-1.9 C
Nitra
pondelok, 6 februára, 2023

UKF Nitra: Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre sa aj tento rok zapája do Týždňa  vedy a techniky na Slovensku (TVaT), ktorý sa uskutoční v dňoch 7. – 13. novembra 2022.

Organizuje ho Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.

UKF Nitra: Týždeň vedy a techniky na Slovensku
UKF Nitra

Do programu tohtoročného 19. ročníka TVaT naša univerzita, jej fakulty a pracoviská, prispievajú desiatkami podujatí, určených najmä študentom, našim potenciálnym uchádzačom o štúdium či vedeckú prácu na UKF, ale iste zaujmú aj odbornú či širokú laickú verejnosť. Zamestnanci a študenti UKF v Nitre v tomto roku pripravili spolu 57 vedeckých podujatí.

Z bohatého programu všetkých fakúlt pre ilustráciu vyberáme niekoľko najvýznamnejších (a mediálne zaujímavých) podujatí:

  • Fakulta prírodných vied a informatiky:

exkurzia a prezentácia Poznávame svet rastlín a mikroorganizmov; prednáška Príbehy slávnych diamantov; prezentácia Ovplyvňujú plasty naše zdravie? Ak áno, aká je alternatíva?; prednáška a prehliadka Ako gény ovplyvňujú vznik a liečbu osteoporózy; prednáška Fakty a mýty o personálnych agentúrach; prednáška Kosti – zdroj informácií o živote našich predkov

UKF Nitra: Týždeň vedy a techniky na Slovensku
 
  • Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva:

odborný seminár Veda v psychológii alebo psychológia vedou; workshop Prvá pomoc – kardiopulmonálna resuscitácia (KPR)

  • Fakulta stredoeurópskych štúdií:

súťaž Literárna súťaž Legere;  prednáška Ovplyvnila pandémia covid-19 životný štýl detí?

  • Filozofická fakulta:

konferencia Podoby archeológie: vedecko-výskumné a popularizačné aktivity Katedry archeológie UKF v Nitre za rok 2022;  workshop Príbeh bronzovej dýky – oživená minulosť pomocou archeológov;

workshop Londýn, ako ho nepoznáte; prednáška Ochrana detí pred násilím v kontexte uplatnenia v cestovnom ruchu;  workshop Úvod do NLP: Ako lepšie porozumieť sebe aj iným

  • Pedagogická fakulta:

workshopMultimédiá vo vzdelávaní; vernisáž a vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Komenský a my; prezentácia Aplikácia digitálnych hier pre rozvoj slovnej zásoby v cudzích jazykoch

Zdroj: UKF Nitra, jč

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články