18.1 C
Nitra
štvrtok, 27 júna, 2024

Ako sa Slovensku sa darí bojovať s chudobou?

Slovensku sa darí aktívne bojovať s chudobou. Počet ľudí ohrozených chudobou klesol z 1,1 milióna v roku 2008 na 877.000 v roku 2019, čo predstavuje podiel 16,4 %, kým európsky priemer je 21,4 %. V niektorých ukazovateľoch však Slovensko zaostáva aj naďalej. Vyplýva to z výsledkov medzinárodnej kontroly, do ktorej sa zapojili národné autority pre oblasť externej kontroly v Maďarsku, Bulharsku, Chorvátsku, Lotyšsku a slovenský Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR.
      Podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy vyzdvihol, že zahraničiu môže ísť Slovensko príkladom projektmi, ako sú Zdravé komunity či Atlas rómskych komunít. „Je dôležité, aby zodpovedné verejné inštitúcie mali spracované dlhodobé stratégie, ktoré obsahujú nielen merateľné ciele, ale i akčné plány s jasnými nositeľmi úloh a zodpovednosťou,“ povedal Andrassy. Vyzdvihol však, že pandémia nového koronavírusu prináša v tejto oblasti nové výzvy.
      Štátni kontrolóri pripomenuli, že cieľom Slovenska v kontexte európskej stratégie bolo znížiť počet ľudí ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením do roku 2020 o 170.000 osôb, čo dosiahlo v predstihu, dokonca tento cieľ aj prevýšilo o takmer 38 %. S ukazovateľom miera rizika chudoby alebo sociálneho vylúčenia je SR v rebríčku 27 európskych krajín na 5. mieste. Nad priemerom EÚ je Slovensko aj pri miere rizika chudoby po sociálnych transferoch a pri miere veľmi nízkej intenzity práce.
      Naopak, Slovensko vykazuje nadpriemerné hodnoty pri tom, koľko ľudí trpí závažným materiálnym nedostatkom – podiel je osem percent, pričom európsky priemer je 5,5 %. Napríklad každý tretí obyvateľ SR si nemôže zaplatiť raz ročne týždennú dovolenku mimo domu alebo detský tábor či nedokáže čeliť neočakávaným finančným výdavkom.
      Kontrolóri zistili rozdiely medzi piatimi krajinami, v ktorých sa kontroly konali. Zhodli sa však na tom, že krajiny síce mali vypracované stratégie, no často im chýbali účinné akčné plány. Bulharsku, Chorvátsku a Lotyšsku sa nepodarilo efektívne implementovať vlastné stratégie. „V Chorvátsku, Maďarsku a na Slovensku došlo k väčšiemu poklesu počtu ľudí ohrozených chudobou, než boli pôvodne stanovené ciele, čo môže naznačovať riziko, že merateľné národné ciele neboli stanovené dostatočne ambiciózne,“ skonštatoval Andrassy.

zdroj: TASR

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články