24.1 C
Nitra
pondelok, 1 júla, 2024

Štát zverejnil ďalšie míľniky, najviac ich je v školstve a zelenej oblasti

Sekcia plánu obnovy na webovej stránke zverejnila ďalšie míľniky potrebné k tomu, aby Slovensko mohlo od Európskej komisie (EK) žiadať platby z fondu obnovy v roku 2023. V tretej žiadosti o platbu chce Slovensko pýtať 814,7 milióna eur, splniť na to musí 29 míľnikov, väčšinu do konca roka 2022. Viaceré z nich sa týkajú školstva a zelenej oblasti. Vyplýva to zo semaforu plánu obnovy zverejnenom na stránke www.planobnovy.sk.

Medzi míľnikmi sa nachádza reforma trhu s elektrinou či prijatie rámca na podporu investícií do nových obnoviteľných zdrojov. Ďalším míľnikom je prijatie implementačného plánu na mobilizáciu zelenej obnovy rodinných domov a spustenie podpornej schémy na mobilizáciu úspor energie a zelenej obnovy.

Medzi míľnikmi sú i vyhlásenie výziev na nové schémy podpory na základe koncepcie rozvoja intermodálnej dopravy, prijatie nového balíka opatrení na podporu alternatívnych pohonov a prijatie schémy dekarbonizácie priemyslu.
      V semafore už teraz svieti jeden míľnik na oranžovo, ide o reformu krajinného plánovania. Znamená to, že štát očakáva pri tomto míľniku menšie omeškanie alebo čiastočné nesplnenie.

Medzi míľnikmi sú aj viaceré zmeny v školstve. Ide napríklad o vykonanie zmien, týkajúcich sa povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od piatich rokov a zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov od troch rokov veku dieťaťa. V tomto kontexte musí Slovensko zabezpečiť aj podmienky na implementáciu povinného predprimárneho vzdelávania pre deti od piatich rokov. Medzi míľnikmi je aj prijatie zákona o novom vymedzení konceptu špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb.

Štát zverejnil ďalšie míľniky, najviac ich je v školstve a zelenej oblasti
Foto: Ilustračné NN

Ďalšími míľnikmi sú prijatie kompenzačných opatrení na zmiernenie dosahov pandémie vo vzdelávaní pre žiakov základných a stredných škôl, v rámci čoho sa má 12.000 žiakov zúčastniť na doučovacích programoch. Takisto je podmienkou tretej žiadosti o platbu z plánu obnovy mať uzavreté aspoň dve výzvy na podporu strategického rozvoja vysokých škôl.

Míľnikmi, ktoré treba splniť do konca roka, sú aj zavedenie výkonnostných zmlúv na vysokých školách, určitý počet vykonaných hodnotení v rámci systému periodického hodnotenia vedeckého výkonu či konkrétny percentuálny podiel vysokých škôl, ktoré požiadali o preverenie súladu vnútorných systémov kvality a študijných programov so štandardmi.

Ďalšími míľnikmi sú prijatie návrhu strešnej národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií, vyhlásenie výziev na predkladanie projektov na podporu participácie slovenských subjektov v programe Horizont Európa či vyhlásene výziev na predkladanie projektov na podporu spolupráce medzi firmami, akademickým sektorom a výskumnými organizáciami. Ďalej sa v zozname nachádza aj vyhlásenie výziev na podporu excelentných výskumných pracovníkov, na tematické dopytovo-orientované projekty, ktoré riešia výzvy zelenej a digitálnej transformácie a spustenie a implementácia finančných nástrojov na podporu inovácií.

Do konca roka by tiež Slovensko malo nakúpiť nové vozidlá pre policajtov (10 % vozového parku), ktoré majú byť elektrické a hybridné. Slovensko tiež musí minimalizovať implementačné riziko vytvorením koordinačného, finančného a implementačného orgánu (NIKA) pre plán obnovy a prijať investičný plán prioritných životných situácií. Poslednými míľnikmi v zozname sú prijatie akčného plánu digitálnej transformácie, vybudovanie centier digitálnych inovácií a prijatie národnej stratégie pre digitálne zručnosti.

Zdroj: TASR

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články