20.4 C
Nitra
utorok, 6 júna, 2023

Po Bartíkovi nám zostal primátor a utopené podklady k vyplateným faktúram

Neviem, či si ešte spomínate na pána Svatopluka Bartíka, ktorého si mesto Nitra platilo po posledných komunálnych voľbách ako svojho poradcu. Áno, ide o tú istú osobu, ktorá pomáhala súčasnému primátorovi Marekovi Hattasovi s volebnou kampaňou. S Bartíkom mesto uzatvorilo zmluvu o poradenstve a  veľmi ma prekvapilo, že hlavná kontrolórka mesta Darina Keselyová len nedávno skonštatovala, že sa v nej objavili, jemne povedané, chybičky krásy. Presnejšie, nie je možné ani vyhodnotiť, či poskytovateľ (Bartík) vyfakturovanými úkonmi plnil zadanie objednávateľa (Nitra), keďže podľa hlavnej kontrolórky „absentuje dokumentácia zobrazujúca fakturované úkony“.

Takéto konštatovanie ma nielen prekvapilo, ale aj sklamalo.

Podľa zmluvy dostal Bartík v roku 2019 od mesta 4 950 eur.

Zákon o verejnom obstarávaní sa však na túto zákazku nevzťahuje, mesto sa malo riadiť svojou vnútornou smernicou.

Práve táto smernica je podľa hlavnej kontrolórky Dariny Keselyovej problémová, je „spracovaná nekoncepčne, neprehľadne, všeobecne a v mnohých bodoch nie je zameraná na podmienky mesta“. Píše sa to v správe, ktorú dostali mestskí poslanci.

Po Bartíkovi nám zostal primátor a utopené podklady k vyplateným faktúram
Kontrolné zistenia

Keselyová skonštatovala, že takto spracovaná smernica spôsobuje pre zamestnancov mesta neprehľadnosť v postupoch pri zadávaní zákaziek a jej následné nepoužívanie.

V prípade Svatopluka Bartíka nebola predložená dokumentácia z procesu určenia predpokladanej hodnoty zákazky. Kontrolu hospodárnosti a účelnosti vynaložených peňazí za Bartíkove služby kontrolórka vykonala na základe poznatku od Okresnej prokuratúry v Nitre. Je len na pousmiatie, že na výkon kontroly potrebuje mesto vždy nejaký podnet, pretože je asi logické, že by kontrolórka mala sledovať záležitosti mesta zrejme priebežne. A keby prokuratúra nezasiahla, možno by sme sa o nedostatkoch spomínaných faktúr ani nedozvedeli:)

Svatopluk Bartík podpísal s mestom v roku 2019 zmluvu na poradenstvo v oblasti modernizácie samosprávy a na „konzultačnú činnosť pre zavedenie zmien riadiacich procesov v podmienkach MsÚ“.

Uzatvorená bola na päť mesiacov, za svoje služby dostával 990 eur mesačne. Podľa už medializovaných informácií mesto služby Bartíka obhajovalo tým, že im (asi predstaviteľom mesta?) radil, ako komunikovať, konzultovali s ním rôzne témy, „od toho, ako má samospráva pristupovať k novinárom, antikampaniam zo strany konšpiračných médií až po zapájanie vedúcich pracovníkov do mediálneho mixu“.

Spolu s faktúrami Bartík predložil prehľad vykonaných úkonov. Podľa neho sa podieľal napríklad na komunikačnej stratégii mesta, zaistil návštevu a konzultáciu so starostom Nového Mesta na Morave, pripravoval mediálne školenie a poskytoval „priebežné telefonické konzultácie pre odbor komunikácie a propagácie“.

Poskytoval aj konzultácie k téme bikesharing a carsharing či k hazardu, keďže sa podieľal na vzniku protihazardnej legislatívy v Českej republike.

Po Bartíkovi nám zostal primátor a utopené podklady k vyplateným faktúram
Tabuľka faktúrovaných činností, zdroj https://www.nitra.sk/Files/ShowFile/78369wFile/78369

Hodnota zákazky bola stanovená „na základe osobného rokovania“ s dodávateľom služby. A prečo ním bol práve Bartík? „Na základe osobných stretnutí,“ znela odpoveď, ktorú dostala kontrolórka Keselyová.

Ku kontrole však nebola predložená žiadna dokumentácia zobrazujúca určenie predpokladanej hodnoty zákazky, ani dokumentácia zobrazujúca výber zazmluvneného partnera, „nebolo možné vyhodnotiť hospodárnosť vynaložených finančných prostriedkov k pomeru času, vhodnom množstve a kvalite za najlepšiu cenu“.

Nie je možné ani vyhodnotiť, či poskytovateľ vyfakturovanými úkonmi plnil zadanie objednávateľa, keďže podľa hlavnej kontrolórky „taktiež absentuje dokumentácia zobrazujúca fakturované úkony“.

Mesto Nitra teda musí prepracovať vnútornú smernicu tak, aby zobrazovala aj postupy pre zadávanie zákaziek s hodnotou do 5 000 eur.

Celkom vtipne toto zistenie okomentoval mestský poslanec Štefan Štefek: „Jediný výstup a jediná stopa po pánovi Bartíkovi, ktorá tu zostala, sú faktúry, 990 eur krát päť mesiacov.“

Pravda?

Ak chcete na komentár reagovať, napíšte na redakcia@nitranoviny.sk

Hena Ďurovová

foto ilustračné, autor Roman Halmeš

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články