20.1 C
Nitra
piatok, 21 júna, 2024

ÚRSO: Konkrétne návrhy na ochranu domácností ohrozených energetickou chudobou

Predseda ÚRSO Andrej Juris zaslal vláde SR vypracovaný dokument „Závery nadrezortnej pracovnej skupiny k implementačným aspektom Koncepcie na ochranu odberateľov spĺňajúcich podmienky energetickej chudoby a odporúčania ďalších krokov“. Tento dokument ponúka konkrétny návrh definície energetickej chudoby a zároveň obsahuje odporúčania ďalších krokov na implementáciu možných adresných opatrení štátnej politiky, ktorých cieľom je ochrana domácností ohrozených energetickou chudobou.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Predložený dokument tvorí podklad pre ďalšie kroky orgánov štátnej správy, ktoré by mali viesť k posilňovaniu adresnej ochrany domácností v Slovenskej republike pred hrozbou energetickej chudoby, teda pred rizikom faktickej nedostupnosti energií a pitnej vody, ktoré sú predpokladom pre zabezpečenie dôstojného štandardu pre život a zdravie všetkých občanov a obyvateľov Slovenskej republiky. Vnímame celospoločenský záujem systémovo riešiť tieto otázky, najmä počas prebiehajúcej energetickej krízy. Rád by som poďakoval všetkým partnerom v nadrezortnej pracovnej skupine a ocenil konštruktívnu a odbornú spoluprácu pri príprave predloženého dokumentu.“

Ako vyplýva zo záverov dokumentu nadrezortnej pracovnej skupiny zriadenej nezávislým regulátorom, v ďalších fázach prípravy a nadväzujúcej implementácie odporúčaných opatrení na ochranu domácností pred energetickou chudobou by bolo vhodné zamerať sa prioritne na nasledovné kroky:

  • rozhodnúť o orgáne štátnej správy, ktorý bude gestorom problematiky energetickej chudoby a ukotviť gestorstvo na úrovni primárnej legislatívy (kompetenčný zákon),
  • poveriť gestora úlohou vypracovať legislatívny návrh na ustanovenie definície energetickej chudoby, kritérií a spôsobu jej posudzovania, a povinností jednotlivých orgánov štátnej správy pri poskytovaní súčinnosti gestorovi,
  • iniciovať širšiu verejnú konzultáciu k výstupom tohto dokumentu pod gesciou vládou stanoveného gestora,
  • iniciovať prípravu a implementáciu nástrojov a schém na ochranu domácností pred energetickou chudobou v pôsobnosti jednotlivých rezortov.

Predseda ÚRSO Andrej Juris: „Realizácia odporúčaných opatrení, v prípade ich schválenia vládou SR, si pravdepodobne bude vyžadovať dlhší čas. Z pohľadu možností ochrany domácností ohrozených energetickou chudobou v najbližšom období, a to najmä v nadchádzajúcej vykurovacej sezóne, využitie a už prebiehajúci proces úpravy existujúcich podporných nástrojov štátu môžu výrazne prispieť k adresnej ochrane zraniteľných skupín odberateľov.“

ÚRSO zároveň zdôrazňuje, že energetická chudoba je komplexná problematika, ktorá nebola v minulosti systematicky riešená. Dôsledkom toho je skutočnosť, že v súčasnom legislatívnom rámci sú čiastkové aspekty problematiky energetickej chudoby v kompetencii viacerých orgánov štátnej správy, avšak na úrovni kompetenčného zákona nie je určený gestor, ktorý by zastrešoval problematiku ako celok, a to predovšetkým z legislatívneho hľadiska. Taktiež existuje disproporcia medzi pomerne komplexným a nadrezortným charakterom potrieb riešenia energetickej chudoby a pomerne úzkym legislatívnym vymedzením pôsobnosti úradu v téme energetickej chudoby podľa zákona o regulácii.

Úrad vypracováva návrh koncepcie pred začiatkom každého nového regulačného obdobia, avšak mandát a zdroje na implementáciu konkrétnych nástrojov pomoci má prioritne vláda SR a jej orgány.

(ts)

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre

Prečítajte si tiež

Najnovšie články

0
Komentujte a vyjadrite svoj názor.x