18.1 C
Nitra
piatok, 28 júna, 2024

Poslanci navrhujú spojenie postupu sociálnoprávnej ochrany detí a kurately

Poslanci z koalície predkladajú návrh zákona, ktorý má vytvoriť právny základ na zjednotenie postupu orgánov sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pozícii kolíznych opatrovníkov. Úpravou postupu kolízneho opatrovníka by sa malo prispieť k minimalizácii negatívneho vplyvu rodičovských sporov na dieťa. Zároveň by sa malo prispieť k naplneniu princípu najlepšieho záujmu dieťaťa. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý predložili na nadchádzajúcu schôdzu Národnej rady (NR) SR.
      Návrh zákona zavádza povinnosť orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonať po ustanovení do funkcie kolízneho opatrovníka s obidvomi rodičmi spoločný informatívny pohovor. Cieľom je prízvukovať zodpovednosť oboch rodičov vo vzťahu k dieťaťu.
      Pohovor má tiež prispieť k objektívnej informovanosti rodičov o postavení kolízneho opatrovníka jeho možnostiach a činnosti na začiatku konania súdu vo veciach úpravy rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu. Okrem toho má informovať o možnostiach pomoci v rámci konkrétnych poradensko-psychologických služieb pre dieťa či plnoletú fyzickú osobou a rodinu.
      „Návrh zákona nezavádza zákonnú povinnosť rodiča zúčastniť sa na informatívnom pohovore a s jeho prípadnou neúčasťou sa nespájajú právne následky, ako napríklad negatívny náhľad na spôsobilosť rodiča osobne vychovávať dieťa a podobne,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe. Rodič bude mať možnosť rozhodnúť sa pre spoločný pohovor s obidvomi rodičmi alebo pre individuálny pohovor. Orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately je tak v pozvánke na pohovor povinný poučiť rodiča o týchto dvoch formách pohovoru. Nemá ísť však o poradenský pohovor. Ten má informovať o následných postupoch opatrovníka.
      Keďže by malo ísť o zjednotenie výkonu pohovoru orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vo funkcii kolízneho opatrovníka, poslanci navrhujú  doplnenie splnomocňujúceho  ustanovenia pre Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR na vydanie vyhlášky. Zákon by nadobudol  účinnosť 1. mája 2022.

Zdroj: TASR

Foto: Ilustračné

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články