23.1 C
Nitra
štvrtok, 27 júna, 2024

Po absolvovaní základného vzdelania má žiak ovládať jeden cudzí jazyk

Po absolvovaní základného vzdelávania má žiak vedieť vyjadrovať a interpretovať pojmy a vzťahy medzi nimi, myšlienky, pocity a potreby, fakty a názory ústnou a písomnou formou v slovenskom a v materinskom jazyku (ak je odlišný od slovenského jazyka) v rôznorodých situáciách a príležitostiach. Okrem toho má tiež komunikovať v aspoň jednom cudzom jazyku na požadovanej úrovni. Vyplýva to zo zverejneného nového štátneho vzdelávacieho programu (ŠVP), podľa ktorého sa začnú v septembri učiť na prvých 40 základných školách na Slovensku.

Žiak má tiež vedieť používať a hodnotiť texty rôznej povahy s cieľom ich využitia pri ďalšom učení sa a vo vyhodnocovaní informácií v rôznych životných situáciách, ale aj rozvíjať a používať matematické a logické myslenie, princípy a postupy na riešenie rôznych problémov v každodennom živote a v ďalšom štúdiu a na argumentáciu svojich myšlienok. „Má tiež vedieť zodpovedne a bezpečne využívať digitálne technológie a médiá na vzdelávanie, komunikáciu a vnímať ich prínos k inováciám, uvedomovať si príležitosti aj riziká, ktoré predstavujú,“ uvádza sa vo zverejnenom materiáli.

Absolvent základného vzdelávania by mal tiež dokázať vysvetliť prírodné javy, spoločenské a historické udalosti pomocou základných vedomostí, metód vedeckého bádania a odvodiť závery podložené dôkazmi či používať technické nástroje a prístroje na realizáciu návrhov a inovácií, overenie hypotéz a na prijatie rozhodnutia alebo záveru s využitím technológií. Okrem toho by mal byť tiež spôsobilý, aby sa vedel zúčastňovať na občianskom a sociálnom živote na základe poznania aktuálneho diania, historických súvislostí, spoločenských, kultúrnych a náboženských špecifík.

Aktívne by mal pristupovať k riešeniu problémov a prijímať rozhodnutia na základe poznatkov, zručností a hodnôt z oblastí prírodných, spoločenských, humanitných vied a umenia či vnímať a využívať rôzne druhy umenia ako spôsob vyjadrenia a chápať miestne, regionálne, národné, európske a globálne prejavy kultúry.

Žiak na konci základného vzdelávania má konať vedome v súlade s poznatkami o zdravom životnom štýle a jeho dosahu na fyzické a duševné zdravie, ale aj robiť informované rozhodnutia o ďalšom vzdelávaní a životnej budúcnosti vrátane profesijného smerovania, poznať a prijímať svoj potenciál aj limity.

Podľa nového ŠVP má žiak tiež spolupracovať s ostatnými ľuďmi, byť solidárny a preferovať konsenzuálne riešenia v konfliktných situáciách, využívať kreatívny proces, analýzu, vyhodnocovanie a overovanie informácií pri učení sa, identifikovať a skúmať komplexné problémy. Okrem toho má žiak tiež vedieť používať kritické myslenie založené na poznatkoch a etických hodnotách či konať v súlade s hodnotami smerujúcimi k ochrane životného prostredia a udržateľného života a na základe poznania spoločenských a právnych noriem, ľudských práv, toleranciou rozmanitosti a v súlade s demokratickou kultúrou spoločnosti.

Nový ŠVP je schválený. Od septembra bude prvých 40 základných škôl vzdelávať prvákov podľa nového kurikula. Všetky základné školy začnú povinne učiť podľa ŠVP od školského roka 2026/2027, počnúc prvým ročníkom prvého cyklu. Nový ŠVP je súčasťou kurikulárnej reformy Plánu obnovy a odolnosti SR.

(tasr)

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre

Prečítajte si tiež

Najnovšie články

0
Komentujte a vyjadrite svoj názor.x