25.1 C
Nitra
štvrtok, 20 júna, 2024

Chcete sa stať hasičom? Sú to chlapi ako hrom, musíte spĺňať tieto tri predpoklady (FOTO)

Hasičský a záchranný zbor pravidelne dopĺňa svoje početné stavy.

Chcete sa stať hasičom? Sú to chlapi ako hrom, musíte spĺňať tieto tri predpoklady (FOTO)

Ako informuje HAZZ, uchádzač o prácu v HaZZ musí byť štátnym občanom Slovenskej republiky, plnoletý, bezúhonný a musí mať úplne stredné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou. V neposlednom rade je nutná aj podmienka spôsobilosti na právne úkony, ovládanie štátneho jazyka a trvalý pobyt na území SR. Ak uchádzač spĺňa tieto podmienky, môže si podať prihlášku do HaZZ a zaslať všetky potrebné dokumenty. Záujemca o prácu v HaZZ bude po splnený týchto podmienok pozvaný na prijímací pohovor.

Chcete sa stať hasičom? Sú to chlapi ako hrom, musíte spĺňať tieto tri predpoklady (FOTO)

Celkovo sa prijímacie konanie skladá z troch častí: previerka fyzickej zdatnosti; psychologické vyšetrenie; vyšetrenie zdravotného stavu. Po absolvovaní prijímacieho pohovoru môže uchádzač pristúpiť k overeniu svojej fyzickej zdatnosti. Limity na bodové hodnotenie fyzickej zdatnosti sú rozdelené do šiestich vekových kategórií.

Chcete sa stať hasičom? Sú to chlapi ako hrom, musíte spĺňať tieto tri predpoklady (FOTO)

Fyzickú previerku tvorí spolu šesť disciplín – beh na 50 metrov, skok z miesta, ľah–sed za 60 sekúnd, zhyby na hrazde, beh na 12 minút (Cooprov test) a plávanie na 100 metrov.

Chcete sa stať hasičom? Sú to chlapi ako hrom, musíte spĺňať tieto tri predpoklady (FOTO)

Po úspešnom zvládnutí telesnej previerky prichádza na rad psychologické vyšetrenie, ktoré je zamerané na odhalenie osobnostnej stránky uchádzača. Vyšetrenie trvá spravidla 6 až 7 hodín.

Po odporúčaní psychológa HaZZ môže záujemca prejsť do tretej (záverečnej) časti, a tou je overenie zdravotného stavu.

Po absolvovaní potrebných vyšetrení, posúdi zistené lekárske výsledky špecializovaný lekár HaZZ, ktorý uchádzačovi určí zdravotnú klasifikáciu. Tým, ktorí majú záujem o zásahovú činnosť, musí byť určená zdravotná klasifikácia A –vykonávanie štátnej služby bez obmedzení. Po absolvovaní výberového konania a splnení všetkých podmienok sa uchádzač zaraďuje do databázy uchádzačov po dobu jedného roka.

Foto: HaZZ

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články