7.1 C
Nitra
sobota, 20 apríla, 2024

REFERENDUM: Otvorili hlasovacie miestnosti pre referendum

Dnes o 07:00 sa otvorili hlasovacie miestnosti pre referendum. Občania v ňom budú odpovedať budú na otázku, či súhlasia s tým, aby predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady SR bolo možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady SR, a to zmenou Ústavy SR.

REFERENDUM: Otvorili hlasovacie miestnosti pre referendum
V sobotu 21. januára čaká na Slovákov referendum. Ako dopadne? Ilustračné foto archív nn

Hlasovať sa môže od 07:00 do 22:00. K dispozícii bude 5761 volebných okrskov. Každý volič dostane jeden hlasovací lístok s referendovou otázkou, kde zakrúžkuje odpoveď „áno“ alebo „nie“. Vo volebnej miestnosti musí predložiť občiansky preukaz. V prípade úspešného referenda by na vyvolanie predčasných volieb stačilo v parlamente 76 hlasov poslancov, teraz to je 90 hlasov, čiže ústavná väčšina. Zároveň by ich bolo možné vyvolať referendom.

DNES sa koná REFERENDUM: Príďte a rozhodnite!

Referendum vyhlasuje prezident Slovenskej republiky, ak o to petíciou požiada aspoň 350 000 občanov, alebo ak sa na tom uznesie parlament. Strana Smer-SD vyzbierala na referendum 406-tisíc podpisov, z toho platných bolo 381 960 podpisov. Zorganizovanie referenda bude štát stáť 10,4 milióna eur. Ide o v poradí deviate celoštátne referendum od vzniku samostatného štátu v roku 1993. Doteraz bolo platné len jedno, a to referendum o vstupe do Európskej únie, na ktorom sa v roku 2003 zúčastnilo 52,15 percenta voličov a za vstup do EÚ hlasovalo 92 percent voličov. Podľa Ústavy SR sú výsledky referenda platné, ak sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bolo rozhodnutie prijaté nadpolovičnou väčšinou účastníkov referenda.

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň jeho konania dovŕšil 18 rokov. Voliť môže vo volebnom okrsku, v ktorého zozname je zapísaný alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. Ak občan nemá trvalý pobyt na území SR a a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov, alebo má trvalý pobyt na území SR a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže voliť aj poštou. Hlasovať do prenosnej schránky budú môcť osoby, ktoré sú v izolácii pre ochorenie COVID-19. Počet oprávnených voličov bude podľa Ministerstva vnútra SR známy zo zápisnice o výsledku hlasovania v referende.

Celá referendová otázka v dnešnom referende znie:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

– v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

– v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

– v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

– v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

– v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

0 0 hlasov
Hodnotenie článku
Prihlásiť sa na odber
Upozorniť na
0 Komentáre
Inline Feedbacks
Zobraziť všetky komentáre

Prečítajte si tiež

Najnovšie články

0
Komentujte a vyjadrite svoj názor.x