25.1 C
Nitra
nedeľa, 26 mája, 2024

Počet dôvodov na poskytovanie odpisu registra trestov by sa mal znížiť

Počet oprávnených subjektov a účelov na poskytovanie odpisu registra trestov by sa mal zminimalizovať. Zaviesť by sa mal aj nový typ verejnej listiny – výpis z registra trestov pre prácu s deťmi či špecializovaný výpis z registra trestov. Vyplýva to z návrhu zákona o registri trestov, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR.

Cieľom návrhu zákona je zúžiť okruh subjektov, ktoré vyžadujú na preukázanie bezúhonnosti údaje z odpisu registra trestov a oboznamujú sa s nimi. „Samotné posudzovanie žiadostí je personálne, časovo a ekonomicky náročné a problémom sa javí byť aj kvalifikované posúdenie jednotlivých trestných činov, ktoré podľa zákona vylučujú bezúhonnosť,“ vysvetlil rezort v dôvodovej správe.
      Návrh zákona tiež upravuje okruh subjektov, ktoré môžu žiadať o odpis registra trestov a zužuje okruh právnych predpisov, v zmysle ktorých sa vyžaduje tento odpis. V rámci podmienok bezúhonnosti pre vybrané úseky verejnej správy návrh zákona tiež presne vymedzuje skupinu trestných činov, spáchaním ktorých sa stav bezúhonnosti vylučuje.

Novela navrhuje, aby výpis z registra trestov mohli vyžadovať len osoby, ktorých sa údaje a informácie týkajú, či súdy, prokuratúra a orgány verejnej správy na potreby iného ako trestného konania. Register trestov by mal podľa predloženej novely poskytovať informácie aj o odsúdeniach občanov Európskej únie, ktorí sú zároveň aj štátnymi príslušníkmi tretej krajiny.
      Údaje a informácie o fyzickej osobe v evidencii registra trestov by sa mali uchovávať sto rokov od jej narodenia. V prípade právnickej osoby sto rokov od jej zániku. „Napriek skutočnosti, že výskyt zločinnosti osôb vyššieho veku je nízky, má evidencia v úschovni dokumentácie týkajúca sa tejto kategórie osôb svoje opodstatnenie a význam najmä pri trestnom stíhaní organizovanej trestnej činnosti s väčším počtom podozrivých či obvinených, obnove trestného konania, súdnych rehabilitáciách, ale aj pre spory o reštitúcie alebo pri dedičskom konaní,“ vysvetlilo ministerstvo.

Výpis z registra trestov pre prácu s deťmi by mal obsahovať okrem nezahladených odsúdení slovenským súdom alebo súdom iného členského štátu EÚ aj odsúdenia súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom SR. „Opatrenie je potrebné na zabezpečenie toho, aby sa fyzickej osobe, ktorá bola odsúdená za spáchanie vymedzených trestných činov, mohlo dočasne alebo trvale zabrániť vo vykonávaní prinajmenšom profesionálnych aktivít zahŕňajúcich priamy a pravidelný kontakt s deťmi,“ spresnil rezort.
      Novela tiež upravuje odpis registra trestov pre vybrané povolania ako podmienku preukazovania bezúhonnosti pri prijímacom alebo výberovom konaní na funkciu alebo pri odvolaní z funkcie.
       Účinnosť návrhu zákona navrhuje rezort od 1. marca 2022.

Zdroj: TASR

Foto: Ilustračné NN

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články