10.9 C
Nitra
štvrtok, 11 apríla, 2024

Anna OŤAPKOVÁ: Seniori by mali mať financie na slušnú starobu, tak ako v iných štátoch

Pri príležitosti Mesiaca – úcty k starším som požiadala o krátky rozhovor predsedníčku nitrianskej Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku Annu Oťapkovú. Zaujímalo ma, čomu sa organizácia venuje, ako prežili pandémiu a ako má vyzerať život moderného seniora. Príjemné čítanie.

Anna OŤAPKOVÁ: Seniori by mali mať financie na slušnú starobu, tak ako v iných štátoch
Anna Oťapková

Ako dlho už existuje na Slovensku Jednota dôchodcov?

Naša JDS minulý rok oslávila 30. výročie oficiálneho založenia. Ako občianske združenie bolo na Ministerstve vnútra  SR zaregistrované  3. januára 1990. JDS je samostatným právnym subjektom, nezávislým, dobrovoľným, a nepolitickým občianskym združením.

Všetky práva a povinnosti pre členov sú obsiahnuté v Stanovách JDS. Členstvo v JDS je dobrovoľné.

Anna OŤAPKOVÁ: Seniori by mali mať financie na slušnú starobu, tak ako v iných štátoch
Zlaté ruky 2021

Prečo vlastne vznikla a čo je jej cieľom?

Z histórie vieme, že činnosť JDS sa rozbiehala pomalšie, začali sa zakladať kluby, jej členovia vstupovali do Jednoty. Úspechom bolo, že vznikli takmer všetky okresné a krajské organizácie JDS. Zvolení funkcionári sa podujali chrániť záujmy a potreby starších občanov bez ohľadu na ich politickú príslušnosť, náboženské presvedčenie a národnostnú príslušnosť.

Za prvého predsedu krajskej organizácie Nitrianskeho kraja bol zvolený RNDr. Jozef Belák, ktorý so svojimi spolupracovníkmi zakladali ZO JDS, pripravovali a organizovali voľno časové aktivity. Spomeniem aspoň žijúcich a stále aktívnych zakladajúcich členov Annu Deákovú, Evu Kmeťovú, Agátu Fišerovú.

Prvý klub v Nitrianskom kraji vznikol v Rišňovciach, jeho predsedníčkou sa stala Emília Schmidová. Toto podnietilo vznik ďalších organizácií. V marci 1990  v Nitrianskom kraji vznikla ako prvá OOJDS  Nitra. Jej predsedom sa stal PaedDr. Robert  Margetín. K 1. 12 2020 v Nitrianskom kraji pracovalo sedem okresných organizácií  s počtom 14 570 členov v 148 ZO JDS. Najpočetnejšou organizáciou nášho kraja je OO JDS Nitra, s počtom členov 5 222, združených v 50-tych ZO a MsO JDS.

Anna OŤAPKOVÁ: Seniori by mali mať financie na slušnú starobu, tak ako v iných štátoch
Spevy domova

Má zmysel stať sa členom Jednoty dôchodcov? Čomu sa v rámci svojich aktivít venujete?

Naša činnosť je rôznorodá. Seniori sa radi zúčastňujú na rôznych podujatiach, aktívne sa zapájajú do kultúrnych, spoločenských a športových aktivít. Zaujímajú sa o celospoločenské dianie, organizujú stretnutia s predstaviteľmi verejnej správy a samosprávy, na ktorých riešia svoje požiadavky, na skvalitnenie života v dôchodkovom veku. Primátori miest a starostovia obcí vychádzajú v ústrety smerom k organizáciám JDS, hlavne finančnou dotáciou na základe predložených projektov, už menej pri riešení vhodných priestorov pre ich činnosť. V tomto majú negatívnu skúsenosť hlavne niektoré mestské organizácie.

Najpočetnejším kultúrno spoločenským podujatím je Október – Mesiac úcty k starším, ako si pripomínate toto obdobie?

Počas celého mesiaca pod záštitou primátorov miest a starostov obcí sa organizujú kultúrne podujatia, na ktorých sú najaktívnejší seniori ocenení Ďakovnými listami, vyznamenaniami II. a I. stupňa, zápisom do pamätnej knihy za reprezentáciu v oblasti kultúry, športu, za zveľaďovanie životného prostredia, za šírenie dobrého mena mesta a obce.

