-4.9 C
Nitra
nedeľa, 29 januára, 2023

ÚRSO upozorňuje, že ceny tepla do bytových objektov treba fakturovať podľa nariadenia vlády

Výrobcovia a dodávatelia tepla sú povinní pri fakturácii ceny za dodané teplo do bytových objektov postupovať podľa nariadenia vlády a neuplatňovať voči uvedeným koncovým odberateľom ceny tepla schválené alebo určené od 1. januára 2023 rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Úrad o tom informoval v piatok s cieľom ozrejmiť aplikáciu nariadenia vlády o cenách tepla v regulovanej dodávke tepla v systémoch centrálneho zásobovania teplom (CZT).

Vláda určila limit nárastu ceny tepla pre koncových odberateľov v bytových objektoch nariadením z 15. decembra vo výške jednozložkovej hodnoty maximálnej ceny tepla naposledy schválenej alebo určenej ÚRSO pre rok 2022 zvýšenej o 15 %. Zákonom, ktorým sa novelizoval i zákon o regulácii v sieťových odvetviach, bolo ustanovené, že regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť, teda výrobu, distribúciu alebo dodávku tepla, a ktorému ÚRSO na prvý rok regulačného obdobia začínajúceho 1. januárom 2023 schválil alebo určil cenu cenovým rozhodnutím, môže uplatniť schválenú alebo určenú cenu najviac do výšky limitu nárastu ceny, ktorý určí vláda nariadením.

Župan Branislav BECÍK ctí tradície: Spoločne s mojimi deťmi varím vianočný punč, tak ako to so mnou robil môj otec

„Dodávky tepla v systémoch CZT pre ďalšie skupiny odberateľov tepla nie sú predmetom uvedeného naradenia vlády SR a zostávajú regulované na základe maximálnej ceny tepla stanovenej v rozhodnutí úradu,“ uviedol hovorca ÚRSO Radoslav Igaz. Úrad už dlhodobo upozorňuje, že maximálne regulované ceny tepla v roku 2023 sú ovplyvnené dramatickým nárastom trhových cien palív potrebných na výrobu tepla. „Teplárenské spoločnosti majú zároveň možnosť uplatniť ceny tepla, ktoré sú nižšie ako maximálne regulované, a viaceré spoločnosti aj takto vychádzajú v ústrety svojim odberateľom,“ dodal Igaz.

ÚRSO súčasne upozorňuje, že výška preddavkových (zálohových) platieb za teplo je výlučne na dohode medzi dodávateľom tepla a odberateľom tepla a nie je v kompetencii ÚRSO do takejto dohody zasahovať. Z pohľadu úradu by zálohy mali reflektovať predovšetkým skutočne uplatnené cenníky za teplo a očakávané objemy spotreby tepla odberateľov.

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články