3 C
Nitra
pondelok, 29 novembra, 2021

ZMENA: Deti, ktoré povinne navštevujú MŠ, budú môcť rodičia ospravedlniť viac dní

Deti, pre ktoré je povinné predprimárne vzdelávanie povinné, budú môcť rodičia ospravedlniť na viac dní po sebe, ako tomu bolo doteraz. Lehota na ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa sa predlžuje z troch po sebe nasledujúcich vyučujúcich dní na sedem. Vyplýva to z rozhodnutia ministra školstva, ktoré platí od pondelka.

ZMENA: Deti, ktoré povinne navštevujú MŠ, budú môcť rodičia ospravedlniť viac dní


      „Potvrdenie od lekára z dôvodu neprítomnosti dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa bude vyžadovať, až ak neprítomnosť dieťaťa z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako sedem dní,“ uvádza sa v rozhodnutí ministra zverejnenom na webe rezortu školstva. Potvrdenie od lekára sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, ak ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné.
      V rozhodnutí sa uvádza, že v súvislosti s epidemickou situáciou a sezónnymi ochoreniami sa mení aj situácia v ambulanciách ošetrujúcich lekárov. Cieľom zmeny je znižovanie počtu osôb v čakárňach a ambulanciách lekárov. „Za dochádzku do školy a zdravotný stav dieťaťa zodpovedá jeho zákonný zástupca. V súvislosti s usmernením hlavného odborníka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast počas pandémie a v rámci manažmentu poskytovania zdravotnej starostlivosti deťom je vhodné, aby boli ošetrujúci lekári kontaktovaní prioritne vopred telefonicky alebo e-mailom,“ píše sa v rozhodnutí.
      V čase trvania pandémie nie je potrebné, aby ošetrujúci lekár schvaľoval každú zmenu v dochádzaní do školy prostredníctvom vydávania potvrdení, ktoré nesúvisia so samotným poskytovaním zdravotnej starostlivosti. „Spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti a vydávanie potvrdení je v pôsobnosti ošetrujúceho lekára. Ak má škola podozrenie zo zanedbávania zdravotnej starostlivosti o dieťa alebo žiaka, má možnosť kontaktovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,“ dodáva sa v rozhodnutí.
      Rodič môže naďalej ospravedlniť aj žiaka základnej alebo strednej školy na päť po sebe idúcich vyučovacích dní aj z dôvodu ochorenia. Víkendy a sviatky sa do tohto počtu nepočítajú.

Zdroj: TASR

Prečítajte si tiež

Najnovšie články