34.2 C
Nitra
pondelok, 15 augusta, 2022

Úrad pre verejné obstarávanie uložil SŠHR pokutu za súťaž na bezpečnostnú službu z roku 2019

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uložil Správe štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR pokutu za súťaž na bezpečnostnú službu, ktorú vyhlásilo bývalé vedenie. Predseda ÚVO Miroslav Hlivák potvrdil prvostupňové rozhodnutie úradu, ktorým bola SŠHR v správnom konaní uložená pokuta vo výške 12.500 eur. Pokuta je za porušenie zákona o verejnom obstarávaní pri zadávaní zákazky na bezpečnostnú službu z roku 2019.
      Pri zadávaní zákazky boli podľa Hliváka porušené princípy transparentnosti, nediskriminácie hospodárskych subjektov a rovnakého zaobchádzania. Porušenia mali spočívať aj v skutočnostiach, že SŠHR stanovila krátku lehotu na predkladanie žiadostí o účasť. Ďalej určila požiadavku na získanie certifikátov bez zabezpečenia spôsobu, formy a vymožiteľnosti súčinnosti zo strany obchodných spoločností oprávnených na vydávanie predmetných požadovaných certifikátov.
      Okrem toho nepožiadala uchádzača, ktorý bol nakoniec vyhodnotený ako úspešný, o vysvetlenie dokladov predložených s cieľom preukázania splnenia podmienky účasti. „Nezaoberala sa preukázaním splnenia všetkých požiadaviek tohto uchádzača požadovaných vo fáze pred uzavretím zmluvy. Všetky tieto porušenia mohli mať vplyv na výsledok postupu zadávania uvedenej zákazky,“ tvrdí Hlivák.
      Uvedená pokuta bola udelená za zákazku ktorú v roku 2019 vyhlásilo bývalé vedenie SŠHR SR. „Ide v poradí už o niekoľkú pokutu udelenú ÚVO za pochybenia v procese verejného obstarávania zo strany bývalého vedenia SŠHR SR, s ktorými sa musí súčasné vedenie zaoberať a vyrovnať,“ reagovala riaditeľka kancelárie predsedu SŠHR Natália Petríková.
      Závery ÚVO terajšie vedenie SŠHR zobralo na vedomie. „V rámci revízneho konania a taktiež odvolacieho konania však považovalo za potrebné poukázať na nedostatky zistení prvostupňového orgánu ÚVO s cieľom zmierniť dosah na štátny rozpočet v podobe uloženej pokuty. V tomto smere je nutné dodať, že zákazka bola terajším vedením zrušená, respektíve nebola uzatvorená zmluva so žiadnym uchádzačom a zistenia oboch stupňov správneho orgánu terajšie vedenie berie na vedomie,“ skonštatovala Petríková.
      Podľa rozhodnutia ÚVO spôsobila SŠHR kombináciou svojich konaní, že vo verejnom obstarávaní mohol byť ako úspešný uchádzač vyhodnotený iný uchádzač ako Bonul. „Tou kombináciou konaní SŠHR sa rozumie spôsob nastavenia podmienok zadávania zákazky a nepreskúmateľnosť krokov SŠHR pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti a požiadaviek na poskytnutie riadnej súčinnosti pred uzavretím zmluvy s uchádzačom Bonul,“ dodal Hlivák.

Zdroj: TASR

Foto: Archív

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články