24.1 C
Nitra
utorok, 21 mája, 2024

Kamery na dome: POZOR, ako ich správne používať, aby ste neporušili zákon?

Poznáte to, obavy zo zlodejov, nepríjemní susedia, strach o majetok. Ak si človek nevie dať rady, často siahne po ochrane svojho majetku a obydlia kamerovým systémom. Mnohí si však myslia, že môžu monitorovať čokoľvek a kohokoľvek. Nie je to tak.

Ešte viac musíte dodržať zákon v prípade, ak síce ide o rodinný dom, ale je v ňom sídlo firmy.

Ako sa však nedopustiť protiprávneho konania?

Vo všeobecnosti platí, že na svojom vlastnom pozemku môžete používať kamery v rozsahu, ktorý uznáte za vhodný vy. Ak kamerami snímate výhradne svoj pozemok a majetok, nemáte povinnosť o tom kohokoľvek informovať ani žiadať o povolenia.

Radovan Leitman: Lietanie s dronom má svoje pravidlá

Iná situácia nastáva, keď sa v tomto priestore vyskytujú ľudia, ktorí nemajú ako vedieť, že ich snímate. V takomto prípade sa už môžete dostať do rozporu so zákonom.

Kamery na dome: POZOR, ako ich správne používať, aby ste neporušili zákon?

Portál autonoviny.sk zhrnul odporúčania, ako teda správne kamery inštalovať a používať:

Vlastné parkovisko môžete sledovať pomocou kamery so záznamom, a to bez technologického obmedzenia (nezáleží, či je bezdrôtová, kam ukladá video a podobne);

Kamera však musí snímať váš majetok, pozemok, nehnuteľnosť a nemala by snímať pozemky či nehnuteľnosti iných ľudí.

Lietate dronom? Hrozí vám pokuta až 3000 eur

Dôležité je, že kamera nesmie snímať ani chodník a cestu, ktorá vám nepatrí a ktorej nie ste vlastníkom či spoluvlastníkom.

Ak by sa na použitie kamery vzťahovalo nariadenie GDPR, teda to je vtedy, keď snímate verejný priestor (ako to robia firmy, obce, zamestnávatelia, teda fakticky aj vy ako súkromná osoba snímajúca chodník a cestu), mali by ste informovať o tom, že je daný priestor monitorovaný.

Kamery na dome: POZOR, ako ich správne používať, aby ste neporušili zákon?

Výborne túto problematiku zhrnul aj JUDr. Jozef Liday, senior GDPR consultant na stránke avris.sk.

V prípade, ak kamera permanentne monitoruje a ukladá osobné údaje a svojím záberom sleduje čo i len čiastočne aj verejné priestranstvo a je nasmerovaná smerom von od súkromnej usadlosti, nepôjde o výnimku domácej a osobnej činnosti, ale budú sa na túto činnosť vzťahovať pravidlá GDPR.

V prípade kamier na súkromných domoch je teda potrebné vždy vyhodnotiť, či ide o výnimku osobnej a domáckej činnosti. Pri posudzovaní je potrebné vyhodnotiť viacero faktorov ako sú vzťah používateľa kamery a dotknutých osôb, či rozsah alebo frekvencia monitorovania implikuje nejaký typ profesionálnej aktivity a celkový negatívny vplyv monitorovania na dotknuté osoby.

V prípade, ak sa pri používaní kamier vyskytne niektorý z týchto faktorov nemusí to automaticky znamenať, že už nepôjde o domácu činnosť. Vždy je potrebné vykonať celkové posúdenie spracovateľskej činnosti na určenie, či spadá do pôsobnosti GDPR alebo nie. Vo všeobecnej rovine je potrebné výnimku domácej činnosti vykladať reštriktívne.

Príklad: V prípade, ak si turista prostredníctvom kamery dokumentuje svoju dovolenku a záznamy z kamery ukáže len svojej rodine a priateľom, pričom ich nesprístupni neobmedzenému okruhu ľudí napr. tým, že by záznam nahral na svoj účet zaregistrovaný v službe YouTube, pôjde o výnimku domácej činnosti, na ktorú sa GDPR nevzťahuje.

Príklad: Náš sused kamerou sníma svoju vlastnú záhradu, pričom záznam z kamery si ukladá na pevnom disku. Celý jeho pozemok je pritom oplotený a záhradu navštevuje len sused a jeho rodina. Za podmienky, že kamera ani čiastočne nesníma verejné priestranstvo alebo susedný pozemok, pôjde tiež o výnimku domácej činnosti.

Kamery na dome: POZOR, ako ich správne používať, aby ste neporušili zákon?

Aj v prípade spracúvania osobných údajov prostredníctvom kamier majú podľa GDPR dotknuté osoby svoje práva, ktoré môžu u prevádzkovateľov uplatniť.

Právo na prístup k Vaším osobným údajom – ak viete to tom, že ste boli v určitom momente snímaný kamerou a z rôznych dôvodov by ste si chceli prezrieť záznam z kamery, prevádzkovateľa môžete požiadať o kópiu záznamu.

Právo na výmaz Vašich osobných údajov – ak prevádzkovateľ ešte stále záznamy z kamery spracúva (má uložené na pevnom disku) môžete požiadať o výmaz záznamov, ktoré sa týkajú Vašej osoby, ale len v prípade, ak je splnená niektorá z podmienok uvedené v článku 17 ods. 1 GDPR.

Právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov – ak je prevádzkovanie kamier založené na právnom základe tzv. oprávneného záujmu alebo verejného záujmu prevádzkovateľa ako dotknutá osoba môžete voči spracúvaniu namietať. Ak prevádzkovateľ nepreukáže presvedčivé legitímne dôvody, ktoré prevažujú nad právami a záujmami dotknutej osoby, vo vzťahu k dotknutej osobe, ktorá namietala spracúvanie, bude musieť spracúvanie ukončiť.

Ak prevádzkovateľ porušil vaše práva podľa GDPR alebo zákona o ochrane osobných údajov, napr. aj tým, že nevybavil Vaše práva ako dotknutej osoby alebo vôbec na uplatnenie Vášho práva nereagoval, môžete sa obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. (zdroj:avris.sk)

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679

(nn)

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články