2 C
Nitra
utorok, 28 marca, 2023

Obyvatelia Nitrianskeho kraja evidujú viac skupín a jednotlivcov, ktorí by podľa ich názoru boli schopní spáchať násilný trestný čin

Celoslovenský prieskum verejnej mienky Subjektívne vnímanie bezpečia obyvateľmi Slovenskej republiky prebiehal telefonicky v období od 6. do 17. decembra 2021. Zúčastnilo sa ho tisíc osôb vo veku od osemnásť rokov. Respondenti, okrem základných demografických údajov, odpovedali na 15 tematických otázok. Otázky vypracovali odborníci Ministerstva vnútra SR a Centra komunitného organizovania, ktoré podporuje aktívnu participáciu občanov na procese verejného rozhodovania.

Prieskum zverejnilo na svojej stránke Ministerstvo vnútra SR.

Sociálne siete

Keďže sa prieskum týkal aj sociálnych sietí a ich vplyvu na vnímanie pocitov strachu, nenávisti či nenávistných prejavov, respondenti tiež odpovedali na otázku, či majú alebo nemajú účet na sociálnej platforme. Takmer 89 % respondentov odpovedalo kladne. Žiadny účet na sociálnej sieti nemá 11,1 % opýtaných občanov SR.

Informácie zo sociálnych sietí častejšie preberajú muži než ženy.

Pocit strachu po prečítaní statusu alebo vzhliadnutí videapodstatne častejšie prepadáva ženy.

V mužoch, častejšie ako v ženách, vzbudzujú strach a pocit nebezpečenstva politické, zdravotné a ekonomické otázky, zatiaľ čo u žien sú to kriminalita, médiá, či spoločenské otázky.

Nenávistné prejavy a extrémizmus

Rapídny alebo mierny nárast nenávisti a nenávistných prejavov v spoločenskom diškurze, prípadne adresovanie nenávisti konkrétnym osobám a skupinám obyvateľstva, vnímajú tri štvrtiny opýtaných.

Ohrození extrémizmom sa cítia predovšetkým mladší obyvatelia Slovenska (vo veku od 18 do 35 rokov).

Obyvatelia Trnavského, Žilinského, Košického a Nitrianskeho kraja vo svojom okolí evidujú vyšší podiel extrémisticky motivovaných skupín a jednotlivcov, ktorí by podľa ich názoru boli schopní spáchať násilný trestný čin, ako obyvatelia ostatných krajov.

Prieskum priniesol aj iné zaujímavé zistenia. Jedným z nich je napríklad aj to, že na subjektívny pocit bezpečnosti a bezpečia majú najväčší vplyv príbuzní, ľudia z okolia, ako aj médiá.

Obyvatelia Nitrianskeho kraja evidujú viac skupín a jednotlivcov, ktorí by podľa ich názoru boli schopní spáchať násilný trestný čin

Z akých zdrojov najčastejšie čerpáte informácie?


V poradí piata otázka bola otvorená, teda bez možnosti výberu odpovedí. Cieľom
bolo čo najhodnovernejšie zistiť, z akých zdrojov obyvatelia SR čerpajú informácie.
Odpovede, ktoré mohli byť aj kumulatívne, boli následne kategorizované do
šiestich oblastí: spravodajstvo (printové a on-line) 40,1 %; televízia 29,8 %;
sociálne siete 13,4 %; rádio 10,2 %; samostatnú oblasť tvoria podcasty 2,5
% a kategória iné (tu respondenti uvádzali zdroje, ako sú knihy a odborná
literatúra, ale najmä okolie) 4 %.

Podľa odpovedí zaznamenaných naprieč vekovými kategóriami možno pozorovať
všeobecne známy stav a to, že predovšetkým mladšie ročníky využívajú internet
a sociálne siete ako zdroj informácií v porovnaní častejšie než ostatné vekové
skupiny.

Čo sa týka preberania informácií z kategórie spravodajstvo (sem patria
printové aj on-line formy denníkov), z týchto zdrojov najčastejšie čerpajú ľudia vo
veku od 18 do 35 rokov. V prípade kategórií rádio a televízia nie je prekvapením,
že najčastejšími konzumentmi informácií sú najmä ľudia v seniorskom veku od 65
rokov vyššie. Televízia ako zdroj informácií, ale aj kategória iné, a to najmä
preberanie informácií z najbližšieho okolia, je príznačné najmä pre vekovú skupinu
respondentov od 46 do 55 rokov. Podcasty ako samostatná kategória sú najviac
preferované mladšou generáciou vo veku od 18 do 45 rokov.

Medzi najfrekventovanejšie odpovede v kategórii spravodajstvo patrili denníky
(neidentifikované či printové alebo on-line) – Denník N (19,3 %), SME (18,6 %),
Aktuality.sk (14,1 %), Pravda (6,4 %).

Čo sa týka televíznych staníc, respondenti najčastejšie preberajú informácie z TV
Markíza (24,6 %), TV JOJ (14,5 %), RTVS (11,7 %), TA3 (8,2 %). Okrem
klasických televíznych staníc opýtaní preberajú informácie aj z lokálnych televízií,
ale aj zo zahraničných staníc (najmä českých) napríklad ČT alebo CNN.
Internet všeobecne uviedlo 4,8 % respondentov, zatiaľ čo sociálnu sieť Facebook
ako zdroj informácií uviedlo 5,7 % opýtaných a Instagram 3,4 %. Ako ďalšie
sociálne siete boli respondentmi uvedené napríklad YouTube, ale aj Twitch či
Reddit.

Celý prieskum si prečítajte tu:

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články