25.1 C
Nitra
nedeľa, 23 júna, 2024

Maximálna výška poskytovaného náhradného výživného by sa mala zrušiť

Maximálna výška poskytovaného náhradného výživného by sa mala zrušiť. Momentálne by mala byť v rozpore so súdnym rozhodnutím a obmedzuje sumu poskytovaného náhradného výživného pre oprávnenú osobu na maximálne 3,7-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, čo je aktuálne 368,37 eura. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý predložili koaliční poslanci na nadchádzajúcu schôdzu Národnej rady (NR) SR.
      Takéto obmedzenie súdom určeného výživného na dieťa podľa navrhovateľov nereflektuje na odôvodnené potreby dieťaťa, nezohľadňuje jeho zdravotný stav či iné potreby, ktoré súd pri určovaní výšky výživného zohľadňoval. Zámerom predloženého návrhu zákona je teda vytvoriť pre deti a oprávnené osoby plnú vykonateľnosť rozhodnutí súdov o vyživovacej povinnosti. Ďalej v prípade jej neplnenia poskytnúť oprávnenej osobe náhradné výživné vo výške, aká jej bola priznaná rozhodnutím súdu.
      Ďalším zámerom návrhu je zacielenie poskytovania náhradného výživného na čo najširšiu skupinu nezaopatrených detí tak, aby neprepadali cez systém. Predkladatelia navrhujú, aby sa zrušilo testovanie príjmu ako jedna z podmienok nároku na náhradné výživné. „V dôsledku testovania príjmu a určovania príjmovej hranice ako podmienky nároku na náhradné výživné aktuálne vznikne nárok na náhradné výživné len časti oprávnených osôb, ktoré výživné od povinného nedostávajú. Tým dochádza nielen k neúmernému zaťaženiu rodiča, ale aj k diskriminácii detí, a neraz i k ohrozeniu ich zdravého fyzického a psychického vývoja,“ uviedli poslanci v dôvodovej správe.
      Okrem toho navrhujú zmenu, keď by si mala oprávnená osoba požiadať o náhradné výživné ihneď po podaní návrhu na vykonanie exekúcie. V súčasnosti musí totiž človek čakať na uplynutie dvoch mesiacov od podania návrhu na vykonanie exekúcie. Až potom si môže uplatniť nárok na náhradné výživné. Úpravou by sa táto podmienka mala zmeniť a oprávnená osoba by už nemusela čakať dva mesiace od podania návrhu, ale mohla by si nárok na náhradné výživné uplatniť hneď.
      Predkladatelia zároveň navrhujú zvýšiť náhradné výživné, ktoré sa poskytuje oprávneným osobám, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok. V súčasnosti sa toto náhradné výživné poskytuje v sume minimálneho výživného. Ide tak o 30 % sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, čo je aktuálne 29,87 eura. Táto suma by sa mala zvýšiť na 0,7-násobok sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, čo je aktuálne 69,69 eura. Touto zmenou by sa malo finančne podporiť približne 1000 detí, ktoré už teraz poberajú náhradné výživné. Súčasne v systéme pribudne okolo 1700 ďalších detí, ktoré majú sirotský dôchodok nižší ako 70 eur. Celkovo by sa tak zlepšila finančná situácia u 2700 detí.  
      Náhradné výživné by sa malo poskytovať odo dňa úmrtia rodiča a nie až odo dňa podania žiadosti. Zamedzí sa tak situácii, keď dieťa po úmrtí rodiča za obdobie približne dvoch mesiacov nedostáva žiadnu finančnú podporu od štátu. Práve touto zmenou by sa mala zabezpečiť podpora osamelých rodín so sirotami.

Zdroj: TASR

Foto: Ilustračné NN

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články