1.1 C
Nitra
nedeľa, 5 februára, 2023

Obec JASOVÁ má nového čestného občana

Sobotné popoludnie pred štvrtou adventnou nedeľou sa v Jasovej nieslo v sviatočnom duchu. Vianočne vyzdobený kultúrny dom, vyobliekaní ľudia na čele s novozvoleným starostom obce Ing. Stanislavom Pohubom sa pripravovali na slávnostnú chvíľu.

Obec JASOVÁ má nového čestného občana
Ing. Viliam Sedlár preberá z rúk starostu Jasovej Ing. Stanislava Pohubu Diplom o čestnom občianstve obce Jasová

Jasová – srdcová záležitosť

Pán Viliam Sedlár oslávi vo februári úctyhodné 94-té narodeniny Hoci sa z Jasovej odsťahoval so svojou rodinou ako 6-ročný do Bratislavy a kus života prežil dokonca mimo Slovenska, Jasová sa mu hlboko zapísala do srdca. „Zásluhu má na tom najmä môj otec, ktorý mi o nej tak krásne stále hovoril,“ prezrádza čiperný a čulý Viliam Sedlár. Ako sme spomenuli, narodil sa v Jasovej, v Bratislave, kam sa presťahoval ako chlapec, vyštudoval vysokú školu a ako inžinier spoločne s manželkou v roku 1968 emigrovali do Švajčiarska.

Jasová: Exkluzívni krstní rodičia školského časopisu

Obec JASOVÁ má nového čestného občana
 Čestné občianstvo pre Viliama Sedlára 

Tam obaja pracovali až do dôchodku, kedy sa presťahovali do tepla – do Austrálie. Keď však po roku 1989 navštívil Bratislavu a rodné Slovensko, srdce sa mu opätovne roztĺklo pre rodnú zem a kúpil si tu byt. Zároveň sa rozhodol pomôcť svojej rodnej malebnej dedinke Jasová a postupne v nej pribudli diela, ktoré finančne podporil práve Ing. Viliam Sedlár.

Obec JASOVÁ má nového čestného občana
Viliam Sedlár našiel spoločnú reč aj s riaditeľkou školy v Jasovej Elenou Gulbišovou

Najväčším bohatstvom sú ľudia

Súčasný starosta obce Ing. Stanislav Pohuba vo svojom príhovore ocenil prínos pána Sedlára pre Jasovú. „Najväčším bohatstvom každej krajiny a obce sú ľudia,“ začal svoj slávnostný príhovor starosta.

Jasová na Podháji – vysviacka kríža

„Ľudia, ktorých krédom sa stala láska k práci, k životu, k histórii, kultúre. Tí, ktorí svojou usilovnosťou a obetavosťou odovzdávali a odovzdávajú veľké posolstvo o histórii, šíria osvetu a sú inšpiráciou pre mnohých z nás. Hovoria o nich výsledky v spoločenskej, kultúrnej, či sociálnej oblasti. Tento deň je príležitosťou, aby sme pripomenuli širokej verejnosti zásluhy jedného výnimočného človeka a ocenili ich. Obecné zastupiteľstvo v Jasovej, na svojom 10. zasadnutí dňa  13.02.2020 prijalo uznesenie, ktorým schválilo udelenie verejného vyznamenania a uznania – čestného občianstva Obce Jasová rodákovi Ing. Viliamovi Sedlárovi.“  Slávnosť sa pripravovala už skôr, žiaľ, kvôli pandémii sme sa jej dočkali až teraz.

Obec JASOVÁ má nového čestného občana
S Ladislavom Borošom určite prebrali aj skvelé jasovské vínko

Zrealizované projekty za finančnej podpory Viliama Sedlára: 

Erb obce Jasová – Erb, spolu s pečaťou a vlajkou, predstavujú trojicu základných symbolov obce. Treba si tiež uvedomiť, že svojimi symbolmi sa obec prezentuje aj mimo obce, ba mimo hranice republiky. V biblickej symbolike sú radlice aj symbolom mieru.

Pamätník Juraja Holčeka s upraveným okolím5.8.2017 pri slávnostnom odhalení pamätníka Dar Obci Jasová – Pamätník Juraja Holčeka s upraveným okolím, ktorý je významnou osobnosťou Jasovej v celkovej hodnote  15 000,- EUR a je nasledovného vyhotovenia: bronzová busta Juraja Holčeka je neodnímateľne pripojená na podstavci  z čiernej africkej  žuly, ktorého autorom bol Tibor Szilágyi z Nových Zámkov. Okolie pamätníka je doplnené zámkovou dlažbou a prístupovým chodníkom zo zámkovej dlažby, pre osvetlenie pamätníka je zriadená elektrická prípojka z osvetlenia parku pre dve osvetľujúce LED svietidlá, účel, t.j. ako spomienkové miesto Juraja Holčeka.

Obec JASOVÁ má nového čestného občana
S bohatou Remeňovskou famíliou sa rád nielen vyfotografoval, ale aj s nimi podebatoval

Športové vybavenie ihriska ZŠ a MŠFinančný dar (2000) na realizáciu projektu – Zdravý pohyb, vybavenie školského dvora rôznymi preliezačkami pre deti MŠ a ZŠ, ale aj pre všetky deti z našej obce, ktoré využívajú tento školský dvor aj vo svojom voľnom čase (pri športových a pohybových aktivitách).

