10.4 C
Nitra
štvrtok, 11 apríla, 2024

Slovenka roka 2023 Silvia Manduľáková: Katedra techniky a informačných technológií v Nitre je „moja srdcovka“

Hneď dva tituly si z prestížnej Ankety Slovenka roka 2023 odniesla PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD., absolventka magisterského aj doktorandského štúdia na Katedre techniky a informačných technológií PF UKF a zakladateľka neziskovej organizácie Eductech. Titul Slovenka roka získala v kategórii Podpora mladých talentov a zároveň jej udelili aj titul Absolútna Slovenka roka 2023.

Slovenka roka 2023 Silvia Manduľáková: Katedra techniky a informačných technológií v Nitre je „moja srdcovka“
PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD.

Mladá odborníčka z Vranova nad Topľou, ktorá sa cez svoju organizáciu snaží zvyšovať kvalitu technického vzdelávania na Slovensku, sa tak pridala k ostatným 26 úspešným ženám, ktoré si na základe výsledkov hlasovania divákov a čitateľov odniesli prestížne tituly víťaziek v ďalších 8 kategóriách aktuálneho 15. ročníka. O titule Absolútna Slovenka roka rozhodla nominačná komisia v zložení Ing. Vladimír Bakeš, PhD., Ľuboš Machaj, Marián Turner, RNDr. Tomislav Jurik, CSc., Andrea Gontkovičová, Tatiana Nátna, Dr. h. c. prof. Rudolf Sivák, prof. RNDr. Jaromír Pastorek, doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., doc. doc MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH, Ing. Vladimír Grežo, Ing. Mikuláš Milko a Katarína Hanzelová.

„Keď som pôsobila ako učiteľka na základnej škole na 2. stupni v technických predmetoch, bola som svedkom toho, ako obsahová reforma v roku 2008 úplne zlikvidovala technické vzdelávanie. Mnohé školy po roku 2008 svoje dielenské priestory a odborné učebne dali do prenájmu súkromným spoločnostiam. Nedokázali ich totiž po technickej a energetickej stránke finančne spravovať. Podnetom pre založenie Eductech bola práve spomínaná kurikulárna zmena. Nový obsah predmetu Technika po reforme dostal základné školy do fázy takzvanej likvidácie technického vzdelávania na Slovensku.

O tri roky neskôr, v roku 2011, som reakciou na danú situáciu založila organizáciu, ktorá práve naopak začala svojím pôsobením podporovať technické vzdelávanie v regionálnom školstve. Som presvedčená, že rozvíjať manuálne zručnosti a technickú tvorivú činnosť detí je významným základom všeobecného vzdelania,“ reagovala na otázku Jany Černákovej z oddelenia médií UKF, prečo založila neziskovú organizáciu Eductech.

Ako dnes PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD. vníma úroveň kvality technického vzdelávania na ZŠ, čo školám v tomto smere chýba – v materiálnom vybavení, v pedagogickom vedení? Nie je v kontexte tejto témy potrebné skvalitňovať už vzdelávanie budúcich učiteľov, ktorí sa po skončení VŠ budú venovať učeniu technických predmetov na ZŠ a SŠ? „V jednej otázke sú dopytované mnohé vážne témy. Nie je priestor uviesť a definovať potreby pre kvalitné vzdelávanie na všetkých stupňoch škôl. Skúsim problém zhrnúť v jednej vete – už dlhší čas chýba na Slovensku koncepcia vzdelávania, chýba ideový cieľ pre mladú generáciu. Otázkou ostáva: aký profil absolventa na jednotlivých stupňoch vzdelávania máme a čo je reálna požiadavka súčasnej spoločnosti?“

Slovenka roka 2023 Silvia Manduľáková: Katedra techniky a informačných technológií v Nitre je „moja srdcovka“

PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD. je tiež presvedčená, že „rozvíjanie manuálnych zručností a technickej tvorivej činnosti detí je významným základom všeobecného vzdelania. Na výučbu konkrétneho predmetu technika chýbajú učitelia. To je fakt a realita. Problémov je viac a jedným z tých je aj nezáujem o učiteľskú profesiu. My sa snažíme prostredníctvom tematických projektov pomáhať a uchovávať naše tradičné remeslá, ale aj modernizáciou učební umožňujeme deťom, aby si takpovediac „ohmatali“ vedu a techniku vlastnými rukami. Podnetné prostredie príjemné pre učiteľov a žiakov poskytuje priestor pre rozvoj talentu. Na Slovensku máme múdre kreatívne deti a výborných zanietených učiteľov. Dnes by každá škola bola vďačná za materiálne a finančné vybavenie. Nutnosťou je preto vytvoriť kvalitné podmienky pre výučbu a adekvátne ohodnotiť pedagógov.“

