1.1 C
Nitra
nedeľa, 5 februára, 2023

SaS: Nominanti SaS odovzdávajú Transpetrol s viac ako 52 miliónmi eur na účte

Spoločnosť Transpetrol sa podľa strany Sloboda a Solidarita (SaS) dostane do rúk nového vedenia vo výbornej finančnej kondícii. Bývalý generálny riaditeľ Ján Horkovič odovzdáva svojmu nástupcovi firmu so sumou 52,79 miliónov eur na účte. V porovnaní so schváleným Podnikateľským plánom spoločnosti na rok 2022, v ktorom bola stanovená výška zisku v sume 5,5 milióna eur, dosiahla firma ku koncu 3. kvartálu zisk 11,25 miliónov eur.

„Mimoriadne oceňujem prácu bývalého vedenia Transpetrolu. Som rád, že firmu od roku 2020 viedli skutočne kvalifikovaní ľudia, ktorí za sebou zanechali obrovské množstvo kvalitne odvedenej práce, a to najmä s ohľadom na situáciu, do ktorej nás dostalo Rusko po zaútočení na Ukrajinu. Je nesmierne dôležité vložiť firmu do rúk ľuďom, na ktorých sa viete ako minister stopercentne spoľahnúť,“ povedal bývalý minister hospodárstva a predseda SaS Richard Sulík. Je to podľa neho ďalšie potvrdenie toho, že SaS ponúka solídnych nominantov.

Firme sa od roku 2020 podarilo napríklad skonsolidovať a následne optimalizovať činnosť rôznych dcérskych spoločností. „V tomto roku sa na našu krajinu zosypalo množstvo bezprecedentných situácií, ktorých riešenie bolo na pleciach Transpetrolu. Medzi okamžité riešenia patril po vypuknutí vojny na Ukrajine napríklad spoločný postup v prípade tranzitu ropy s našimi susedskými krajinami, otázka dopravy inej ropy, ako aj návrh nových zmlúv na jej tranzit, keďže existujúce sa týkali len ruskej zmesi. Vedeniu sa podarilo tiež zazmluvniť silovú časť elektriny za približne 140 eur/MWh,“ vysvetlil bývalý generálny riaditeľ Transpetrolu Ján Horkovič.

SaS: Nominanti SaS odovzdávajú Transpetrol s viac ako 52 miliónmi eur na účte
Transpetrol, zdroj: transpetrol.sk

Milí kolegovia,

po mojom nástupe do spoločnosti TRANSPETROL, a. s.,  (15. jún 2020) som so svojím tímom prehodnotil všetky existujúce kontrakty, ktoré dobiehali v danom roku a mali presah do roku 2021. Dodatočnými rokovaniami sa nám podarilo z  už zakontrahovaných zmlúv vyrokovať zľavy vo výške 7,5 mil. EUR, a to pri nezmenených objemoch a udržaní kvalít dodávaných služieb.

Skonsolidovali sme činnosť dcérskych spoločností:

 • v spoločnosti Bratislava – Schwechat Pipeline GmbH (BSP) sme zrušili organizačnú zložku v Slovenskej republike a zároveň sme sériou ďalších opatrení znížili náklady z 984 000 EUR v roku 2019 na terajších 118 000 EUR
 • v spoločnosti Spoločnosť pre skladovanie, a. s., (SpS) sme zmenou organizačnej štruktúry znížili počet zamestnancov z dovtedajších 24 na súčasných 8. Pri danom počte Spoločnosť plne plní svoje úlohy.
 • spoločnosti Energotel, a. s., (v ktorej má TRANSPETROL, a. s., 20 %) sme zrušili nevýhodnú zmluvu o poskytovaní optických káblov (medzi oboma spoločnosťami) a súbežne vyrokovali doplatenie finančného rozdielu z predošlých rokov. Optimalizáciou zmluvného vzťahu sme tak navýšili ich ročné platby o 270 000 EUR oproti pôvodnej zmluve.

Na rok 2020 bol jediným akcionárom spoločnosti (t. j. Ministerstvom hospodárstva SR) schválený Podnikateľský plán spoločnosti TRANSPETROL, a. s., v ktorom bola stanovená výška zisku v objeme 4,2 milióna EUR. TRANSPETROL, a. s., rok 2020 ukončil so ziskom 8,9 milióna EUR, čo predstavuje prekročenie stanoveného Plánu      o 110 % (v realite sa zisk podarilo zvýšiť za 6 mesiacov, t. j. od júna do decembra 2020).

