15.9 C
Nitra
štvrtok, 6 októbra, 2022

POZOR: Preplatenie nákladov za ubytovanie Ukrajincov si môžete uplatniť za týchto podmienok

Ubytovali ste ľudí z Ukrajiny so štatútom dočasného útočiska z Ukrajiny a chcete si dať preplatiť náklady? Ministerstvo vnútra SR zverejnilo podmienky, za ktorých si môžete náklady uplatniť.

POZOR: PRVÝ VÝKAZ MUSIA NEPODNIKATELIA PREDLOŽIŤ NAJNESKÔR DO ŠTVRTKA 7. APRÍLA

Príspevok za ubytovanie rieši zákon o azyle (súkromné osoby a niektoré ďalšie subjekty) a zákon o podpore cestovného ruchu (hotely a penzióny). Nižšie nájdete podrobnosti o vyplácaní príspevku v zmysle zákona o azyle, ktorý je v pôsobnosti ministerstva vnútra.

POZOR: Preplatenie nákladov za ubytovanie Ukrajincov si môžete uplatniť za týchto podmienok

Kde nájdete všetky vzory dokladov a tlačív?

Toto je pre Vás kľúčový odkaz: Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

Podrobnosti pri vyplácaní príspevku rieši nariadenie vlády účinné od 31. marca. Nájdete ho TU: https://www.slov-lex.sk/pravne…/SK/ZZ/2022/99/20220331

AKÁ JE VÝŠKA PRÍSPEVKU?

Príspevok sa poskytuje vo výške: 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov, 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

KTO MÔŽE ZÍSKAŤ PRÍSPEVOK Z MINISTERSTVA VNÚTRA?

Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie na základe živnostenského oprávnenia:

vlastníci bytov a rodinných domov, tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie (podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty), obce a vyššie územné celky (ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie). Štátne účelové zariadenia sú zo schémy podpory formou vyššie uvedeného príspevku vyňaté.

AKÉ SÚ ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZÍSKANIA PRÍSPEVKU ZA UBYTOVANIE?

Základnou podmienkou pre získanie príspevku je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska.

Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu predloží obci. Obci zároveň po skončení každého kalendárneho mesiaca predloží výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec – na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra.

AKÝ JE POSTUP?

Do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz, obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci, ministerstvo vnútra po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca, obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

zdroj: fb MV SR

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články