20.4 C
Nitra
štvrtok, 6 októbra, 2022

UKF Nitra: Štrnástim osobnostiam udelili Ceny rektora

Štrnástim osobnostiam UKF v Nitre boli počas slávnostného otvorenia akademického roka v Aule univerzity udelené Ceny rektora v štyroch kategóriách.

UKF Nitra: Štrnástim osobnostiam udelili Ceny rektora

Súčasťou slávnostného otvorenia nového akademického roka 2022/23 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre  bolo aj udeľovanie Ceny rektora za mimoriadne výsledky vo vedeckej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za rok 2021. Udeľovanie cien moderovala prorektorka pre vedeckovýskumnú činnosť UKF prof. RNDr. Mária Bauerová, PhD.

UKF Nitra: Štrnástim osobnostiam udelili Ceny rektora


Cena rektora sa udeľovala v štyroch kategóriách – za monografické dielo, pedagogický výstup, projektovú činnosť a umelecký výstup.  Z rúk rektora UKF v Nitre prof. Libora Vozára si ich prevzali títo zamestnanci univerzity:

  • V kategórii monografické dielo

RNDr. Viliam Ďuriš, PhD. – za monografiu vydanú v zahraničnom vydavateľstve „Application of continuous fast wavelet transform for signal processing“,

PhDr. Zuzana Palenčíková, PhD.,  Dr. habil. János Csapó, PhD. – za monografiu  vydanú v domácom vydavateľstve „Creative tourism as a new tourism product in Slovakia. The theoretical and practical analysis of creative tourism: formation, importance, trends“,

prof. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD. – za monografiu vydanú v zahraničnom vydavateľstve „Foreign Language Pronunciation, from Theory to Practice“,

UKF Nitra: Štrnástim osobnostiam udelili Ceny rektora
  • V kategórii pedagogický výstup

doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD. – za učebnicu „Matematika pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 1. časť a 2. časť“,

Dr. habil. Mgr. Ildikó Vančo, PhD. – za vysokoškolskú učebnicu „A magyar nyelvtan oktatásának tantervi követelményrendszere Szlovákiában 2015-ig (Požiadavky rámcových učebných plánov výučby maďarskej gramatiky na Slovensku do roku 2015)“,

prof. Mgr. Štefan Beňuš, PhD. – za vysokoškolskú učebnicu „Investigating Spoken English. A Practical Guide to Phonetics and Phonology Using Praat“,

PhDr. Eva Ballová Mikušková, PhD. – za vysokoškolskú učebnicu „Štatistika pre začiatočníkov: základy štatistických analýz pre študentov učiteľstva“,

UKF Nitra: Štrnástim osobnostiam udelili Ceny rektora

Cena rektora sa udeľovala v štyroch kategóriách – za monografické dielo, pedagogický výstup, projektovú činnosť a umelecký výstup. Rektor UKF v Nitre prof. Libor Vozár
  • V kategórii projektová činnosť

doc. Mgr. Martin Drlík, PhD., RNDr. Ján Skalka, PhD. – za projekt Erasmus+ FITPED „Work-based Learning in Future IT Professionals Education“,

prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD. – za projekt VEGA „Zvládanie záťaže v procese rekonvalescencie po cievnej mozgovej príhode“,

doc. RNDr. Tünde Juríková, PhD. – za projekt KEGA „Inovatívne študijné materiály pre modul predmetov Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu pre študijný odbor predškolská a elementárna pedagogika“,

prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.- za projekt VEGA „Intervenčný program na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku“,

  • V kategórii umelecký výstup

Mgr. Alena Čierna, PhD. – za dramaturgiu a realizáciu 18. ročníka Festivalu umení s medzinárodnou účasťou s názvom Konfrontácie.

(jač) foto: Lubo Balko

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články