15.1 C
Nitra
pondelok, 24 júna, 2024

Čierna stavba HIDEPARK: Bude sa búrať ďalšia kontajnerová stavba? Dokumenty o dodatočnom povolení stavby a kolaudácii

Občianske združenie Triptych budovalo Hidepark bez stavebného povolenia či ohlásenia. Za stavebný delikt už zaplatilo pokutu 2-tisíc eur. Predvlani ju uložila Slovenská stavebná inšpekcia.

Čierna stavba HIDEPARK: Bude sa búrať ďalšia kontajnerová stavba? Dokumenty o dodatočnom povolení stavby a kolaudácii
foto: FB

Ako vznikol Hidepark, je v meste známe už dávno. Zakladatelia sami uvádzajú,  že vznikol v roku 2010 na „opustenej lúke“, kde postavili vojenský stan. Neskôr na stránku doplnili, že si túto lúku prenajali, jej majitelia sú z Bratislavy.

„Nájomnú zmluvu na pozemok máme od 1. 2. 2012, žiadne objekty predtým tu nevznikali,“ povedal Filip Stranovský, predseda občianskeho združenia Triptych, ktorého šéfom pred komunálnymi voľbami bol súčasný primátor Marek Hattas.

V rozhodnutí Slovenskej stavebnej inšpekcie sa píše, že záhradná unimobunka stojí v Hideparku už od mája 2011. Osadili ju tam teda skôr, ako mali s majiteľmi uzatvorenú zmluvu.

Na lúke v katastrálnom území Zobor postupne pribudli bez stavebného povolenia či ohlásenia drobnej stavby ďalšie kontajnerové objekty – Cyklodepo, Altánok pri záhradnej unimobunke a sklad náradia. Združenie ich užívalo bez kolaudačného rozhodnutia.

V dodatočnom stavebnom povolení je Hidepark definovaný ako stavba dočasná na základe nájomnej zmluvy s vlastníkmi. Tá je uzavretá na dobu neurčitú. V máji tohto roka povolenie napadol prokurátor.

V spise sa nachádza tiež vyjadrenie útvaru hlavného architekta, podľa ktorého je možné uvažovať s umiestnením stavby Cyklodepo Hidepark do doby schválenia územného plánu zóny Párovské Lúky. Parcela sa nachádza v lokalite výhľadovo určenej pre vybavenosť.

Zo zákona vyplýva, že stavebný úrad môže povoliť aj stavbu na dobu dočasnú, pri ktorej vopred vymedzí čas jej trvania. V prípade Hideparku to podľa prokurátora nespravil: „V časti týkajúcej sa dočasnosti stavby nie je predmetné rozhodnutie možné považovať za dostatočné a zákonné.“

Mesto ako stavebný úrad dospelo k záveru, že protest prokurátora bol odôvodnený.

V máji tohto roka povolenie napadol prokurátor. Mesto, teda odbor stavebného poriadku, jeho protestu vyhovelo. Protest bol podaný preto, lebo v spomínanom rozhodnutí nebola definovaná doba trvania dočasnej stavby, doba jej užívania a nie je jednoznačne preukázaný súlad stavby s verejným záujmom.

Bude sa teda stavba, ktorú tvoria aj kontajnery, búrať?

Čierna stavba HIDEPARK: Bude sa búrať ďalšia kontajnerová stavba? Dokumenty o dodatočnom povolení stavby a kolaudácii
Čierna stavba HIDEPARK: Bude sa búrať ďalšia kontajnerová stavba? Dokumenty o dodatočnom povolení stavby a kolaudácii
Čierna stavba HIDEPARK: Bude sa búrať ďalšia kontajnerová stavba? Dokumenty o dodatočnom povolení stavby a kolaudácii
Čierna stavba HIDEPARK: Bude sa búrať ďalšia kontajnerová stavba? Dokumenty o dodatočnom povolení stavby a kolaudácii
Čierna stavba HIDEPARK: Bude sa búrať ďalšia kontajnerová stavba? Dokumenty o dodatočnom povolení stavby a kolaudácii
Čierna stavba HIDEPARK: Bude sa búrať ďalšia kontajnerová stavba? Dokumenty o dodatočnom povolení stavby a kolaudácii
Čierna stavba HIDEPARK: Bude sa búrať ďalšia kontajnerová stavba? Dokumenty o dodatočnom povolení stavby a kolaudácii
Čierna stavba HIDEPARK: Bude sa búrať ďalšia kontajnerová stavba? Dokumenty o dodatočnom povolení stavby a kolaudácii
Čierna stavba HIDEPARK: Bude sa búrať ďalšia kontajnerová stavba? Dokumenty o dodatočnom povolení stavby a kolaudácii
Čierna stavba HIDEPARK: Bude sa búrať ďalšia kontajnerová stavba? Dokumenty o dodatočnom povolení stavby a kolaudácii
Čierna stavba HIDEPARK: Bude sa búrať ďalšia kontajnerová stavba? Dokumenty o dodatočnom povolení stavby a kolaudácii
Čierna stavba HIDEPARK: Bude sa búrať ďalšia kontajnerová stavba? Dokumenty o dodatočnom povolení stavby a kolaudácii
Čierna stavba HIDEPARK: Bude sa búrať ďalšia kontajnerová stavba? Dokumenty o dodatočnom povolení stavby a kolaudácii

Rozhodnutie mesta o proteste prokurátora zo dňa 28.6.2021

Čierna stavba HIDEPARK: Bude sa búrať ďalšia kontajnerová stavba? Dokumenty o dodatočnom povolení stavby a kolaudácii

Čierna stavba HIDEPARK: Bude sa búrať ďalšia kontajnerová stavba? Dokumenty o dodatočnom povolení stavby a kolaudácii
Čierna stavba HIDEPARK: Bude sa búrať ďalšia kontajnerová stavba? Dokumenty o dodatočnom povolení stavby a kolaudácii
Čierna stavba HIDEPARK: Bude sa búrať ďalšia kontajnerová stavba? Dokumenty o dodatočnom povolení stavby a kolaudácii
foto: FB

Heňa Ďurovová

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články