Bavia vôbec dnešné deti technicky zamerané predmety, keď nepomerne veľa času trávia s mobilmi a za počítačmi? Nechýba im základná manuálna zručnosť, technické myslenie a možno aj taký „zdravý sedliacky rozum“? Majú vôbec záujem po skončení ZŠ ísť na stredné odborné školy? „Naším hlavným cieľom je nasmerovať deti na stredné odborné školy s technickým zameraním. Vytvoriť podmienky na ZŠ, najmä pre 5., 6. a 7. ročník v časovom predstihu, už pred samotným výberom strednej školy a budúcej profesijnej orientácie. Efektívnosť výučby techniky na školách a vyhovujúce materiálno-didaktické vybavenie vie deti priviesť k záľube až do vyšších tried 8. a 9. ročníka. Pôsobila som v školstve desať rokov. Mnohí moji absolventi, s ktorými som zostala v kontakte, majú svoje výrobné prevádzky, spoločnosti, dielne, autoservisy. Vyberali si svoje profesie, ktoré sú dnes z kvalitatívnej stránky veľmi žiadané. V dnešnej dobe je čím ďalej tým náročnejšie nájsť zručného a dobrého technika či majstra. Takto vieme podporiť aj náš slovenský domáci trh. Títo ľudia potom nemusia odchádzať do zahraničia robiť montážnikov, ale ostávajú so svojimi rodinami na Slovensku,“ reagovala na otázku. „Podstatou je, že predmet technika nevychováva len ,,robotníka“, čoho sa rodičia často obávajú. Rodiny teraz žijú inak. Kedysi sa syn učil od otca, deda v dielni, doma, na záhrade a na dvore. Dnes sa životný štýl u väčšiny ľudí výrazne zmenil. Doba postupuje. Dnes si kúpite všetko, doma nepotrebujete nič vyrábať ani opravovať. O toto sú dnes deti ochudobnené, o prítomný okamih s rodinou pri fyzickej remeselnej práci. Manuálne zručnosti by sa mali budovať najmä do 12. roku dieťaťa. V 15 – 16-tich rokoch je veľmi náročné mladého človeka zaujať a nadchnúť pre nové veci. Pred 12-tym rokom života dieťaťa, kedy je ešte hravé a má veľkú zvedavosť, dokážu mnohé činnosti odkryť jeho talent. Je to dôležité pre ich profesionálnu orientáciu. Neskôr im mnohé nadobudnuté zručnosti pomôžu pri výbere budúceho povolania.“

A ako si PaedDr. Silvia Manduľáková, PhD. spomína na štúdium a pedagógov na PF UKF v Nitre? „Katedra techniky a informačných technológií v Nitre je „moja srdcovka“. Je to pokojné miesto, prostredie a ústretoví pedagógovia. Sú príkladom pre ďalšie generácie budúcich učiteľov. Sú prísni, ale spravodliví. Odborne zdatní a ochotní vždy poradiť a pomôcť. Vždy sa tam rada vraciam. Témou mojej dizertačnej práce bola Analýza aktuálneho stavu implementácie obsahovej reformy technickej výchovy na ZŠ. Školiteľkou bola pani prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. V súčasnosti spolupracujeme s Katedrou techniky a informačných technológií PF UKF – s prof. PaedDr. Haškovou, CSc., je to v rámci publikačnej činnosti, s doc. PaedDr. Gabrielom Báneszom PhD., v rámci Technickej olympiády. Výborná spolupráca je aj s prof. PaedDr. Milanom Ďurišom, CSc., vo forme odborných konferencií v Banskej Bystrici, kde sú účastníkmi hlavne učitelia techniky. Výrazné pôsobenie predovšetkým v Prešovskom kraji a priamu komunikáciu so školami svedomito a s veľkým zanietením zastrešuje prof. PaedDr. Jozef Pavelka, CSc., z Centra edukácie a popularizácie techniky. Je to veľká pomoc pre učiteľov a ZŠ v celom kraji. Aj mnohí ďalší, ktorých sme nespomenuli, pracujú účinne a dlhodobo s veľkým úsilím, aby udržali technické vzdelávanie na kvalitatívnej úrovni.“

Text: Ing. Jana Černáková, R – Oddelenie médií
Foto: archív PaedDr. S. Manduľákovej, PhD., www.eductech.sk

Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Ďalšia absolventka UKF v ankete Slovenka roka

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre

Prečítajte si tiež

Najnovšie články

0
Komentujte a vyjadrite svoj názor.x