Vyvrcholením osláv Mesiaca úcty k starším je Celoslovenské stretnutie seniorov, na ktorom MPSVaR v spolupráci Ú JDS odovzdávajú Ďakovné listy za dlhoročnú záslužnú prácu v prospech rozvoja sociálneho programu, sociálnej a zdravotnej starostlivosti aj záujmových aktivít seniorov. Do kultúrneho programu prispeli herci divadla Andrea Bagara v Nitre predstavením Tisícročná včela.

Anna OŤAPKOVÁ: Seniori by mali mať financie na slušnú starobu, tak ako v iných štátoch
Krajské športové dni

Máme za sebou veľmi náročné obdobie. Zvládli ste pandémiu, čomu ste v tom čase venovali?

Rok 2020 bol pre nás seniorov veľmi ťažký. Pandémia COVID 19 nás uväznila doma, nemali sme fyzický kontakt so svojimi blízkymi ani s priateľmi. Báli sme sa o naše životy, ale aj o životy svojich blízkych. Opustili nás naši najbližší, dobrí priatelia a známi. Snažili sme sa kontaktovať cez telefón, spolupracovali sme s primátormi miest a starostami obcí. Rozdávali sme vitamínové balíčky, rúška a respirátory. Šírili sme osvetu o dôležitosti testovania a očkovania seniorov na Covid-19. Seniorky šili rúška z vlastných materiálov, nakoľko bol nedostatok ochranných pomôcok. Pomáhali sme pri prihlasovaní na očkovanie, hlavne seniorom, ktorí nemali možnosť sa objednať elektronicky. Chcem poďakovať primátorom a starostom za dobrú spoluprácu a podania pomocnej ruky v tomto ťažkom období.

Našou jedinou akciou a povinnosťou počas pandémie bolo dodržiavanie prísnych opatrení a ochrana života.

Anna OŤAPKOVÁ: Seniori by mali mať financie na slušnú starobu, tak ako v iných štátoch
Mesiac úcty k starším

Ako žijú súčasní dôchodcovia? Majú konečne slušné dôchodky na to, aby si konečne oddýchli a užili si jeseň života?

V súčasnej dobe väčšina našich seniorov žije z nízkeho dôchodku, ktorí nedosahuje priemernú minimálnu mzdu. Minimálny dôchodok je 360 €, na ktorý sa nebude vzťahovať ani valorizácia 1,3%. Sú to väčšinou seniori, ktorí celý život čestne pracovali. Pýtam sa, dá z toho vyžiť, keď ešte čakáme ďalšie zvyšovanie životných nákladov? Asi nie, keď už teraz mnohí seniori živoria. Z týchto dôchodkov sa nedá zabezpečiť slušnejšia životná úroveň.

Seniorom, ktorým to zdravotný stav dovolí a majú šťastie si nájsť prácu, si k dôchodku prilepšia pár eurami. Ale dokedy?

Čo by sa malo zmeniť? Aspoň to, aby seniori mohli dožiť starobu v domácom prostredí, aby mali finančné prostriedky na zaplatenie opatrovateľky DOS/domáca ošetrovateľská starostlivosť/, na lieky a slušnú starobu, tak, ako je to v iných štátoch.

Anna OŤAPKOVÁ: Seniori by mali mať financie na slušnú starobu, tak ako v iných štátoch
Krajská rada JDS

KO JDS na rok 2021 pripravila a uskutočnila nasledovné podujatia:

Krajská rada JDS, na ktorej delegáti hodnotili činnosť za roky 2019 a 2020. Zasadnutie krajskej rady sa uskutočnilo v KD v Lužiankach.

Krajské športové hry seniorov v spolupráci s MsO Nové Zámky s finančnou podporov NSK

Krajská prehliadka speváckych súborov „Spevy domova spojená s výstavou ručných prác z tekovského regiónu pod názvom „Zlaté ruky“.

v spolupráci  OO JDS Levice a ZO JDS Hronské Kľačany s finančnou podporou NSK

Prehliadka v prednese umeleckého slova v poézií, prózy a vlastnej tvorby v slovenskom a maďarskom jazyku „Matky mojej reč“ v spolupráci s OO JDS Nitra s finančnou podporou NSK

Krajská slávnosť Úcty k starším v Župnom dome pod záštitou predsedu NSK p. Milana Belicu

Pýtala sa Henrieta Ďurovová tipy@nitranoviny.sk

foto: JDS

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články