-8.9 C
Nitra
utorok, 7 februára, 2023

Nový zákon zvyšuje právomoci štátu i samospráv pri ochrane kvality ovzdušia

Znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, regulácia zápachu šíreného vzduchom a celkové zvyšovanie ochrany čistoty ovzdušia.

Tieto ciele sleduje nový zákon o ochrane ovzdušia z dielne Ministerstva životného prostredia SR, ktorý v utorok odobrili poslanci Národnej rady SR. Nový zákon zároveň zvyšuje právomoci štátu, okresných úradov a samospráv v boji za zvyšovanie kvality ovzdušia, ku ktorej má prispieť aj regulácia spaľovania tuhých druhotných palív. Takáto regulácia má na Slovensku platiť od roku 2024 a pre vybrané zariadenia od roku 2026.

Prijatie zákona o ochrane ovzdušia je podľa MŽP veľmi potrebný, nakoľko päťtisíc občanov na Slovensku ročne zomrie na príznaky znečisteného ovzdušia. V celej Európe je to až 300-tisíc ľudí ročne. V zákone sú zahrnuté opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia, na klimatický boj ako aj na celkové zníženie emisií v ovzduší, najmä pri zdroji znečistenia. Obce získavajú právomoc obmedziť, alebo zakázať prevádzkovanie vybraných malých zdrojov znečisťovania ovzdušia a osobitných činností na svojom území všeobecne záväzným nariadením.

Ministerstvo sa snaží o efektívnejšie riadenie kvality ovzdušia, a to aj na úrovni samosprávy. Zákon zároveň posilňuje možnosti vykonania dôslednej kontroly znečisťovania ovzdušia a ukladanie sankcií zo strany štátu, ktoré sa výrazne zvýšia. V prípade veľkých zdrojov znečistenia ovzdušia tak bude môcť Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo okresný úrad udeliť pokuty vo výške až do milióna eur. Pri prvom podnete obec upozorní občana o možnom porušení zákona, druhý podnet už obec odstúpi inšpekcii, ktorá vykoná kontrolu na mieste.

Pri kontrole bude inšpekcia oprávnená odobrať popol aj ster z komína na analýzu. Od roku 2024 zakazujú uvádzať na trh zariadenia na spaľovanie tuhého druhotného paliva a pre vybrané zariadenia od roku 2026.

Ak sa vám článok páči, zdieľajte ho na Facebooku a dajte o ňom vedieť svojim priateľom. Pridajte sa k nám aj na Telegrame https://t.me/nnnoviny. Ďakujeme.

Prečítajte si tiež

Najnovšie články