Projekt bol realizovaný v roku 9-10/2019

Kaplnka sv. Michala archanjela – S finančnou podporou Ing. Viliama Sedlára bola kaplnka na jasovskom cintoríne opravená v roku 2018. Finančné prostriedky boli investované do stavebných a udržiavacích prác na kaplnke, ktoré organizoval vtedajší starosta Jasovej Ing. Miroslav Habara. Je to malá stavba s polygonálnym uzáverom, štítovým priečelím a nadstavanou vežou. Hladké fasády členia okná s oblým zakončením v šambránach. Kaplnka je zaklenutá valenou klenbou s lunetami. Z pôvodného zariadenia sa zachovalo barokové tabernákulum a menza oltára. Nad nimi je obraz sv. Michala archanjela. Na stene sú obrazy Božského srdca Ježišovho a Panny Márie. Kaplnku opäť slávnostne požehnal Mons. Ján Pristač – rodák z Jasovej, kanonik nitrianskej sídelnej kapitoly dňa 29.09.2018.

Legendárny ELÁN a jeho veľký návrat do OPUSu! Pozrite si tie neuveriteľné fotky

Pamätná izba obce Jasovása zriadila z finančnej podpory. Slávnostne bola uvedená do užívania v septembri 2018. Slúži všetkým ľuďom dobrej vôle.

Pomník obetiam I. a II. svetovej vojny – 3. august 2019 sa v našej obci konalo slávnostné odhalenie a posvätenie pomníka obetiam I. a II. svetovej vojny. Slávnosť sa začala svätou omšou, obetovanou za zomrelých v oboch svetových vojnách ako prejav našej úcty tým, ktorí stratili svoje životy počas vojen. Pomník obetí I. a II. svetovej vojny s upraveným okolím v celkovej hodnote  9 000,- EUR. a je nasledovného vyhotovenia: pomník – zváraná a montovaná konštrukcia z nerezového materiálu, v hodnote 6 500,- EUR. Okolie pomníka s prístupovou spevnenou plochou v hodnote 1 000,- EUR. textová príprava popisu obetí a zápisu do izby pamätihodností, ktorá je zriadená v Budove kultúrneho významu v hodnote 1 500,- EUR.

Obec JASOVÁ má nového čestného občana
Kaplnka Sv. Michala  na cintoríne

Slávnostného odhalenia pomníka sa okrem občanov, návštevníkov, poslancov obecného zastupiteľstva a kňazov zúčastnilo aj niekoľko významných hostí – poslankyňa Národnej rady SR Mgr. Eva Smolíková, poslanec Národnej rady SR a podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Mgr. Marián Kéry, riaditeľka Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Nových Zámkoch Ing. Helena Bohátová PhD., predseda Krajskej organizácie SNS v Nitre p. Miloslav Horka, predseda Okresnej organizácie SNS v Nových Zámkoch Mgr. Ján Volf, predseda miestnej organizácie SNS p. Martin Samuhel, brig. gen. doc. Ing. Boris Ďurkech, vojenská posádka z Levíc a starostovia okolitých obcí.

Dar ZPCCH pre potreby činnosti zväzu – Rok 2019 dar Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami pre potreby činnosti zväzu a na  verejnoprospešné účely.

Rozhovory s ľuďmiRozhovory s najstaršími žijúcimi občanmi. Rozhovory o tom, ako sa kedysi žilo. Rozhovory  sú umiestnené   v pamätnej izbe v BKV. Rok konania rozhovorov (2017 – 2018).

Čistenie Lúšku.

Po slávnosti voľné debaty

Okrem uvedených aktivít pre rodnú obec sa pán Viliam Sedlár venuje bohatej sponzorskej činnosti i na iných poliach či už v Bratislave alebo aj na celom Slovensku.

Po prečítaní zásluh a odovzdania ocenenia ako aj vecných darov pánovi Sedlárovi nasledovali debaty o živote a spomínanie na zašlé časy s prítomnými občanmi Jasovej. Otázkam a fotografovaniu nebolo konca kraja, a to všetko pri skvelom pohostení, ktoré pripravila Beáta Vargová –  chlebíčky, pagáčiky, ale nechýbala ani poriadna marhuľovica, ktorá však ostávala v úzadí, lebo ako je to už zvykom, všetci prišli na autách.

Obec JASOVÁ má nového čestného občana
Viliam Sedlár v družnej debate s bývalým poslancom Martinom Samuhelom

Prítomní boli i  bývalí starostovia Ing. Miroslav Habara, s ktorým spoluprácu s Jasovou pán Sedlára započal, a ktorý sa postaral o dovoz aj odvoz pána Sedlára. Ale prítomný bol i nasledujúci Ladislav Polák a samozrejme aktuálny starosta Ing. Stanislav Pohuba  s poslancami, Ing. Ladislav Boroš daroval pánovi Sedlárovi kvalitné vínko z jasovských chotárov.  Na záver sa pán Sedlár ešte vyfotil s rodinnými príslušníkmi a ich potomkami, ktorých sa nazbierala slušná kôpka a spája ich priezvisko Remeň. Hoci pôvodne pán Sedlár bol proti okázalej oslave, napokon bol spokojný a rád, že navštívil svoju rodnú obec. Domov odchádzali všetci prítomní slávnostne naladení  s vidinou ďalšieho rozvoja obce.

Text a foto: Anna Olvecká

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články