečítajte si tiež

Najnovšie články

0
Komentujte a vyjadrite svoj názor.x