-2.9 C
Nitra
utorok, 7 februára, 2023

Prvýkrát zisťovali stav používania jazykov národnostných menšín na okresných prokuratúrach a súdoch

Vláda SR schválila Správu o stave používania jazykov národnostných menšín na území Slovenskej republiky za obdobie rokov 2021 – 2022. Prvýkrát bol zisťovaný stav používania jazykov národnostných menšín na úrovni okresných prokuratúr a súdov. Používanie jazykov menšín vo vzťahu k nim je upravené inými predpismi, než v prípade štátnej správy. Prieskum zameraný na zber údajov v relevantných oblastiach používania jazykov národnostných menšín, ktorý realizoval úrad vlády prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny, sa v ich prípade zameriaval najmä na vizuálnu dvojjazyčnosť a komunikáciu s príslušníkmi národnostných menšín priamo v konaní. Dotazník s pätnástimi otázkami vrátilo vyplnených všetkých 12 oslovených subjektov. Išlo o šesť okresných súdov a šesť okresných prokuratúr.

Dáta boli zbierané v júli až septembri 2022. V rámci prieskumu bolo oslovených 757 subjektov. Z toho bolo 637 obcí, šesť samosprávnych krajov a 89 orgánov štátnej správy. Oslovených bolo aj šesť okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, šesť organizačných zložiek Ozbrojených síl SR, teda vojenských jednotiek, a jeden Ústav na výkon trestu odňatia slobody. Dotazníky boli v porovnaní s predošlými optimalizované, avšak cieľom bolo zachovať možnosť porovnať údaje, aby bolo možné identifikovať vývojové trendy.

Cieľom správy je priniesť aktuálne informácie o používaní jazykov národnostných menšín za obdobie rokov 2021 – 2022. „Správa v jednotlivých častiach opisuje vnútroštátny legislatívny rámec používania jazykov národnostných menšín v SR, sumarizuje proces a výsledky implementácie medzinárodnoprávneho rámca používania menšinových jazykov, ako aj aktuálny vývoj v oblasti inštitucionálneho zabezpečenia používania jazykov národnostných menšín v SR,“ uvádza sa v materiáli. Časť správy, ktorá prináša výsledky dotazníkového prieskumu, mapuje aplikáciu legislatívy zo strany dotknutých subjektov v danom období. Predložená správa má za cieľ nielen odprezentovať komplexné údaje o stave používania jazykov národnostných menšín v SR, ale tiež identifikovať oblasti, v ktorých sú v aplikačnej praxi nedostatky. Údaje by mali poslúžiť ako podklad pre zabezpečenie pozitívneho vývoja tejto oblasti.

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články