26.1 C
Nitra
nedeľa, 23 júna, 2024

Bývalý šéf prokurátora Kysela: Teba netrápi, že by obvinený po podaní obžaloby mohol byť nezákonne držaný vo väzbe?

Milý kolega JUDr. Peter Kysel,

    vopred sa ospravedlňujem, že sa na Teba obraciam svojim otvoreným listom, súc si vedomý toho, že by som mohol byť za svoj názor postihovaný,  ale celá situácia ohľadom trestnej veci, vedenej na Úrade špeciálnej prokuratúry, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky,  v ktorej  bol pôvodne obvineným Ing. Vladimír Pčolinský, PhD. ma nielen po ľudskej, ale predovšetkým po odbornej stránke nemôže nechať ľahostajným. Môj otvorený list adresujem nielen Tebe, ale aj ostatným prokurátorom napriek tomu. Konám tak napriek tomu, že som vyšetrovací spis nikdy nedržal v ruke, nemám ho naštudovaný. Dôvod na môj postup Ti v ďalších riadkoch plne vysvetlím.

    Obraciam sa na Teba ako Tvoj bývalý nadriadený, bývalý vojenský obvodný prokurátor v Bratislave, ktorý je v súčasnej dobe prokurátorom trestného odboru Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, ktorému už pomerne dlhú dobu „prechádzajú rukami“ ročne desiatky tých trestných spisov, v ktorých oprávnené osoby podali mimoriadny opravný prostriedok,  a to návrh na zrušenie právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní podľa § 363 ods. 1 a nasl. Trestného poriadku.

    Peter, tak ako každý z prokurátorov, aj Ty máš plné právo na svoj právny názor, ktorý môže byť odlišný od právneho názoru nadriadeného, v danom prípade generálneho prokurátora Slovenskej republiky. Je to normálne a pochopiteľné, nakoľko právne názory na konkrétny právny problém sa u každého z nás prokurátorov formujú osobitne, na základe našich právnych vedomostí, teoretickej prípravy a skúseností z praxe. Čo ale podľa mňa nie je v poriadku je skutočnosť, že v prípade, ak prokurátor urobí chybu a občas sa to stane každému z nás, nie sme stroje, miesto toho, aby sa prokurátor snažil napraviť chybu, robí presný opak. Myslím, že to je aj Tvoj prípad a naviac to vyzerá, že na to využívaš aj médiá.    

     So záujmom som si prečítal stanovisko Úradu špeciálnej prokuratúry z 31.08.2021, v ktorom je konštatované, že vyšetrovateľ Policajného zboru, ktorý predmetnú trestnú vec vyšetruje už dňa 30.08.2021, teda pred vydaním rozhodnutia o mimoriadnom opravnom prostriedku, predložil na Úrad špeciálnej prokuratúry návrh na podanie obžaloby a Ty si už pripravoval obžalobu. Toto tvrdenie ma šokovalo. Ako môže vyšetrovateľ Policajného zboru predložiť dozorovému prokurátorovi návrh na podanie obžaloby, keď prípravné konanie nie je ukončené? Pre Tvoju informáciu Ti pripomínam, že vyšetrovateľ Policajného zboru podáva návrh na podanie obžaloby spolu s vyšetrovacím spisom a to až vtedy, keď už bolo vyšetrovanie zákonným spôsobom ukončené a s vyšetrovacím spisom sa oboznámili všetky oprávnené osoby, medzi nimi aj obvinený. Ty si neuvedomuješ, že súčasťou vyšetrovacieho spisu musí byť aj vybavenie mimoriadneho opravného prostriedku podľa § 363 ods. 1 a nasl. Trestného poriadku, uplatneného v prípravnom konaní, ktorým je buď uznesenie o zrušení právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní alebo upovedomenie o odložení návrhu? Ako si mohol pripravovať obžalobu bez vedomosti o spôsobe vybavenia mimoriadneho opravného prostriedku?  Neuvedomuješ si, že návrh na podanie obžaloby môže byť podaný až vtedy, keď je rozhodnuté o všetkých námietkach zaujatosti a o návrhoch na doplnenie vyšetrovania?  Advokát obvineného verejne uviedol, že ešte nebolo rozhodnuté o námietkach zaujatosti a návrhoch na doplnenie vyšetrovania. 

    Z Tvojho postupu, keď si si dopredu pripravoval obžalobu bez toho, aby sa vyšetrovateľ Policajného zboru vysporiadal so všetkými otázkami, na ktoré som poukázal som si nie istý, či si skutočne postupoval nezaujate a v súlade so zákonom.

    Generálna prokuratúra Slovenskej republiky dňa 02.09.2021 zverejnila na svojej internetovej stránke anonymizované uznesenie sp. zn. IV/3 Pz 22/21/1000-20 a  IV/3 Pz 49/21/1000-5  z 31.08.2021 podľa § 363 ods. 1, § 364 ods. 1 písm. a), § 366 ods. 1, ods. 2,      § 367 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku o zrušení nezákonných rozhodnutí, ktoré si v predmetnej trestnej veci vydal Ty a vyšetrovateľ  Policajného zboru. Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva obrovské množstvo pochybení, či už hmotnoprávneho, tak aj procesnoprávneho charakteru. Je to až neskutočné, koľko závažných i nemej závažných chýb ste sa s vyšetrovateľom Policajného zboru v predmetnej trestnej veci dopustili. A Ty si ich ako dozorový prokurátor nevidel? Ty si necítil potrebu postupovať zákonne, čo je Tvoja  základná povinnosť ako dozorového prokurátora? Z akého dôvodu si rezignoval na dozor nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní? Prepáč, ale to je obludné.

     Namiesto toho, aby si prijal zrejme mimoriadne nepríjemné  rozhodnutie a zabezpečil, aby k takejto situácii viac nedošlo a aby bola vo veci zjednaná náprava, si prepáč, že to tak píšem, zneužil médiá na zbavovanie sa osobnej zodpovednosti. S poľutovaní konštatujem, že si zašiel ešte ďalej, keď si začal spolu so svojimi kolegami z Úradu špeciálnej prokuratúry spochybňovať  správnosť a zákonnosť rozhodnutia generálneho prokurátora Slovenskej republiky, nakoľko námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky rozhodoval v zastúpení generálneho prokurátora Slovenskej republiky.

    Je podľa mňa neprijateľné, aby sa ktorýkoľvek dozorový prokurátor ktorejkoľvek súčasti prokuratúry zbavil svojej zodpovednosti za výkon dozoru nad dodržiavaním zákonnosti v prípravnom konaní tým, že pripúšťa nezákonný postup v prípravnom konaní, vyhovára sa na rozhodnutia súdov a očakáva, že súdy neskôr rozhodnú, či bola obžaloba dôvodná alebo nie. Teba netrápi, že by obvinený po podaní obžaloby mohol byť nezákonne držaný vo väzbe?

    Žiaľ aj Tvojím pričiním došlo k situácii, že politická moc si uzurpuje zasahovanie do trestného konania tým, keď podľa mediálnych výstupov chce zrušiť mimoriadny opravný prostriedok – zrušenie právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní. Chce ukrátiť obvinených o mimoriadne dôležité právo na preskúmanie zákonnosti rozhodnutí v prípravnom konaní. 

   Skús sa prosím zamyslieť nad obsahom môjho listu.

   S pozdravom

  JUDr. Jaroslav Kozolka, LL.M., MBA

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články