17.1 C
Nitra
štvrtok, 11 apríla, 2024

ŠAĽA: Mesto obchádzalo pravidlá pri obstarávaní nájomných bytov, dostalo pokutu

Najvyšší správny súd SR potvrdil správnosť rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) v prípade uloženia pokuty mestu Šaľa za obchádzanie pravidiel pri obstarávaní nájomných bytov.

Mesto sa uzatvorením zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách podľa úradu vyhlo povinnosti uzavrieť zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní. „Zadalo zákazku na uskutočnenie stavebných prác, spočívajúcu vo výstavbe nájomných bytov, ktoré v čase podpisu predmetných zmlúv neexistovali, bez použitia ktoréhokoľvek zo súťažných postupov upravených zákonom o verejnom obstarávaní,“ informoval vo štvrtok ÚVO s tým, že súd vyniesol rozsudok vlani v novembri.

Úrad udelil Šali za porušenie pravidiel pri nákupe nájomných bytov ešte v roku 2019 pokutu vo výške takmer 340-tisíc eur a potvrdil ju aj druhostupňovým rozhodnutím. Súd konštatoval, že Šaľa dala firme na základe nájomnej zmluvy pozemky, na ktorých sa uskutočnila výstavba bytových domov so sociálnymi bytmi podľa požiadaviek mesta. To sa už uzavretím zmlúv o budúcej kúpnej zmluve zaviazalo, že nadobudne do svojho vlastníctva bytové domy so sociálnymi bytmi a za tým účelom určilo aj podmienky v zmluve o budúcej kúpnej zmluve. V danej veci je kľúčová kombinácia zmlúv uzatvorených medzi mestom Šaľa a firmou.

ŠAĽA: Štátni cestári chcú začať s výstavbou obchvatov Šale a Sabinova, trvať by mala tri roky

Za protiprávne konanie pri obstarávaní nájomných bytov uložil úrad viacerým mestám a obciam pokutu. Starostovia a primátori sa s právnym názorom úradu nestotožnili a rozhodnutia sa tak dostali pred súd. „Úrad dlhodobo poukazuje na problémy a porušenia spájané s výstavbou nájomných bytov,“ uviedol úrad. Nový predseda ÚVO Peter Kubovič preto zdôraznil, že pri obstarávaní nájomných bytov a s tým súvisiacim uplatnením výnimky podľa zákona o verejnom obstarávaní je potrebné skúmať proces nadobudnutia nájomných bytov ako celok, a teda aj úkony vykonané pred nadobudnutím nájomných bytov, aby neprišlo k obchádzaniu zákona o verejnom obstarávaní nezákonným použitím výnimky.

Úrad vo svojich metodických usmerneniach dlhodobo upozorňuje, že výnimka zo zákona o verejnom obstarávaní na nákup a prenájom sa týka iba existujúcich stavieb. Táto výnimka umožňuje verejným obstarávateľom kúpiť alebo prenajať existujúcu nehnuteľnosť bez realizácie verejného obstarávania. „Nie je ju však možné využiť napríklad vtedy, keď verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu o budúcej kúpnej zmluve s iným subjektom a následne po zrealizovaní stavby si túto verejný obstarávateľ s využitím danej výnimky odkúpi. V týchto prípadoch ide totiž o účelové vyhýbanie sa verejnému obstarávaniu stavebných prác,“ upozornil ÚVO. Takýto postup je podľa úradu nezákonný, ohrozuje hospodársku súťaž a poškodzuje verejné financie.

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články