18.1 C
Nitra
piatok, 9 júna, 2023

V Škótsku si môžu zmeniť pohlavie už od 16 rokov. Slovenské matriky dostali odporúčanie, ako pri zápise zmeny pohlavia postupovať

Škótsko sa stalo prvou časťou Spojeného kráľovstva, ktorá schválila systém sebaidentifikácie pre ľudí, ktorí si chcú právne zmeniť pohlavie. Informoval o tom spravodajský portál BBC. Škótsky parlament schválil návrh v pomere hlasov 86:39. Britská vláda sa však už vyjadrila, že má „obavy“ v súvislosti s legislatívou a mohla by sa pokúsiť zabrániť jej vstupu do platnosti zablokovaním Kráľovského súhlasu. Ľudia v Škótsku majú od roku 2005 možnosť právnej zmeny pohlavia, no podľa škótskej vlády je súčasný proces stresujúci.

Na základe nových pravidiel, ktoré by mali vstúpiť do platnosti v budúcom roku, sa zníži minimálny vek, keď môžu ľudia požiadať o vydanie Gender Recognition Certificate z 18 na 16 rokov. Odstráni sa tiež povinnosť diagnózy rodovej dysfórie a žiadatelia už nebudú musieť v rode, ktorým sa identifikujú, žiť dva roky, ale budú im stačiť tri mesiace, v prípade ľudí vo veku 16 a 17 rokov to bude šesť mesiacov. Zavedie sa tiež trojmesačné prechodné „obdobie úvah“, počas ktorého si to budú môcť rozmyslieť. Možná však bude aj detranzícia tak, že osoba procesom prejde znovu.

Falošné vyhlásenie a žiadosť o zmenu pritom budú považované za trestný čin a bude za ne hroziť dvojročné väzenie. Bojovníci za práva transrodových ľudí sú presvedčení, že takéto zjednodušenie života pre nich malo prísť už dávno a umožní im žiť „dôstojne a s uznaním, aké si každý zaslúži“. (Zdroj: SITA)

V Škótsku si môžu zmeniť pohlavie už od 16 rokov. Slovenské matriky dostali odporúčanie, ako pri zápise zmeny pohlavia postupovať
Foto ilustračné, zdroj: freepick

Na Slovensku odporúča ministerstvo vnútra zápis pohlavia na základe lekárskeho posudku

Zmena pohlavia – zápis do matriky
Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor osobných evidencií a registrov k vykonaniu administratívnej zmeny pohlavia v matrike uvádza nasledovné:
Uznesením ,,Výbor pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb“ vyzýva – Vládu SR urýchlene realizovať kroky požadované v predmetnej vyzve, vrátanie predloženia návrhov legislatívnych zmien do NR SR – Radu vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť‘ na základe rokovaní odborov rady vypracovať odporúčania adresované jednotlivým ústredným orgánom štátnej správy.

Uznesením ,,Výboru pre práva lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb“ č. 32 zo dňa 21.11.2022 k aktuálnemu stavu v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti pre transrodové osoby vyzýva MV SR, aby inštruovalo matričné úrady tak, aby nevyžadovali okrem lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby žiadne dodatočné podmienky, ktoré nemajú legislatívny podklad.

Tu je spomínaná informácia:

Ministerstvo vnútra SR naďalej odporúča, aby matričné úrady do jednoznačného doriešenia danej problematiky v zmysle vyššie uvedeného, vykonávali administratívnu zmenu pohlavia v matrike na základe lekárskeho potvrdenia, ktoré potvrdzuje plne indikovanú medicínsku zmenu pohlavia, skutočnosť, že transrodový stav je u pacienta nezvratný a nemenný.

Právny názor krajského súdu, ktorý striktne trval na požiadavke chirurgického zákroku, Najvyšší správny súd SR neakceptoval

Najvyšší správny súd SR 19. októbra 2022 (zdroj: SITA) zrušil rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorým zamietol správnu žalobu, ktorou sa žalobkyňa domáhala ochrany svojich práv proti opatreniu matriky v meste Zvolen. Vec vrátil tomuto súdu na ďalšie konanie. Ako informoval hovorca NSS SR Michal Hajtol, žalobkyňa v roku 2019 požiadala matriku, aby zapísala do príslušnej evidencie, okrem iného, aj zmenu jej pohlavia z mužského na ženské. Matrika žiadosti žalobkyne nevyhovela s odôvodnením, že u žiadateľky nedošlo k ukončeniu zmeny pohlavia chirurgickým zákrokom.

„Krajský súd v Banskej Bystrici tento záver matričného úradu svojím rozsudkom potvrdil, avšak bez detailnejšieho odôvodnenia. Najvyšší správny súd SR sa však s takýmto právnym názorom orgánu verejnej správy, resp. krajského súdu nestotožnil,“ povedal Hajtol. Žalobkyňa podľa neho síce k žiadosti o zmenu pohlavia adresovanej matrike nepriložila doklad o chirurgickej zmene pohlavia, keďže tou naozaj v danom čase ešte neprešla, na strane druhej však kasačný súd v rámci svojho rozhodovania v tejto veci dospel k záveru, že všeobecne záväzná právna úprava SR v rozhodnom čase neurčovala, akými dokladmi sa u žiadateľa preukazuje zmena pohlavia pre účely realizácie zmien v matrike, resp. čo takéto potvrdenie o zmene pohlavia má obsahovať, kto ho vydáva, ako ani to, že dôkazom o zmene pohlavia má byť výlučne chirurgický zákrok. Krajský súd sa však podľa NSS SR týmto otázkam detailnejšie nevenoval a fakticky iba bez ďalšieho akceptoval argumentáciu žalovaného.

Právny názor krajského súdu, ktorý striktne trval na požiadavke chirurgického zákroku, NSS SR podľa hovorcu neakceptoval. „Najvyšší správny súd SR pritom poukázal aj na rozhodovaciu prax Európskeho súdu pre ľudské práva v takýchto alebo obdobných veciach,“ uviedol Hajtol s tým, že v ďalšom konaní bude preto úlohou krajského súdu opätovne dôsledne posúdiť a riadne odôvodniť predmetnú právnu otázku, a to s prihliadnutím na to, že všeobecne záväzná právna úprava SR v žiadnom ustanovení explicitne neurčuje, že pre verejnomocenskú akceptáciu zmeny pohlavia je potrebná realizácia chirurgického zákroku (kastrácia) a neobsahuje ani podrobnú úpravu týkajúcu sa lekárskeho potvrdenia, na základe ktorého sa takáto zmena pohlavia má v evidencii realizovať. „Krajský súd pri svojom rozhodovaní bude pritom povinný prihliadať aj na rozhodovaciu prax Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý sa vo svojej judikatúre už obdobnými otázkami zaoberal,“ dodal hovorca.

(nn)

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články