17.1 C
Nitra
streda, 22 mája, 2024

Promócie absolventov Univerzity tretieho veku pri UKF v Nitre

V prakticky a umelecky orientovaných vzdelávacích programoch seniori – absolventi vystavia svoje záverečné práce na výstave, ktorá sa koná v Galérii Univerzum PF UKF. Otvorí ju vernisáž v utorok 21. júna 2022 o 14.30 h.

Promócie absolventov Univerzity tretieho veku pri UKF v Nitre

V aule UKF v Nitre sa vo štvrtok 30. júna 2022 o 16.30 h bude konať slávnostná promócia 142 absolventov Univerzity tretieho veku (U3V) – s predpokladanou účasťou zhruba 100 absolventov.

Seniori sa na pôde U3V pri UKF vzdelávali v 16 vzdelávacích programoch – Anglický jazyk pre začiatočníkov, Anglický jazyk pre mierne pokročilých, Anglický jazyk pre mierne pokročilých 2, Informačné technológie, Digitálna fotografia a kamera, Digitálna fotografia a kamera 2, Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba, Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba 2, Ľudové remeslá, Ľudové remeslá 2, Psychológia tretieho veku, Tanec v živote seniora, Nemecký jazyk pre začiatočníkov, Židovský kultúrny fenomén v stredoeurópskom kontexte, Drahé kamene a drahé kovy, Celostný prístup k človeku.

Promócie absolventov Univerzity tretieho veku pri UKF v Nitre

Ukončenie štúdia je okrem splnenia študijných povinností v 6 semestroch viazané aj na obhajoby záverečných prác absolventov pod gesciou jednotlivých garantov vzdelávacích programov U3V, pričom v prakticky a umelecky orientovaných vzdelávacích programoch (Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba, Dejiny výtvarného umenia a výtvarná tvorba 2, Digitálna fotografia a kamera, Ľudové remeslá a Ľudové remeslá 2) absolventi vystavujú svoje záverečné práce na tradične realizovanej výstave, ktorá sa koná v Galérii Univerzum PF UKF.

Promócie absolventov Univerzity tretieho veku pri UKF v Nitre

Tento rok bude výstava absolventských prác otvorená vernisážou v utorok 21. júna 2022 o 14.30 h pod záštitou prof. PaedDr. Jany Duchovičovej, PhD., prorektorky pre vzdelávanie UKF v Nitre, a doc. PaedDr. Gábora Pintesa, PhD., dekana Pedagogickej fakulty UKF v Nitre. Odborným garantom výstavy je doc. PhDr. Ľudmila Nagyová, CSc., tajomníčka U3V, a kurátormi výstavy sú doc. PhDr. Adriana Récka, PhD., Mgr. Ján Širka, PhD., a Mgr. Miroslav Šebo, PhD.

Výstava bude verejne dostupná do 30. júna 2022.

(ts, ukf, foto: Lubo BALKO)

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články