18.1 C
Nitra
štvrtok, 27 júna, 2024

Združenie V7 vyzýva k zmene slovenského vysokého školstva

Združenie výskumne a technicky orientovaných univerzít (V7) vyzýva k zmene slovenského vysokého školstva. To, čo vysoké školstvo potrebuje, je akceptovanie toho, že nie všetky vysoké školy plnia a majú plniť rovnaké úlohy. Združenie V7 tvrdí, že bez legislatívne ukotvenej diverzifikácie vysokých škôl podľa kritérií akceptovaných po celom svete bude prostredie slovenského vysokého školstva prekračovať na mieste tak, ako doteraz. TASR o tom informovala hovorkyňa Univerzity Komenského v Bratislave Lenka Miller.
      „Stanovme relevantné kritériá na vyčlenenie excelentných inštitúcií plniacich úlohy v národnom záujme. Bez ohľadu na veľkosť či medzinárodný výtlak v oblasti výskumu existujú ´spoločensky špecificky orientované´ vysoké školy plniace významnú úlohu v oblastiach síce minoritných, ale v spoločnosti nezastupiteľných. Takými sú najmä umelecké školy či špecificky zamerané kompaktné univerzity s prirodzene hegemónnym postavením vo svojej oblasti vzdelávania a výskumu,“ uvádza sa vo výzve Združenia V7. Členovia združenia sú presvedčení, že cestou k objektívnej diverzifikácii vysokých škôl je ukotvenie relevantných kritérií excelentnosti, ale aj národných špecifík a spoločensky žiadaných zameraní.
      Združenie V7 žiada, aby nasledovala dôsledná zmena financovania vysokých škôl podľa takej metodiky rozpisu štátnej dotácie na vysoké školstvo, ktorá bude ako vstupy uplatňovať práve výsledky objektivizovanej diverzity tvorivej činnosti. „Jej súčasťou by mal byť balík určený výlučne pre excelentné pracoviská a pre pracoviská plniace nezastupiteľné úlohy národného významu v oblasti vedy, umenia či špecifických spoločenských činností a potrieb. Zároveň by sa malo upraviť aj financovanie ´edukatívne´ zameraných vysokých škôl s dôrazom na kvalitu,“ píše sa vo výzve. V tejto súvislosti dôrazne odmietajú snahu niektorých súkromných vysokých škôl dosiahnuť (čo i len čiastočné) financovanie ich činnosti zo štátneho rozpočtu.
      Členovia Združenia V7 vyjadrujú nádej, že spolu s úpravou kompetencií samosprávnych orgánov vysokých škôl rozumne posilňujúcich manažérske prvky riadenia z úrovne univerzity, budú nimi navrhované kroky impulzom ku kvalitatívnej zmene vysokoškolského prostredia so zachovaním nedotknuteľnej autonómie a akademickej samosprávy, ako hlavných historických atribútov univerzít v zmysle humboldtizmu. Pod výzvou sú podpísaní rektori Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, Žilinskej univerzity v Žiline, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzity Komenského v Bratislave.

Zdroj: TASR

Foto: Ilustračné

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články