15.1 C
Nitra
pondelok, 24 júna, 2024

Na niektorých školách učia aj netradičné predmety ako sokoliarstvo či chov koní

Na niektorých školách na Slovensku sa okrem tradičných predmetov vyučujú žiaci aj netradičné predmety. Ide napríklad o folkloristiku, chov koní, astronómiu či sokoliarstvo. Za vytvorenie nového predmetu a jeho zaradenie do školského vzdelávacieho programu zodpovedá riaditeľ a môže sa každý rok meniť podľa potrieb školy. Pre TASR to potvrdil odbor komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
      Podľa školského zákona základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie, je školský vzdelávací program. „Okrem vyučovacích predmetov, ktoré určuje štátny vzdelávací program, môžu školy do učebného plánu zaradiť ďalšie vyučovacie predmety, ktoré rešpektujú princípy a ciele výchovy a vzdelávania a zároveň reagujú na regionálne osobitosti a potreby trhu práce, na nové potreby vzdelávania vyplývajúce z rozvoja spoločnosti, vedy a kultúry alebo na druhej strane zachovania kultúrneho a spoločenského dedičstva,“ uviedli z rezortu školstva. Tieto predmety sa však môžu každý rok meniť. O zaradení predmetov vyučovaných z rámca disponibilných hodín rozhoduje riaditeľ školy.

Na niektorých školách učia aj netradičné predmety ako sokoliarstvo či chov koní
Foto: Ilustračné


      Rezort školstva víta zavádzanie takýchto predmetov do vyučovania. „Štátny pedagogický ústav s cieľom pomôcť aj ďalším školám pri rozširovaní obsahu vzdelávania pripravil v spolupráci so školami a na metodickom portáli zverejnil učebné osnovy voliteľných predmetov environmentálna výchova, šach, astronómia, mladý záchranár, ekonomika, fenomény sveta, viem čo zjem či finančná gramotnosť,“ poznamenali z rezortu školstva.
      Napríklad na Základnej škole s materskou školou Maximiliána Hella v Štiavnických Baniach sa vyučujú predmety ako sokoliarstvo a chov koní. Predmet sokoliarstvo absolvujú aj žiaci na Strednej odbornej škole lesníckej v Banskej Štiavnici. Folkloristika – ľudová výchova sa zas vyučuje v niekoľkých základných školách v Trenčianskom kraji. Na Základnej škole v Klátovej Novej Vsi žiaci šiesteho ročníka navštevujú raz týždenne predmet astronómia.
      „V stredných školách je časté vytváranie nových predmetov integrovaním prírodovedných predmetov s matematikou a informatikou, experimentálnym a bádateľským vyučovaním a na stredných odborných školách tvorba nových odborných predmetov podľa potrieb zamestnávateľov predovšetkým z oblasti IT sektora a automobilového priemyslu,“ dodali z ministerstvo školstva. Rezort presný zoznam netradičných predmetov, ktoré sa na školách vyučujú, nesleduje. Údaje zbiera nepriamo prostredníctvom národnej štatistiky v školstve, ktorú zastrešuje Centrum vedecko-technických informácií SR.  

Zdroj: TASR

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články