10.9 C
Nitra
štvrtok, 11 apríla, 2024

V DUBNÍKU sa stretla slovenská ARISTOKRACIA

13. máj patril slávnostnému zasadaniu Rady Kniežacieho Dvora a 8. Dvoranskému snemu Aristokratického združenia Slovenska. Zasadanie Kniežacieho dvora, šľachticov a členov AZS sa konalo v novo zrekonštruovanom kaštieli v Dubníku. O jeho rekonštrukciu sa postaral člen AZS šľachtic Zbigněv Puchala.

V DUBNÍKU sa stretla slovenská ARISTOKRACIA

Cieľom 8. Dvoranského snemu bola okrem iného aj ratifikácia cieľov AZS v oblasti aristokracie, pre následnú komunikáciu združenia a jeho myšlienok na verejnosti v nadchádzajúcej dobe.

AZS má zámer verejnosti pomôcť sa zorientovať v základných pojmoch v oblasti aristokracie a definovať ich nový význam pre dnešnú spoločnosť. Ukázať oblasti vplyvu a možné prínosy aristokracie v modernej demokratickej spoločnosti.

Šíriť osvetu a informovanosť, aby sa zabránilo nesprávnym interpretáciám a záverom, preceňovaniu i podceňovaniu významu aristokracie, ako i šíreniu falošných, úmyselne nepravdivých a dezorientujúcich informácií, ktoré hlavne počas komunizmu indoktrinovali našu spoločnosť nepravdami a skresleniami v tejto téme.

V DUBNÍKU sa stretla slovenská ARISTOKRACIA

Cieľom bolo tiež poukázať na zabudnutú silu človeka a jeho rodu. Silu jeho šľachetného srdca, ktorá vnáša do nášho každodenného života morálne, kultúrne a etické kritériá, aby tvorili základ pre obnovu  ľudských hodnôt, ako sú medziľudské vzťahy, rozvoj pozitívnych charakterových vlastností človeka, práce a jej zmyslu a celkové skvalitnenie ľudskej spoločnosti. Poukázať na silu rodu ako základného kameňa dnešnej rodiny, ktorý slúži okrem iného aj k odovzdávaniu skúseností z generácie na generáciu, svetského a duchovného poznania. AZS sa snaží o rehabilitáciu kontinuity rodového zriadenia, ktoré bolo od nepamäti najdôležitejšou úlohou pri výchove nových mladých generácii pre žitie v mieri a v prosperite. AZS v rôznych sférach ľudskej činnosti ukazuje, ako neopakovať chyby z minulosti a tvoriť nový svet na zdravých základoch v tolerancii, mieri a blahobyte.

Pred 8. Dvoranským snemom AZS sa konala slávnostná ceremónia posvätenia erbových listín a obnovených erbov šľachtických rodov šľachticovi Jaromírovi Csőgörovi a šľachticovi Zbigněvovi Puchalovi vo Farskom kostole sv. Alžbety v Dubníku za odslúženia svätej omše.

Na sneme bol tiež prezentovaný zámer kompletnej renovácie ruiny kaštieľa v Kalništi jeho staronovým majiteľom, Zemanom Oliverom Kalnássi-Kálnássym. Týmto sa napĺňa jeden z ďalších pôvodných cieľov AZS, pomôcť zachovať dedičstvo našich predkov a architektonické skvosty našej z minulosti. Podstatou je, že rekonštrukcia sa bude vykonávať v kontexte s filozofiou AZS – celkové oživovanie prosperity prirodzeného okolia obce. Cieľom je aj vytvorenie metodiky všeobecnej obnovy kaštieľov v súvislosti s komplexným rozvojom daných obcí.

V DUBNÍKU sa stretla slovenská ARISTOKRACIA

AZS vzniklo pred 25 rokmi. Je medzinárodnou šľachtickou organizáciou a výkonnou zložkou suverénneho Kniežacieho dvora so sídlom na území Slovenska. Cieľom AZS je obnova, respektíve potvrdzovanie šľachtického stavu potomkov šľachtických rodov, spojené so zápisom do Šľachtického registra Kniežacieho Dvora AZS. Bez takejto registrácie sa šľachtický stav nikomu a nikde nepriznáva. Zápis v Šľachtickom registri súčasne oprávňuje tento šľachtický titul verejne používať.

Aristokrat pochádza z gréckych slov „aristo“ a  „kratos“ čo voľne znamená vláda lepších. Šľachticmi sa kedysi stávali ľudia, ktorí sa vyznamenali práve šľachetnými činmi. Predstava, že šľachtici ľud utláčali, je veľmi skreslená, hoci by sa určite dali uviesť aj negatívne príklady. Väčšinou však platilo, že šľachtici pracovali pre verejné blaho, neprestajne sa vzdelávali a vzdelanie a kultúru podporovali, šírili. Veľa cestovali a preto boli nositeľmi toho najlepšieho aj z iných kultúr a to napríklad aj v oblasti vedy a kultúry. Na to, aby sa človek stal šľachticom, nie je vždy hlavnou podmienkou rodový šľachtický pôvod. Jedným s cieľov pri založení AZS bolo vytvorenie novej slovanskej aristokracie, obnovujúcej a rozširujúcej tradície slovanstva. Byť šľachticom znamená mať tiež šľachetné srdce a to je cnosť, ktorá je hodná ocenenia u ktoréhokoľvek človeka.

Ľudstvo dodnes vychádza a čerpá zo zdrojov, vytvorených aristokraciou. Šľachtou, ktorá bola a je skutočnou hybnou silou v dejinách ľudstva. Vidíme to už v najstarších stopách, ktoré nám zanechali naši pradávni predkovia. Či to boli šamani a žreci v počiatkoch ľudskej spoločnosti, faraóni v dávnom Egypte, patriciovia v starom Ríme, vždy sa ľud riadil rozhodnutiami vyššej spoločenskej vrstvy – aristokracie. Aristokracia je fenomén, vďaka ktorému dnes môžeme obdivovať pyramídy, katedrály, chrámy, hrady a zámky, umelecké diela a unášať sa ich krásou a majestátom.

Hovorca AZS Ing. Jozef Sarnóczay

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre

Prečítajte si tiež

Najnovšie články

0
Komentujte a vyjadrite svoj názor.x