0.7 C
Nitra
utorok, 7 decembra, 2021

Príspevky na poskytovanie sociálnej služby by sa mali zvýšiť

Finančné príspevky na poskytovanie sociálnej služby by sa mali zvýšiť. Vyplýva to z novely zákona o sociálnych službách z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.
      Návrh má za cieľ vytvoriť právne podmienky na zvýšenie finančnej podpory zo štátneho rozpočtu na spolufinancovanie sociálnej služby a zaviesť valorizáciu tejto podpory.

      Napríklad nocľahárne, útulky, domovy na polceste či zariadenia núdzového bývania by mohli po novom dostať aj o 100 eur na miesto viac, než je to v súčasnosti. Týmto zariadeniam by sa mala stanoviť výšku príspevku na miesto na mesiac na úrovni 250 eur.


      Zvyšovať sa však má aj maximálna výška pokuty za naplnenie skutkovej podstaty správneho deliktu spáchaného poskytovateľom sociálnej služby z doterajších 2000 eur na 5000 eur. „Znepokojujúci je nárast počtu prípadov zariadení sociálnych služieb, v ktorých sa poukazuje na nedostatky súvisiace s poskytovaním sociálnej služby, respektíve nedodržiavanie zákona o sociálnych službách a nízku maximálnu zákonom stanovenú výšku pokuty,“ argumentoval rezort.
      Novela by tiež mala zmeniť doterajší spôsob vedenia registra poskytovateľov sociálnych služieb a spresniť právnu úpravu vzniku povinnosti obce a vyššieho územného celku (VÚC) poskytovať neverejným poskytovateľom sociálnych služieb finančné príspevky. Legislatíva sa zaoberá aj úpravou podmienok pri poskytovaní vybraných druhov sociálnych služieb.


      Legislatívna úprava by tiež mala priniesť predĺženie prechodného obdobia, počas ktorého sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu posudkovú činnosť alebo sociálnu kuratelu, nemusí spĺňať podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti. „Cieľom tejto úpravy je, v záujme náležitého personálneho zabezpečenia podmieňujúceho dostupnosť a dlhodobú udržateľnosť sociálnych služieb, zabrániť odlivu sociálnych pracovníkov, vykonávajúcich špecializovanú odbornú činnosť v sociálnych veciach pri poskytovaní sociálnych služieb,“ vysvetlil rezort.
      Ako vyčíslil rezort v analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, z rozpočtu táto novela ukrojí okolo troch miliónov eur každoročne od roku 2022 po 2024.
      Ministerstvo práce navrhlo účinnosť novely od 1. januára 2022.

Zdroj: TASR

Foto: Archív NN

Prečítajte si tiež

Najnovšie články