17.1 C
Nitra
streda, 22 mája, 2024

Na hradisku archeológovia našli počas výskumu množstvo predmetov

Množstvo fragmentov keramiky, ako aj kovových predmetov, našli archeológovia počas archeologického výskumu v lokalite na hradisku v Jánovciach – Machalovciach z doby laténskej a rímskej v okrese Poprad. Výskum tam prebieha od 12. júla na vedecké a dokumentačné účely pod vedením Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi a v spolupráci s Katedrou archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Múzeom v Kežmarku a súkromnou spoločnosťou Archeológia Spiš.
      Výskum je podľa archeologičky Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi Márie Hudákovej realizovaný v západnej časti hradiska a jeho cieľom je overiť zistenia geofyzikálneho prieskumu vykonaného na jar tohto roku. Realizáciu geofyzikálneho prieskumu finančne podporilo Ministerstvo kultúry SR v rámci programu Obnovme si svoj dom.
      „V severozápadnej časti hradiska tak bola preskúmaná časť kultúrnej vrstvy, sídliskového objektu, ktorého súčasťou bola do skalného podložia vysekaná dvojica kolových jám. Vo vrstve, výplni objektu, tvoreného prepálenou hlinou, sa zistili početné fragmenty keramiky a kovových predmetov. Z nich si pozornosť zaslúži dvojica keltských mincí, železné spony či bronzový náramok. K hodnotným nálezom patrí aj dvojica sklenených korálikov. Zistené predmety možno datovať do neskorej doby laténskej, čo je prvé storočie pred Kristom a spájať so zánikovým horizontom, ktorý poznáme aj na iných, dosiaľ preskúmaných hradiskách z doby laténskej na území severného Slovenska,“ povedala Hudáková.

Na hradisku archeológovia našli počas výskumu množstvo predmetov
Foto: Ilustračné


      Ďalšou skúmanou časťou je severozápadný úsek valového opevnenia hradiska. Výskumom sa podarilo zistiť, že opevnenie bolo do veľkej miery tvorené prírodným skalným podložím.
      „Miestami bolo upravené a vo vrchnej časti doplnené o hlinený násyp s drevenou konštrukciou. Konštrukcia bola na skúmaných častiach spálená, čo možno rovnako pripísať zániku hradiska v prvom storočí pred Kristom. Odobrané vzorky spáleného dreva budú podrobené rádiouhlíkovému datovaniu, ktoré nám, ako veríme, pomôže k spresneniu uvedeného časového zaradenia. Predpokladáme však, že osídlenie minimálne v predhradí hradiska pokračovalo do druhej polovice druhého storočia po Kristovi, čo dokladajú nálezy získané v minulosti počas archeologických prieskumov,“ vysvetlila Hudáková.
      Na základe výskumu boli získané aj informácie o strave obyvateľov hradiska. Z preplavenej hliny boli získané archeobotanické vzorky v podobe zrniek hrachu a pšenice.
      Archeologický výskum bude ukončený v piatok (6. 8.). Jeho realizáciu podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Zdroj: TASR

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články