Rok 2021

V roku 2021 sme pokračovali v optimalizačnom procese Spoločnosti:

 • zrušili sme projekt Stáčací terminál Budkovce za 94 miliónov EUR (bývalým vedením už dohodnutý úver, zaplatená štúdia realizovateľnosti za 750 tisíc EUR)
 • zrušili sme realizáciu projektu frekvenčných meničov a opravy trafostanice pre ich neopodstatnenie (v celkovej sume 8 miliónov EUR)

Na rok 2021 bol jediným akcionárom spoločnosti (t. j. Ministerstvom hospodárstva SR) schválený Podnikateľský plán spoločnosti TRANSPETROL, a. s., v ktorom bola stanovená výška zisku v objeme 5,5 milióna EUR. TRANSPETROL, a. s., rok 2021 ukončil s historicky najvyšším ziskom, a to 10,5 milióna EUR, čo predstavuje prekročenie stanoveného Plánu o 91 %.

Rok 2022

V roku 2022 nastali situácie, ktoré nemajú precedens v celej spoločnosti, v spoločnosti TRANSPETROL, a. s., nevynímajúc:

 • nárast elektrickej energie (podarilo sa nám zazmluvniť silovú časť elektriny za cca 140 EUR/MWh)
 • po vypuknutí vojny na Ukrajine sa začali problémy s tranzitom ropy – zorganizovali sme niekoľko stretnutí  s Ukrtransnaftou (UA), ORLEN Unipetrolom RPA (ČR), MOL-om (HU), Slovnaftom a MEROM ČR. Výsledkom bola okamžitá vzájomná  informovanosť a stanovenie spoločných postupov. Zároveň sme požiadali MZVaEZ SR a Stále zastúpenie SR pri EÚ o intervenciu na pôde EÚ na zamedzenie svojvoľného a neodôvodneného zadržiavania platieb za nesankcionovaný tranzit ropy z Ruskej federácie cez Ukrajinu.
 • absolvovali sme stretnutie s Ukrtransnafta v PS1-Budkovce za účelom oboznámenia sa s technológiou na PS1  (v prípade úplného zastavenia ropy sa vytvára potenciálna možnosť použitia zásobníkov v PS1 ako ukrajinských štátnych hmotných rezerv (palivo). Po zastavení toku ropy prestane byť Slovenská republika schopná plniť tieto existujúce zásobníky.
 • otvorili sme otázku dopravy inej ropy cez Odesu – Brody – SK, ako aj stavu projektu Adamow – Brody
 • pripravili sme návrhy nových zmlúv na tranzit inej ropy (existujúce sa týkajú iba ruskej zmesi)
 • v prípade úplného zastavenia toku ropy hrozí TRANSPETROL-u strata tržieb v objeme 30 – 70 %, ohrozenie pracovných miest 72 zamestnancov v PS1 Budkovce a nutnosť trvale sa starať o majetok PS1 Budkovce, PS2 Moldava nad Bodvou, PS3 Rimavská Sobota aj bez jeho využívania
 • hľadali sme nové vízie pre ďalšiu existenciu Spoločnosti ako celku, podarilo sa nám nájsť nového externého zákazníka pre tranzit a aj zákazníka pre skladovanie ropy
 • podarilo sa nám urýchliť výstavbu nádrže na ropu s objemom 50 tisíc m3 v PS1 Budkovce o 3 mesiace, čo výrazne pomohlo pri preklenutí nedostatku prísunu ropy z ukrajinskej strany
 • na konci októbra 2022 je sfinalizovaná výstavba nádrže ropy s objemom 75 tisíc m3 v PS4 Tupá                         
 • realizovali sme prípravné práce v zmysle Rozhodnutia akcionára – príprava pozemkov na výstavbu štyroch nových nádrží na ropu v PS5 Bučany (ako náhrada Štátnych hmotných rezerv pri zastavení toku ropy)

Na rok 2022 bol jediným akcionárom spoločnosti (t. j. Ministerstvom hospodárstva SR) schválený Podnikateľský plán spoločnosti TRANSPETROL, a. s., v ktorom bola stanovená výška zisku v objeme 5,5 milióna EUR.

K ukončeniu 3. kvartálu sme dosiahli zisk 11,25 milióna EUR (!!!). Na konci môjho pôsobenia Ťa týmto informujem, že ešte v neukončenom roku som docielil zisk o 272 % vyšší než bol Tebou schválený Plán.

Môjmu nástupcovi nechávam na firemných účtoch 52,79 milióna EUR..

Jano Horkovič

(ts)

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články