23.7 C
Nitra
pondelok, 25 septembra, 2023

Obce sa sťažujú, že z dotácie Envirofondu nemôžu vyplácať dodávateľov

Košice (TASR) – Viaceré obce, ktoré minulý rok získali z Environmentálneho fondu dotáciu na dobudovanie čistiarne odpadových vôd (ČOV), vodovod či kanalizáciu, sa sťažujú na prístup Environmentálneho fondu, ktorý im podľa nich neumožňuje priebežne vyplácať faktúry dodávateľom za vykonané práce. Pohľadávky tak v priebehu mesiacov narastajú a obciam hrozí až exekúcia. Peniaze pritom majú obce na svojich účtoch, čakajú však na kontroly a súhlasné stanovisko od Envirofondu.
      V obci Kravany v okrese Poprad realizujú projekt ČOV a kanalizácie, v novembri 2020 došlo k podpisu dotačných zmlúv a na obecný účet prišlo z fondu zhruba 2,4 milióna eur. „V dotačných zmluvách je uvedené, že finančné prostriedky môžeme uhrádzať dodávateľovi až po vykonaní kontroly. Envirofond však neposiela ľudí, ktorí majú fyzicky skontrolovať, ktoré práce boli vykonané. Práce vykonané v decembri a januári sme mohli zaplatiť až v apríli 2021, to znamená s odstupom piatich mesiacov. Keď budeme takto pokračovať, tak sa nedopracujeme ani k ukončeniu diela, dodávateľ nám odíde zo stavby, môžeme sa dostať do nútenej správy, o navýšení cien ani nehovoriac, nabehnúť môžu ešte penalizačné faktúry. Kto je za to zodpovedný,“ uviedol v pondelok pre TASR starosta Kravian Igor Gavalier. Problém vidí aj v komunikácii zo strany Envirofondu. Momentálne obec podľa neho dlží za práce do 550.000 eur.
      Podobný problém majú v obci Vislava v okrese Stropkov, kde robia na projekte dokončenia vodovodu s dotáciou 960.000 eur. „Postup je ten istý, kontrola, ktorá sa nevykonáva zo zmluvy, ktorú máme podpísanú s Envirofondom. K dnešnému dňu sme zadlžení voči dodávateľovi v celkovej výške cez 300.000 eur,“ povedal starosta obce Milan Haňák. Dodal, že 1. júna nadobudol právoplatnosť súdom vydaný platobný rozkaz. „Obec čaká v najbližšom čase exekúcia obecného majetku z toho dôvodu, že peniaze má na účte, ale nesmie s nimi hýbať. Keď príde exekučný príkaz na vykonanie, budeme mať zablokované obecné účty a obecný majetok,“ skonštatoval.
      K neplateniu faktúr zo strany obce sa vyjadril aj predstaviteľ dodávateľa stavby vodovodu vo Vislave Marián Kandravý. „Pre firmu to spôsobuje značné finančné problémy, jednak z dôvody záťaže DPH voči štátu, keďže obce nie sú platcami dane, my musíme fakturovať so sadzbou DPH 20 percent, ktorú odvádzame štátu. Čiže nemáme zaplatené, ale štátu musíme zaplatiť, to je prvotný problém. Ďalší hlavný problém je, že nedostávame finančné zdroje za vykonané práce, čiže nemôžeme prirodzene fungovať a robiť tú stavbu v harmonograme, ktorý máme,“ povedal.
      Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v máji informovalo, že audit k fungovaniu Envirofondu odhalil viacero závažných nedostatkov a pochybení, a fond začal na základe výsledkov robiť nápravné opatrenia. Riaditeľ Envirofondu Ľubomír Vačok uviedol, že fond pokračuje vo finančnej kontrole a aplikuje proaktívny prístup v komunikácii s obcami, ktoré podali žiadosti o podporu svojich projektov na výstavbu vodovodov a kanalizácií. Do výzvy je zapojených 26 obcí, Envirofond deklaroval, že aplikuje individuálny prístup ku každej z obcí. Cieľom je zanalyzovať rozsah nedostatkov a na ich základe rozhodnúť, či je možné peniaze uvoľniť. Zrealizované boli dosiaľ projekty troch obcí.

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články