15.9 C
Nitra
štvrtok, 6 októbra, 2022

Univerzita Komenského v Bratislave prijala vlastný plán rodovej rovnosti

Najväčšia slovenská univerzita podporuje rodovú rovnosť. Smernicu rektora o prijatí Plánu rodovej rovnosti pre Univerzitu Komenského (UK) v Bratislave schválila 24. januára, jej cieľom je predísť rodovej diskriminácii. TASR o tom informovala hovorkyňa UK Lenka Miller.

Univerzita netoleruje neúctivé a nerovnocenné zaobchádzanie s ľuďmi. Už od svojho vzniku sa hlási k primárnym hodnotám ľudskej existencie – pravde, dobru a spravodlivosti. Cieľom prijatia Plánu rodovej rovnosti pre UK je iniciovať zmeny, ktoré povedú k vytváraniu otvoreného, podporujúceho a nediskriminujúceho prostredia pre všetkých zamestnancov a zamestnankyne, ako aj pre študentov a študentky UK a jej súčastí.

Ciele rodového plánu by mali byť dosiahnuté v rokoch 2022 – 2024. Podľa tohto dokumentu sa najstaršia slovenská univerzita snaží tiež o zosúladenie práce a rodiny, rodovú rovnováhu v riadení a rozhodovaní, rodovú rovnosť v oblasti náboru zamestnancov a zamestnankýň a v kariérnom rozvoji, integráciu rodovej dimenzie do obsahu výskumu a vyučovania a opatrenia proti rodovo podmienenému násiliu vrátane sexuálneho obťažovania.

Plán sa ďalej snaží o nastavenie takých pracovných podmienok a pravidiel kariérneho rozvoja, ktorými sa odstráni rodová nerovnosť v zamestnaní a vedúcich pozíciách. Prostredníctvom kultúrnej/symbolickej zmeny sa snaží napríklad eliminovať stereotypy či predsudky, presadzovať hodnoty rovnosti a inkluzívnosti, ale aj vytvárať podporujúce pracovné prostredie.
      Za realizáciu a dodržiavanie príslušných opatrení nesie zodpovednosť organizačná zložka fakulty UK/rektorátu UK.

Zdroj: TASR

Foto: Archív NN

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články